Domeinnamen zijn voor ondernemers onmisbaar

De ambities van .co.nl

Een eigen naam zorgt voor betere vindbaarheid op het internet, heeft in het e-mailverkeer een professionelere uitstraling en kan in een oogopslag laten zien wat de ondernemer doet. Domeinnamen kennen echter ook beperkingen. Elke naam kan binnen een Top Level Domain (TLD) maar een keer worden geregistreerd. Is de gewenste naam binnen het TLD .nl reeds vergeven, dan moet worden uitgeweken naar een ander TLD.

Daar lijken de mogelijkheden schier onbegrensd, maar die indruk is niet juist. Voor Nederlandse ondernemers is de volgorde vaak .nl als eerste keus, gevolgd door .eu of .com. Voor ondernemers uit Friesland en Amsterdam is er nog de optie .frl en .amsterdam. Bedrijven – vooral die met generieke namen – komen daar toch ook snel in de problemen. Een domeinnaam als Bakkerij Jansen is al overal geregistreerd, met en zonder streepje. Gelet op het grote aantal starters in Nederland, zal het steeds vaker voorkomen dat de meest logische combinaties van naam en TLD’s bezet zijn. Uitwijken naar exotischer extensies is een optie, maar velen zijn daar huiverig voor. De kosten zijn hoger, maar belangrijker nog; de herkenbaarheid als Nederlandse ondernemer is minder.

Dubbele extensie

Om die reden is er reeds in 2008 besloten ook domeinnamen te gaan registeren onder de dubbele extensie .co.nl. Dat sluit aan op een weergave die in verschillende andere landen wordt gevoerd. .co of .com voor de afkorting van de landennaam staat voor commercieel – voor bedrijven dus.

De website is in dat model www.jansen. co.nl, e-mail kent als opbouw info@jansen. co.nl. De organisatie die .co.nl beheert is in 2013 afgesplitst van EuroDNS, dat aan de wieg van de lancering stond. Nu in 2016 is .co.nl een zelfstandige BV, gevestigd in Den Haag en bestuurd door Wirendra Ramdjielal en Adri de Roo. Op een regenachtige dag in april kwam ChannelConnect langs op het kantoor van .co.nl voor een gesprek waarbij ook werd teruggekeken naar de roots van de onderneming.

Het begin

“Ik ben ruim twintig jaar geleden gestart als ondernemer. De corebusiness was kantoorautomatisering en in het bijzonder systeembeheer. De focus was het mkb en daarbinnen de echt kleinere bedrijven. Het beheer boden we aan als een soort belbundel. De klant had recht op een vast aantal uren per maand, niet gebruikte uren werden naar een volgende periode overgeheveld. We hebben de transformatie van de typemachine naar de pc en servers meegemaakt en ondersteund”, vertelt Adri de Roo. “Het bedrijf bestond al enige jaren toen ik er als stagiair aan de slag ging. Dat is inmiddels vijftien jaar geleden.

We hebben alle stormen meegemaakt en overleefd, van de internet zeepbel die klapte tot crisis in 2007”, vult Wirendra Ramdjielal aan.

Tijdens onze zoektocht naar bedrijven liepen we tegen .co.nl aan

Dan hebben jullie een goed lopend bedrijf, waarom besloten jullie .co.nl te gaan voeren? Dat is toch heel andere business?

“Daar gaat wel iets aan vooraf. We zijn de afgelopen jaren gegroeid. Door het overnemen van kleine bedrijven met het personeel in dezelfde sector maken we de stap naar een robuuste organisatie met meer omzet, die 24/7 diensten kan leveren en daardoor ook een ander type klant kan gaan bedienen”, zegt De Roo.

“We merkten dat we wel heel erg geïdentificeerd werden met de ‘k’ van het mkb. Dat is op zich niet erg, maar het blijkt een belemmering te zijn om ook meer klanten in het middensegment te kunnen bedienen”, vervolgt Ramdjielal. “Door de overnames zijn we gegroeid en worden we nu wel als gelijkwaardige partner voor dat segment gezien.” De Roo: “Tijdens onze zoektocht naar bedrijven liepen we tegen .co.nl aan.

De BV werd ons te koop aangeboden. We mochten daar echter weinig ruchtbaarheid aan geven. Dat schaadt namelijk je onderhandelingspositie en bovendien zijn er NDA’s getekend. Desondanks hebben we het nodige aan voorwerk en onderzoek kunnen doen.”

Het voorwerk leverde genoeg informatie op, er waren geen belemmeringen en de verkoop kon daarmee doorgaan. Ramdjielal: “Omdat we de complete BV hebben overgenomen, is er voor de gebruikers niet heel veel veranderd. We bieden de mogelijkheid via registrars .co.nl te registeren. Tientallen partijen wereldwijd zijn geaccrediteerd – ze staan allemaal op onze website – dus die mogen deze dienst aan hun klanten aanbieden.”

Wat is de status van de huidige registrars, zijn dat er genoeg of moet dat aantal omhoog?

“Dat kunnen er meer worden, voor de achterliggende techniek maakt dat niets uit, die kan hele forse aantallen registrars en registraties aan”, zegt De Roo. “De vraag hoe we tot meer registraties gaan komen is er een die we graag met de registrars, onze partners, bespreken. We staan open voor co-marketing activiteiten, die zowel een landelijk als regionaal karakter kunnen hebben. Maar als een partner een specifieke doelgroep wil benaderen, denk aan start-ups die echt een goede domeinnaam nodig hebben, leveren we daar uiteraard ook een bijdrage. Dat kan op verschillende manieren, zelfs een beperkte gratis registratieperiode behoort tot de mogelijkheden die we technisch gezien zonder moeite aankunnen.”

Over techniek gesproken, hoe is dat geregeld? “Technisch wordt co.nl ondersteund door de infrastructuur van OpenRegistry, een zeer ervaren en professionele Belgisch / Luxemburgse organisatie die meerdere gTLD’s (generic top-level domain names) beheert. We hebben daardoor het nodige op de plank liggen of zelfs al in de productieomgeving. IPv6 en DNSsec zijn er voorbeelden van. We zijn ook goed op weg met SSL. Daarnaast houden we de markt in de gaten, voor onszelf en voor de registrars. Wat de impact van Let’s Encrypt gaat zijn op de markt staat nu bijvoorbeeld op mijn agenda”, aldus Ramdjielal.

De techniek is er, er zijn registrars, waar staan jullie eind 2016?

“Wat de aantallen betreft, want dat wil je waarschijnlijk horen: onze ambitie is netto 10.000 nieuwe registraties erbij”, zegt De Roo. “Maar we hebben ook andere doelen. Als logisch alternatief moet .co.nl bekender zijn dan het nu is. Om dat te bereiken moeten wij – en nogmaals dat doen we graag samen met onze registrars – kunnen aantonen dat we meerwaarde bieden. Wat we aanbieden ligt in het verlengde van .nl. Met .co.nl kun je op een makkelijke manier aantonen dat je een Nederlandse onderneming bent. Die boodschap gaan we vaker en beter laten horen.”