De arbeidsmarktpositie van (ex) kankerpatiënten verbeteren

Loopbaancoaching in een heel ander perspectief

Veel van de 40.000 tot 50.000 werknemers per jaar die de diagnose kanker hebben vragen zich af: biedt mijn werk nog wat ik echt wil en kán ik dat nog? Wie helpt mij hierbij? Werkgevers zitten vanuit hun perspectief met een soortgelijke vraag. Dit dilemma moet doorbroken worden.

Minister Ascher neemt initiatief

Minister Ascher heeft maatregelen getroffen om de arbeidsmarkpositie van (ex) kankerpatiënten te verbeteren. Hij gaat allerlei initiatieven nemen op het gebied van voorlichting aan werkgevers, een congres, beperking van risico als de werknemer zich weer ziek moet melden, de factor arbeid in de zorg beter onder de aandacht brengen, de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) en nog veel meer.

Er verandert veel en snel

Een prachtig initiatief, want de weg terug vinden naar de arbeidsmarkt is voor de werknemer die de diagnose heeft gehad, zeker niet gemakkelijk en onduidelijk. Er is gewoon een blinde vlek op het thema werken tijdens kanker. Elk jaar krijgen zo’n 40.000 tot 50.000 werkenden de diagnose en dan staat er uitgebreid protocol klaar om de medische zorg rondom de diagnose professioneel in te vullen. Hierbij staat de factor arbeid om begrijpelijke redenen niet centraal, sterker nog: daar is geen aandacht voor! Het lijkt een taboe te zijn. Een taboe dat mede veroorzaakt wordt doorat de diagnose een enorme impact heeft op de directe omgeving van de werknemer die het overkomt: collega’s en familie van de patiënt.

Intussen maakt de wetenschap gelukkig grote stappen in allerlei behandelingsaanpakken waardoor kanker van een dodelijke ziekte, steeds vaker een chronische ziekte geworden is. Je ziet dat steeds jongere mensen de diagnose krijgen. Dit heeft tot gevolg dat op de werkvloer steeds vaker mensen zijn die te maken hebben, of hebben gehad met kanker.

Werknemer waar je niet goed weet wat je ermee moet. En de werknemer weet het zelf ook niet

Als werkgever of collega weet niet altijd precies wat je van het ziektebeeld kan verwachten en voor hoelang. Wat als de werknemer straks voor meerdere jaren maar beperkt ingezet kan worden? Hoe bespreek ik het op de werkvloer? De werknemer zelf vraagt zich af hoe dat verder met zijn of haar loopbaan moet. Wat kan ik straks nog, wat wil ik eigenlijk? Mogelijk dat een goede loopbaancoach of een gespecialiseerde re-integratiecoach professionele begeleiding kan bieden.