De afdeling bijzonder beheer bij een bank

Bijzonder beheer, de waarheid

Er is de afgelopen jaren al heel veel over geschreven. De afdeling bijzonder beheer bij een bank.
Eerlijk gezegd had ik 123 ook niet de behoefte om hier nog weer over te beginnen, totdat een relatie mij wees op een artikel van de Rabobank met als titel:
“Bij Bijzonder Beheer gaat het altijd over de toekomst”!

Oké, ik leerde leven met de situatie dat ik nu, in plaats van alleen met de accountmanager van de bank, ook met iemand van de afdeling bijzonder beheer aan tafel zat. Daarbij werd mij heel goed duidelijk gemaakt dat de communicatie verliep via deze afdeling en dat er geen contact meer mocht worden gezocht met de accountmanager! Prima, als jullie dat willen, dacht ik bij mijzelf, dan doen we dat toch! Zolang de kredietlijnen maar open blijven!

Wanneer gaan jullie die zekerheden teruggeven?

Wat verder vooraf ging; In de periode, net voordat de heren van bijzonder beheer (live) binnen kwamen, hadden mijn vrouw en ik nog, voor de financiering van een voor ons groot project, het Sakhalin platform, het project waar Shell op een onvriendelijk wijze leerde kennis maken met Vladimir Putin, aanvullende zekerheden af gegeven.

Hiermee hadden wij de bank bereid gevonden om onze kredietlimiet tijdelijk te verruimen. Op deze wijze konden wij dit project zonder al te veel financiële belasting voor de andere projecten uitvoeren.

De afspraak daarbij was. Voor de verruiming van de benodigde extra € 150 K, zouden wij na een aantal maanden de verruiming weer gaan inlopen met een aflossing van ongeveer van € 10 k per maand. Op dat moment zou de geldstroom vanuit het project ook gaan lopen en deze zouden elkaar dan, ook met de tussenkomst van andere geldstromen, langzaam kunnen opheffen. Een strakke planning, voor een onderneming die niet overhield met haar liquide middelen, om na een paar maanden (al) te starten met deze aflossing.

Maar afspraak is afspraak. Enkel meneer Hofmeijer, voordat we het geld gaan overmaken, wijzelf zijn dan inmiddels bezig met de voorbereidingen voor het project, welke zekerheden kunt u ons bieden voor deze ” tijdelijke ” verruiming. Zekerheden, maar jullie hebben alle zekerheden toch al die bij het bedrijf horen? De panden, de debiteuren, etc., etc. Dat klopt meneer Hofmeijer, helaas werd ik ook vaak op deze toon aangesproken, niet echt behulpzaam voor de samenwerking, maar deze zekerheden zijn ons niet voldoende!

Niet voldoende? Kom op, het is allemaal meer waard, dan dat jullie aan leningen hebben openstaan!
Toch willen wij meer zekerheden van u voor deze tijdelijke verruiming meneer Hofmeijer. Overigens daarvoor gaan wij wel een nieuwe leningsafspraak met u maken, dus het woord verruiming is hier niet echt op z’n plaats.

En daar ik ging ik akkoord met een voor mij slechte afspraak die later, zoals de Amerikanen dat zeggen, bites you in the ass! Gelukkig voor ons, mij, was het een zekerheid die mijn vrouw had afgegeven en niet ik! Daarover later meer.

Zekerheden in de verkeerde handen, zijn verre van zekerheden!

Oké, we zijn Ondernemers, we gaan onze verantwoordelijkheden niet uit de weg en zullen zorgen voor de aanvullende zekerheden. Tenslotte wist ik dat dit een goed project voor ons zou worden en zag ik de mogelijkheid om die € 10 k per maand weer in te lopen, zodat het geheel van € 150 K binnen 15 maanden weer terug zou zijn bij de bank.

En zo is het ook gegaan. Wat ik mij nog kan herinneren is, met 1 uitzondering in de terugbetaling, dit was voor de betaling van de vakantiegelden in mei, is die € 150 K keurig teruggegaan naar de bank!

Daarna werden wij hard wakker geschud!

Beste bank, jullie hebben die zekerheden nog die wij hebben afgegeven voor die € 150 K. Nu die € 150 K is afbetaald willen wij die zekerheden terug hebben. Stel dat mij morgen iets overkomt, dan wil ik niet dat niemand in de familie weet hoe er met deze zekerheden omgegaan moet worden.

Maar meneer Hofmeijer, heeft u de overeenkomst niet gelezen dan? Nou, zo te horen niet! Als mensen mij deze vraag stellen dan voel ik altijd drommels goed aan dat zij iets menen te krijgen of denken te ontvangen van mij, waar deze jongen dan even niet bij heeft stil gestaan! Ik kan tenslotte ook geen 24 uur per dag scherp blijven.

Nou meneer Hofmeijer, wij adviseren u om de overeenkomst dan nog maar eens goed door te nemen.
Maar dat kun je mij nu toch ook wel zeggen, toch? Meneer Hofmeijer wij stellen voor dat u eerst de overeenkomst nog even goed doorleest en dat we daarna nog contact hebben. Dat is één van de weinige telefoontjes in mijn leven geweest, die ik afgesloten heb, zonder tot ziens te zeggen.

Harriette, waar is de laatste overeenkomst met de bank?

Leningsbedrag klopt, termijnen afgesproken klopt ook. Leningsovereenkomst, voorwaarden en overige afspraken………., vuile…………….., “de door u verstrekte zekerheden zullen daarbij deel gaan uitmaken van leningsovereenkomst die wij hebben met de ………….. Groep”! Hier was ik dus in het pak ……. door mijn eigen bank! De door u verstrekte zekerheden zullen daarbij deel gaan uitmaken van de leningsovereenkomst die wij hebben……………..

Hoe ga ik dat mijn vrouw vertellen, haar zekerheden zijn door de bank handig verworven voor de financiering van de gehele onderneming die financieel gezien nog (zeker) niet stabiel was. Geen idee, maar het hoge woord moest eruit! Ik zal hier een zaak van moeten maken. Hier is misbruik gemaakt van iemands vertrouwen door een bank en dat laat ik niet over mijn kant gaan.

Jazeker, mijn wederhelft was ook bijzonder teleurgesteld in het misbruik dat de bank had gemaakt van haar vertrouwen in mij en in de bank, terwijl die € 150 K keurig was terugbetaald.

Wat was de reactie van de bank, de afdeling bijzonder beheer op deze actie en het misbruik van het vertrouwen van zeker mijn vrouw, maar ook van mijzelf. Inmiddels was de bank door onze advocaat ook gewezen op haar zorgplicht en lag er inmiddels een concept kort geding klaar voor de ABN.

Wel, mevrouw Hofmeijer is Ondernemer, (zij heeft inderdaad 10 jaar een kapsalon gehad, die we hebben verkocht in 1996, toen 13 jaar terug), zij kan tenslotte bankovereenkomsten lezen.

Ja hoor bank, mijn vrouw doet niet anders dan leningsovereenkomsten lezen!

Gelukkig hebben we nog de zorgplicht van een bank!

Een paar maand later vonden we een MBI kandidaat die, die bewuste dochter onderneming heeft overgenomen en daarmee zijn toen alle leningsovereenkomsten, tezamen met de verhuizing naar een andere bank aan hun einde gekomen. Wel bleef er vanuit die leningen een bedrag openstaan, maar durfde de bank het nooit aan om de zekerheden te innen, zolang de concept dagvaarding nog op tafel lag en de bank werd gewezen op haar zorgplicht.

Toch heeft het, vanwege een andere dochter die ook een lening had lopen bij dezelfde bank een paar jaar geduurd, en toen ook deze account werd gesloten en ik de bank een bedrag heb betaald als finale kwijting, dat de bank haar zekerheden heeft laten vallen.

We hebben elkaar dus een paar jaar in wurggreep gehouden! Zij met het dreigen van het innen van de zekerheden. Wij met het wijzen op de zorgplicht van de bank en de concept dagvaarding waarin een aantal juristen meenden dat wij zeer sterk stonden!

Helaas ben ik nooit uitgenodigd om deel te nemen aan het AFM onderzoek naar de omgang van de afdeling bijzonder beheer met haar klanten. Jullie snappen wat dan mijn bijdrage zou zijn. Wel heeft de ABN door een bureau nog een keer een telefonisch onderzoek laten doen naar onze ervaringen, maar na een goed gesprek met een uiterst vriendelijk dame, heb ik daarover nooit meer iets teruggehoord.