Crowdfunden? Hoeveel % rente moet ik aanbieden?

Rente % zijn belangrijk voor die mensen die er van moeten leven!

In de kennismakingsgesprekken die wij hebben met Ondernemers die mogelijk willen gaan Crowdfunden (CF), is het aan te bieden rente % meestal bovenaan de lijst vermeld met vragen die men heeft. En hoewel het begrijpelijk is dat het rente % elke keer weer onderwerp van gesprek is, voor veel Ondernemers is een CF project net als een hypotheek voor een pand tenslotte één van de grotere bedragen waarvoor men verplichtingen aangaat, mag de uitkomst hiervan niet de showstopper zijn!

Starten met crowdfunden?

Wanneer 1% – 2% meer rente bepalend is voor het succes van het crowdfunden project, vergeet het project dan!

Wanneer deze vraag opduikt proberen we altijd de Ondernemer mee te nemen naar het oerbeginsel van het Ondernemerschap. Een Ondernemer probeert altijd met de hem beschikbare gestelde middelen (meer) omzet en bij voorkeur winst te genereren. Uiteraard is dat laatste niet altijd het geval, maar dat is een topic voor een ander blog. Dit uitgangspunt vasthoudend dient een project dan ook altijd een (beduidend) hogere opbrengst op te leveren, dan wel een doorbraak te forceren in de ontwikkeling van een nieuw product en of dienst, dan dat de zorg voor het rente % kan hebben! Simpelweg gezegd; als de middelen die je ophaalt met Crowdfunden niet in staat zijn om een nieuwe activiteit leven in te blazen of om de omzet nu eens behoorlijk te doen toenemen is het wellicht beter dat je nooit met de geplande campagne überhaupt van start gaat!

Rente % zijn belangrijk voor die mensen die er van moeten leven!

we praten hier uiteraard niet over de woeker % ‘s van bijvoorbeeld de Credit Card maatschappijen – 18%

Een voorbeeld;
Voor het openbreken van een nieuwe markt met een bestaand product is er EUR 300K nodig. De platforms met projecten die je hebt bekeken en waarvan je denkt dat daar jouw campagne het beste aansluit kennen veel projecten die een rentevergoeding bieden tussen de 6% – 8%. Uiteraard dienen potentiële investeerders (mede) aangetrokken te worden door het project zelf, maar wanneer je hebt gekozen om te gaan Crowdfunden middels een lening, zullen deze potentiële (particuliere) investeerders zeker kijken naar de rentevergoeding die ze ontvangen. Wanneer er dan gelijktijdig met jouw project een ander aantrekkelijk project wordt geplaatst op het platform dat een 1% – 2 % hogere rentevergoeding kent, dan gaat het gros van de Nederlanders voor de hogere rente. (Laat je niks wijs maken dat alle bezoekers van een platform een project echt op z’n waarde gaan beoordelen. De meeste bezoekers zijn er niet eens toe in staat doordat ze bijvoorbeeld geen jaarrekeningen kunnen lezen).

Maar terug naar het voorbeeld;
EUR 300.000,-
Rente 6%
Rente kosten EUR 18.000,- per jaar

EUR 300.000,-
Rente 7%
Rente kosten EUR 21.000,- per jaar

EUR 300.000,-
Rente 8%
Rente kosten EUR 24.000,- per jaar

Een succesvolle campagne opent verdere deuren!

En hoewel uiteraard EUR 6000,- per jaar geld is, is het geen geld om dat plan van jou of die onderneming naar de volgende fase te brengen. Zeker wanneer je bedenkt, dat je het plan wellicht ook niet op een andere wijze gefinancierd kan krijgen. Ook voor diegenen die misschien de 1e 2 jaar nog geen inkomsten genereren, maar mogelijk op zoek zijn naar een aanvullende investering middels Venture Capital of Private Equity. Wanneer jij kunt laten zien dat je reeds een succesvolle campagne achter de rug hebt, heb je ook een geopende deur bij toekomstige vervolginvesteringen of wellicht vervolgcampagnes.

Ja maar Gerard, maar als het geen succes wordt dan….

Uiteraard bestaat er altijd de mogelijkheid dat een businessplan niet succesvol eindigt, wat zeg ik, het gros van businessplannen haalt het niet, but that’s life ladies and gentleman! Maar geloof me, wanneer het businessplan het niet haalt, dan zal dit niet hebben gelegen aan het rente %, maar aan het plan zelf of de timing daarvan. Rentes zijn bepalend en soms ook beslissend voor diegenen die ervan leven of die handelen in de onderliggende waarden. Voor een bank is ¼ % veel geld, voor jou kan het niet alles bepalend zijn!

Geen groen licht, om dan maar nergens op te letten!…

Met dit artikel heb ik willen aangeven dat het voor Ondernemer belangrijker is om zijn project of Onderneming gefinancierd te krijgen, dan om zich druk te maken of er nu 1% of 2% meer betaald gaan worden. Daarmee wil ik zeker niet zeggen dat je dan maar blind je handtekening moet zetten onder allerlei afspraken.