Anticiperen op het nieuwe ontslagrecht

Investeer in het motiveren en ontwikkelen van medewerkers!

Het per 1 juli in werking getreden nieuwe ontslagrecht doet stof opwaaien. Men spreekt over eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers. De transitievergoeding zal lager zijn dan de kantonrechtersformule dus minder kostbaar. Een verbetering?

Het nieuwe ontslagrecht

Naar verwachting zal het ontslag juist moeilijker worden met de invoering van het nieuwe ontslagrecht. Voorheen toetste de kantonrechter op de ‘gewichtige reden’, met andere woorden of alle argumenten die door de werkgever werden aangevoerd voor ontslag, rechtsgeldig zijn. Per 1 juli moeten de ontslaggronden aan allerlei nieuwe voorwaarden voldoen om het UWV of de kantonrechter te overtuigen. In de praktijk wordt hiermee de dossieropbouw nog belangrijker. Een tikkeltje zwart wit kan worden gesteld dat het werk, de tijd en dus de kosten zich verplaatsen naar het begin van de arbeidsrelatie; de aanname. Kortom, het is essentieel om van meet af aan te investeren in het motiveren en ontwikkelen van medewerkers! Op zichzelf voor iedereen een win-win situatie.

Motiveren en ontwikkelen

Het motiveren en ontwikkelen van medewerkers is van levensbelang voor iedere organisatie. Te meer omdat succes van een organisatie aantoonbaar afhangt van het talent, de gedrevenheid en de ervaring van medewerkers. Niet voor niets dat ‘goed werkgeverschap’ hoog op de agenda staat van veel ondernemers. Maar hoe veel MKB-ondernemers maken serieus werk van persoonlijke ontwikkeling binnen hun organisatie? Vreemd genoeg wordt deze agenda slechts bij 6% van de organisaties concreet door vertaald in acties en mogelijkheden. Een gemiste kans!

Een ontslagplan

Juist nu de urgentie van een goede dossieropbouw nog belangrijker is, is het aanbrengen van een vaste structuur essentieel. Net zoals bij de maandelijkse uitbetaling van de salarissen, zou iedere organisatie periodiek actief moeten zijn met de ontwikkeling van medewerkers. Mijn uitgangspunt hierbij is dat medewerkers zichzelf moeten kunnen zijn en successen moeten kunnen delen. Ook mag er een keer een fout worden gemaakt. Dan ontstaat gedrevenheid en trots. Een goede dossieropbouw kan juist die samenstelling en structuur bieden. Uiteindelijk draait het om de ‘match’ tussen het functieprofiel en de resultaten. De route, het plan en de verhalen er naar toe, geven plezier en energie. Van competentie-niveaus tot functioneringsgesprek en van beoordeling tot scholingsafspraken. Succes behaal je samen!

Brigitte Grootveld is oprichtster van Zichtbaar op Zoek. Zichtbaar op Zoek ondersteunt mens en organisaties bij het succesvol ontwikkelen, vernieuwen of implementeren van zelfinzicht. Hierbij spelen nieuwe structuren en/of veranderingen van werk de hoofdrol.

Met ruim 10 jaar werkervaring helpt Brigitte Grootveld individuele mensen, bedrijven en (overheids)organisaties in beweging te komen. Zichtbaar, doelgericht en richtinggevend! Met de focus op het vergroten van het bewustzijn en de kansen op de arbeidsmarkt.

 Boven in de pagina kunt u een voorbeeld van een goed personeelsdossier downloaden.