Financiering in een nieuw jasje

Meer aanbod op de financiële markt

‘Vroeger’ verkreeg men een financiering bij een bank, de overeenkomst werd door de bank opgesteld en veel onderhandelingsruimte was er niet. Tegenwoordig is dit anders. Bedrijven richten zich op andere manieren van financiering van hun bedrijfsactiviteiten. In dat kader kan worden gedacht aan bitcoin, crowdfunding, private equity funds, pensioenfondsen, verzekeraars, maar ook particulieren grijpen (met succes) om zich heen in de financiële wereld.

Kortom, de aanbieders op de financiële markt nemen toe. Dit is een wenselijke ontwikkeling, temeer omdat banken in de praktijk vaker afhaken bij de financiering van bedrijfsactiviteiten. Dat banken vaker geen financiering verstrekken vindt zijn oorzaak in het feit dat banken zelf over onvoldoende creditgelden beschikken om de financieringen te kunnen verstrekken. Door de financiële crisis is de ruimte op de bank-balans om creditgelden te verstrekken aanzienlijk verminderd. Dit alles is hand in hand gegaan met de strengere kapitaaleisen als gevolg van nieuwe wetgeving.

Wees niet getreurd, want in plaats hiervan winnen bovengenoemde ontwikkelingen terrein op de financiële markt. Binnen de financiële sector kan met behulp van voornoemde mogelijkheden worden gezocht naar maatwerk. Maatwerk afhankelijk van onder andere de branche, de risico’s, maar ook de mogelijkheden en interesses van financiers.

Aanpassingsvermogen

Dit maatwerk vergt wel aanpassingsvermogen. De hiervoor enigszins starre financieringsmarkt opent zijn deuren voor een scala aan financieringsmogelijkheden. Niet alleen voor bedrijven die een financiering zoeken, aangezien die meer ‘out of the box’ moeten denken om de mogelijkheden van de huidige financiële markt optimaal te benutten, maar ook voor de juridische dienstverleners.

De juridische dienstverlening zal zich moeten aanpassen aan veranderingen in de financiële markten door ook maatwerk te gaan leveren en zich in te stellen op een vrije en diverse financieringsmarkt. De contracten dienen namelijk mee te bewegen met de verscheidene vormen van financiering. Waar normaliter het financieringscontract van de bank voor uw neus werd geschoven is thans ruimte voor onderhandeling, maar ook voor nieuwe mogelijkheden. Afhankelijk van de financieringsvorm kan worden gekeken naar wat voor overeenkomst wordt opgesteld. Ook kan daar worden gekeken naar welke zekerheden eventueel aan de financiering worden verbonden. De vorm van financiering dient een centralere rol te gaan spelen in de juridische dienstverlening daaromheen.

Door de vorm van financiering centraal te stellen kan men als (juridische) dienstverlener in samenspraak met de financier en de lenende partij flexibeler zijn en meer aansluiten op de wensen van de markt en de business en identiteit van het te financieren bedrijf.

Binnen de ondernemingsrechtpraktijk van Köster Advocaten zien en volgen wij deze veranderingen en kunnen u op dit gebied dan ook van dienst zijn. De flexibiliteit en de samenwerking tussen de financier, de geld-lenende partij en de juridische dienstverlener tezamen met de uitgebreide financieringsvormen bieden veel nieuwe kansen. Wij helpen u graag om deze kansen en mogelijkheden optimaal te benutten.