Eindejaarstips 2015: HR

Profiteer nog snel van de huidige wet en regelgeving!

Er is de komende weken werk aan de winkel als u nog wilt profiteren van de (huidige) wet en regelgevingen. Ga met de tips in dit artikel snel aan de slag, want voor sommige items dringt de tijd.

Eindejaarstip 1: stort niet langer op WKA-depotrekening

Houd er rekening mee dat u vanaf 1 januari 2016 niet meer rechtstreeks kunt storten op uw WKA-depotrekening bij de Belastingdienst. Dit houdt voor u als inlener (en aannemer) in dat een rechtstreekse storting u vanaf die datum niet meer vrijwaard van de inleners- en ketenaansprakelijkheid voor de loonheffingen en de btw. Vanaf 1 januari 2016 kan alleen een storting op een G-rekening van de uitlener of de onderaannemer nog vrijwaring opleveren.

Tip: Overleg met de uitlener nog dit jaar over het storten van een deel van de factuur op de G-rekening van de uitlener (of onderaannemer).

Eindejaarstip 2: actualiseer uw WKR-administratie

Kortom: de administratie moet kunnen aantonen welke vergoedingen en verstrekkingen zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte (2015: 1,2% van de totale fiscale loonsom). Hoe u die verwerking laat plaatsvinden, is niet wettelijk vastgesteld.

Verslof de verwerking niet. U loopt dan het risico dat de Belastingdienst de vergoedingen en verstrekkingen bij uw werknemer(s) belast.

Tip! Hebt u nog vrije ruimte, overweeg dan uw werknemers daarvan te laten profiteren. Bijvoorbeeld door de eindejaarsbonus te verhogen of een kerstborrel te organiseren.

Eindejaarstip 3: neem kennis van samenvoeging RDA en WBSO

Per 1 januari 2016 vindt er een samenvoeging plaats van de RDA en de WBSO. Maak gebruik van de door RVO.nl opgestelde handleiding voor de WBSO 2016.

Eindejaarstip 4: check de premiebeschikking

Leg de loep op de ontvangen beschikking ‘Gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingkas’. Daar komen nogal eens fouten in voor die u geld gaan kosten. Het kan zijn dat de fiscus u in de verkeerde sector heeft ingedeeld of dat de premies onjuist zijn berekend.

Tips:

  • Als u fouten in deze beschikking ontdekt, vraag dan dit jaar nog een herziening aan. Wacht niet tot 2016.
  • De Belastingdienst mag de verkeerde sectorinschaling niet herzien als dat in uw nadeel uitvalt. De fiscus beschikt immers over de informatie die nodig is om de premiebeschikking juist te berekenen. Vraag dus alleen een herziening van de premiebeschikking aan, als de premie daardoor lager uitvalt.

Eindejaarstip 5: laat leasemaatschappij afkoopsom bedrijfsauto berekenen

Overweeg dit jaar nog een auto van de zaak aan te schaffen, ook al verloopt de leasetermijn van de huidige bedrijfsauto pas in 2016 en moet u een afkoopsom betalen.

Het kan toch financieel voordeel opleveren, want per 1 januari 2016 gaat de bijtelling van de auto van de zaak die dat jaar wordt aangeschaft omhoog. Alleen als het een volledige elektrische auto die extra zuinig rijdt betreft vindt er geen verhoging plaats.

Tip! Onderhandel met de leasemaatschappij over de afkoopsom. Wacht er niet te lang mee, want de lagere bijtelling geldt alleen als de datum van de tenaamstelling voor 1 januari 2016 valt.

Probeer deze zaken niet uit te stellen, maar plan ze in uw agenda voor 2016 begint!