Combineer techniek en innovatie met fiscaal voordeel

U laat mogelijk fiscale voordelen liggen!

Weet u dat met het combineren van techniek en innovatie fiscale voordelen te behalen zijn en weet u eigenlijk wel zeker dat u hier niets laat liggen voor uw onderneming?

Voor een ondernemer is innovatie eigenlijk een zich constant herhalend proces, waar hij vaak ongemerkt mee bezig is. Vaak is hij zich dus helemaal niet bewust dat het om innovatie gaat. Denk hierbij aan een machine waarbij de ondernemer zelf een nieuwe bedieningsunit bedenkt en ontwikkelt die zijn klanten in staat stelt om de machine gemakkelijker en beter te bedienen. Voor die ondernemer logisch resultaat van zijn betrokkenheid bij het product en zijn servicegerichtheid naar zijn klanten. Herkent u dit? Dan laat u mogelijk fiscale voordelen liggen!

WBSO en RDA

Ondernemers kunnen de financiële lasten van innovatie in de vorm van onderzoek en ontwikkeling verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur­ en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek). Voor deze regelingen geldt een gecombineerde aanvraagprocedure.

De WBSO verlaagt de loonkosten door een korting op de loonbelasting. Dit voordeel bedraagt 35% (50% voor starters) van de eerste €250.000 loonkosten gemoeid met S&O (Speur­ en Ontwikkelingswerk). Van de resterende loonkosten bedraagt het voordeel 14%.

Voor ondernemers die geen personeel in dienst hebben geldt een specifieke aftrekregeling.
Als zij minimaal 500 uur per jaar aan S&O besteden, bestaat er recht op een vaste aftrek op de inkomstenbelasting van circa €12.000 (€18.500 voor starters).

De RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven voor een project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. Deze kosten en/of investeringen kunnen voor 60% extra worden afgetrokken van de fiscale winst.

Innovatiebox

De WBSO/RDA is te combineren met de innovatiebox als u uw onderneming drijft door middel van een besloten vennootschap. Voor innovatieve activiteiten geldt op verzoek een effectieve heffing van vennootschapsbelasting van 5% in plaats van 20% of 25%. Vanaf 2013 kunt u ook kiezen voor een vast bedrag (forfait) waarop u de innovatiebox wilt toepassen.

Het maximale bedrag waarop u de innovatiebox mag toepassen op basis van het forfait is €25.000. U mag het forfait toepassen in het jaar waarin u het immateriële activum voortbrengt en in de twee volgende jaren.

Subsidies

Voor investeringen die u als ondernemer doet, is het ook van belang om naar (fiscale) subsidies te kijken. U kunt hierbij denken aan de volgende regelingen:

  • ­ Energie­investeringsaftrek (EIA), 41,5% extra afschrijving;
  • ­ Milieu­investeringsaftrek (MIA), maximaal 36% extra afschrijving;
  • ­ Stimulering duurzame energieproductie (SDE+).

Let op dat u deze regelingen tijdig aanvraagt, dat wil zeggen binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting. Daarnaast kan het lonend zijn om bijvoorbeeld bij de EIA ook te kijken naar mogelijkheden buiten de standaard meldcodes.

Laat u goed adviseren

Voor de ontwikkeling van uw onderneming of uw product zijn er verschillende mogelijkheden om een financiële bijdrage te krijgen van de overheid. Laat u daarom informeren door een specialist met ervaring in deze regelingen en laat zo geen voordeel aan uw neus voorbij gaan.