Change Management cruciaal voor succes nieuw factuurverwerkingsproces

Drie fases om draagvlak te creëren door IT-Managers

Draagvlak vanuit de organisatie voor het nieuwe factuurverwerkingsproces is cruciaal. Lees in dit whitepaper hoe de IT-Manager dat bereikt.

Het digitaliseren van de factuurstromen staat bij veel organisaties op de ‘to-do’ list. Dit project komt dan meestal op het bordje van de IT-Manager te liggen. Deze is echter niet alleen verantwoordelijk voor het technisch goed inregelen van het nieuwe proces, maar ook voor het creëren van intern draagvlak voor het nieuwe factuurverwerkingsproces. Als de doelstelling behaald willen worden, is het namelijk essentieel dat de medewerkers van de financiële afdeling achter het nieuwe proces staan. Zij moeten er immers dagelijks mee gaan werken. Aandacht voor change management is dus cruciaal.

Change management vormt nog een grote uitdaging

Change management blijkt in de praktijk helaas meestal nog een uitdaging. Verandering roept doorgaans van nature weerstand op bij mensen. Ze houden het liefst vast aan de huidige werkwijze en dus het huidige factuurverwerkingsproces. Daarnaast is het voor IT-Managers moeilijk om niet in te zoomen op de technische aspecten, maar om de taal van de business te spreken.

In het whitepaper ‘Het nieuwe factuurverwerkingsproces’ leest de IT-Manager tips die hem helpen zijn verhaal ‘over de bühne’ te krijgen bij de gebruikers. Het whitepaper behandelt drie belangrijke fases om het project succesvol af te ronden:

  1. Het voortraject
  2. De implementatiefase
  3. De optimalisatiefase

Benieuwd naar de tips, download dan nu het whitepaper en word een change management expert!

whitepaper factuurproces cta