Brandveiligheid in Nederland moet beter

Verslag masterclass: Brandpreventie

Vuur verspreidt zich razendsnel. Nederland brandveilig maken is dan ook de ambitie van BAM Techniek – Fire Protection. De brandveiligheid van kantoorgebouwen, woningen, zorginstellingen en tunnels kan en moet beter.

Vuur verspreidt zich razendsnel. Nederland brandveilig maken is dan ook de ambitie van BAM Techniek – Fire Protection. De brandveiligheid van kantoorgebouwen, woningen, zorginstellingen en tunnels kan en moet beter. “Want nog altijd komen jaarlijks veertig tot zestig mensen om door brand en loopt de schade in de honderden miljoenen euro’s”, hield Michael Steffens, directeur Fire Protection van BAM Techniek bv zijn gehoor voor, tijdens een Masterclass over Brandpreventie in sterrenrestaurant Niven in Rijswijk. “BAM Techniek – Fire Protection is gespecialiseerd in brandbeveiliging. We kijken graag verder dan onze neus lang is, zijn continu op zoek naar slimme oplossingen om gebouwen brandveiliger te maken. We ontwikkelen innovatieve producten, zoals waterleidingsprinklerinstallaties en lage druk watermist-systemen. Praktische en betaalbare oplossingen, die geschikt zijn voor woningen en zorginstellingen. Op die manier brengen we een uitstekende brandveiligheid binnen ieders bereik.”

Maatwerk

Volgens cijfers van het CBS zijn er de afgelopen tien jaar zes- tot achtduizend belasten hiervan lopen uiteen tussen de 400 miljoen en bijna één miljard euro. Van deze bedrijven is vijftig tot zestig procent na
het eerste kwartaal failliet en dit loopt op
tot negentig procent na twee tot drie jaar.” Steffens merkte op dat elke situatie uniek is. “BAM Techniek – Fire Protection realiseert dan ook blussystemen op maat, onder meer voor musea, technische ruimtes, ziekenhuizen en tunnels. In ruimten waar geen water mag worden gebruikt, realiseren wij alternatieve oplossingen, bijvoorbeeld met blusgas- en zuurstofreduceersystemen.”
Steffens had voor de aan de Masterclass deelnemende ondernemers nog meer onthutsende cijfers: “Neem de woningbranden, die komen zo’n 7000 keer per jaar voor en veroorzaken een schade van maar liefst 250 miljoen euro! Er komen daar ongeveer 60 mensen bij om, en relatief 3 maal zoveel 65-plussers. Daarvan zijn er 15 (27%) beperkt of verminderd mobiel. 60% van de slachtoffers komt om in de ruimte waar de brand is ontstaan en ongeveer 600 mensen raken gewond. Een negatief bericht is ook dat de ontvluchtingstijd die in 1970 ca.17 minuten bedroeg in 2010 teruggelopen is naar ongeveer 3 minuten. Had je eerst stevige houten meubels en vloeren, tegenwoordig zijn er in gebouwen veel materialen die snel vlamvatten en veel rook ontstaat door kunststof. Ook niet uitgezette apparatuur kan een bron van ellende veroorzaken. Dat alles geldt natuurlijk ook voor bedrijfspanden. Zorg voor voldoende blusmiddelen, kijk naar vluchtwegen, houd ontruimingsoefeningen, breng deurdrangers aan en voldoe aan het Bouwbesluit. Vaak gaan er bij de bouw al dingen mis. Kortom, wees bewust van de gevaren!”

Er is nog nooit iemand om het leven gekomen in een gebouw met sprinklers!

Veilige woning: een gerust gevoel

Veel woningen zijn slecht beveiligd bij brand. “Er is misschien een rookmelder en een branddeur, maar geen blusinstallatie. Ouderen zijn extra kwetsbaar bij brand, omdat ze zichzelf vaak niet kunnen redden. In 50-plussers is dan ook extra aandacht nodig voor de brandveiligheid.” Steffens benadrukte dat innovatieve waterleidingsprinklers een welkome toevoeging zijn aan het brede assortiment van blusmiddelen en systemen. Hij wees er op dat sprinklers niet op rook reageren maar op hitte en met een sigaret niet geactiveerd worden. “Sprinklers treden bovendien niet in het hele gebouw in werking, alleen sprinklers die zich in de nabijheid van de brand bevinden en voldoende worden verhit. De wateropbrengst is dermate beperkt dat er geen grote waterschade zal ontstaan bij het activeren van een sprinkler. De kans op een defect is 1 op 14 miljoen tijdens de levensduur van een sprinkler. Er is trouwens nog nooit iemand om het leven gekomen in een gebouw met sprinklers!”.

Waterleidingsprinklers

Michael Steffens komt met een noviteit: “BAM Techniek heeft in samenwerking met TU-Delft, Brandweer Nederland en producent VSH Fittings bv een waterleidingsprinkler ontwikkeld die prijstechnisch interessant is, eenvoudig is te installeren maar bovenal een betrouwbare oplossing biedt. Dankzij de nieuwe waterleidingsprinklers is het nu mogelijk om eenvoudig en zonder al te hoge kosten de veiligheid op een hoger plan te brengen.”

Hij legt uit hoe het werkt: “Iedere woning in Nederland is voorzien van een waterleidingnetwerk. De waterleidingsprinkler maakt gebruik van ditzelfde leidingnetwerk en wordt door de gehele woning aan het plafond geïnstalleerd, zonder kostbare pompinstallatie. Bij een beginnende brand springt de glazen bulb bij 57C° kapot en binnen enkele seconden is
de beginnende brand onder controle. Zo krijgt men de gelegenheid de vluchttijd te verlengen terwijl de waterleidingsprinklers de brand controleren. Alleen sprinklers die door de brand zijn geactiveerd komen in actie, zodat waterschade zoveel mogelijk wordt beperkt. De selectieve inzetbaarheid maakt een waterleidingsprinkler tot een effectieve vorm van brandbeveiliging. Uiteraard is deze innovatie naast woningbouw ook uitermate geschikt voor andere toepassingen als zorginstellingen, musea en monumenten.”

Tip nummer 1
De brandveiligheid in Nederland moet beter. Jaarlijks komen veertig tot zestig mensen om door brand en loopt de schade in de honderden miljoenen euro’s.

Tip nummer 2
In verzorgingstehuizen, serviceflats en woonunits voor 50-plussers is extra aandacht nodig voor de brandveiligheid.

Tip nummer 3
Waterleidingsprinklers zijn een effectieve vorm van brandbeveiliging. Terwijl de sprinklers de brand controleren, wordt de vluchtweg verlengd.

Tip nummer 4
Zorg voor blusmiddelen, kijk naar vluchtwegen, houd ontruimingsoefeningen, breng deurdrangers aan en voldoe aan het Bouwbesluit. Kortom, wees bewust van de gevaren!