Crowdfunding als alternatief?

Voor- en nadelen van crowdfunding

In november 2015 maakte De Nederlandse Bank (DNB) bekend dat de kredietverlening van de grote banken aan het mkb nog steeds daalt. In het eerste halfjaar van 2015 daalde de kredietverlening met 2,3 miljard euro, in het laatste halfjaar van 2014 was dat 5,3 miljard euro. Bent u op zoek naar een financier van uw ondernemersplannen en merkt u dat dit bij uw bankier niet eenvoudig zal zijn dan kan crowdfunding misschien wel de oplossing zijn.

In november 2015 maakte De Nederlandse Bank (DNB) bekend dat de kredietverlening van de grote banken aan het mkb nog steeds daalt. In het eerste halfjaar van 2015 daalde de kredietverlening met 2,3 miljard euro, in het laatste halfjaar van 2014 was dat 5,3 miljard euro.

Bent u op zoek naar een financier van uw ondernemersplannen en merkt u dat dit bij uw bankier niet eenvoudig zal zijn dan kan crowdfunding misschien wel de oplossing zijn.

Crowdfunding in het kort

Crowdfunding is een alternatieve wijze om investeringen, projecten, groei en werkkapitaal te financieren. Anders dan bij een traditionele financiering wordt het geld opgehaald bij veelal private investeerders. Het voordeel voor de investeerder is dat het rendement een stuk hoger kan zijn dan op gebruikelijke spaarvormen. Het verkrijgen van de financiering verloopt vaak via crowdfundingsplatforms die bemiddelen in de totstandkoming van de financiering. De eerste stap naar crowdfunding is meestal het invullen van een formulier op de website van het betreffende crowdfundingsplatform. Daarna zal het platform of een andere intermediair nadere informatie opvragen zoals jaarcijfers, uw ondernemersplan, prognoses en dergelijke. Op basis van deze gegevens en gegevens van derden (creditratingbureaus etc.) wordt de haalbaarheid en het risicoprofiel bepaald.
 Er geldt hoe hoger het risicoprofiel hoe hoger de rentevergoeding zal zijn. Nadat het crowdfundingsplan is goedgekeurd, wordt het op de website van het platform gepubliceerd en kunnen geïnteresseerden zich aanmelden om te investeren. De bedragen van deelname zijn meestal te bepalen door de investeerder zelf en variëren van enkele tientjes tot vele duizenden euro’s per investeerder.

Welke vormen van crowdfunding zijn er?

Er zijn diverse varianten van crowdfunding. De meest voorkomende zijn de leningcrowdfunding en de aandelencrowdfunding. Bij aandelencrowdfunding krijgen de investeerders in ruil voor hun financiering een belang in de onderneming. Bij leningcrowdfunding lenen de investeerders geld aan de onderneming. In ruil voor de financiering ontvangen zij een dan een rentevergoeding en wordt de lening afgelost. De looptijd kan variëren een half jaar tot een jaar of zeven. Vaak krijgen de investeerders ook nog een extraatje in de vorm van een cadeau of product van de ondernemer. Er zijn diverse combinaties mogelijk waarbij ook de reguliere bancaire financiering deel kan uit maken van het crowdfundingsproject.

De voordelen:

De voordelen crowdfunding zijn:

  • Het biedt een alternatieve financieringsbron voor reeds bestaande bedrijven, starters, sociale, innovatieve of culturele projecten;
  • Projecten die niet interessant zijn voor banken en andere professionele investeerders, kunnen toch gefinancierd worden indien ‘de menigte’ ze wel interessant en belangrijk vindt.

De nadelen:

De nadelen van crowdfunding kunnen zijn:

  • Crowdfunding vereist een tijdsintensieve campagne;
  • De rente- en financieringskosten zijn vaak hoger dan de kosten die bankiers in rekening brengen. Dit kan variëren van 5% tot 14% per jaar afhankelijk van het risicoprofiel. Ook de kosten van de platforms zijn hoog ten opzichte van een bancaire financiering;
  • De ondernemer als privépersoon moet meestal borg staan voor de terugbetaling van de geïnvesteerde bedragen;
  • Bij crowdfunding via een aandelenparticipatie kan er een veelheid aan aandeelhouders ontstaan die beslissingen complexer maken voor de ondernemer;
  • Veel van de gegevens die u verstrekt zijn op het platform openbaar te raadplegen.

Tot slot

Crowdfunding kan een goede alternatieve financieringsbron zijn. Zoals voor iedere financiering geldt dat een haalbaar en goed onderbouwd commercieel en financieel plan de kans op slagen flink vergroot.