Commissarissen ontevreden over bestuurdersbeloning

Is er een mogelijke afhankelijkheid van commissarissen vanwege hun aandelenbezit?

Gemiddeld is 51% van de commissarissen tevreden over de vergoeding in relatie tot de toezichtfunctie, dit is de voorzetting van een dalende trend in 2014 (57%) en 2013 (2014: 58%). Het meest tevreden met de vergoeding zijn de commissarissen bij familiebedrijven en bij beursondernemingen (61% is tevreden). In de publieke sector geven de commissarissen het meest vaak aan dat de vergoeding te laag of veel te laag is, meer dan de helft van de commissarissen bij onderwijsinstellingen en zorginstellingen vindt dit.

Bestuurdersbeloningen zijn al jaren onderwerp van een soms felle maatschappelijke discussie. Zo verschijnen er regelmatig artikelen in de dagbladen waarbij kritiek wordt geuit op de hoogte van deze vergoedingen. Ook verscheen het boek Bovenbazen (Haenen en Selker, 2015) waar een pleidooi wordt gehouden om te komen tot rechtvaardige beloningsverhoudingen door meer naar de interne verhoudingen te kijken in plaats van een externe vergelijking te maken. Het laatste heeft mede geleid tot een loonspiraal naar boven. Ook de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (2016) besteedt in haar voorstellen aandacht aan het onderwerp belonen. Zo pleiten zij voor een eenvoudig en transparant beleid dat lange termijn waardecreatie stimuleert. Ook de politiek heeft van zich laten horen en heeft via wetgeving de beloningen van bestuurders in de publieke sector en de bonussen in de financiële sector via wetgeving gemaximeerd. In de private sector is ten aanzien van de beheersing van de bestuurdersbeloningen met name een rol voor commissarissen weggelegd. Commissarissen houden immers toezicht op de onderneming en haar bestuur en hebben een werkgeversrol. Hierbij dienen zij de belangen van alle bij de vennootschap betrokken partijen af te wegen. Bij het vaststellen van het beloningspakket, de hoogte van het beloning en de bonussen hebben zij een doorslaggevende stem. Uiteraard zijn het de aandeelhouders die hier uiteindelijk mee in moeten stemmen.

De mening over bestuurdersbeloning

In deze bijdrage gaan wij nader in op enkele uitkomsten van het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2015 waarin de commissarissen enerzijds hun mening geven over hun eigen beloning en anderzijds aangeven hoe zij tegenover de beloningen van bestuurders staan. Dit artikel is in belangrijke mate gebaseerd op de hiervoor genoemde publicatie.

 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in ‘Goed Bestuur & Toezicht 2 2016’ en kan compleet worden gelezen via de downloadfunctie, boven en onderaan deze pagina.