Geen duidelijk ja van een financier is een nee voor mij

The deal is either hot, or it is not!

Soms lijkt het, ik zeg bewust lijkt het, dat de investeerder om maar in gesprek te blijven en misschien een aantal investeringen tegen elkaar af te wegen om dan nog maar weer eens aanvullende (financiële) informatie bij de Ondernemer op te vragen.
Ik weet, zeker in de hoek van de traditionele financiers dat partijen moeite hebben om NEE te zeggen, het zou mogelijk de relatie kunnen verstoren als wij deze Ondernemer niet gaan financieren!

Dit zal waarschijnlijk één van de kortste blogs worden van de afgelopen periode. Het is dan ook een spontane reactie op een Amerikaans onderzoek wat ik het afgelopen weekend heb gelezen. Het onderzoek dat als titel draagt: ” What sucks about fundraising? “, geeft in mijn beleving heel goed weer waar elke x weer de pijn zit in allerlei financieringsprojecten.

Overigens is het niet zo dat alleen een Ondernemer daar tegen aanloopt, ook de vele intermediairs, kennen deze problematiek maar al te goed!

Een Ondernemer kan best omgaan met een afwijzing!…

Ongeveer een 110 tal Ondernemers hebben deelgenomen aan het onderzoek waarbij hun dus de vraag werd gesteld. ”Welk deel van het proces van het ophalen van geld van investeerders en / of financiers is nu het meest frustrerend?”

Op een schaal van 1 – 5, waarbij 1 het minst storend is en 5 zoals je zult begrijpen, tenenkrommend, scoort de onduidelijk in het proces van de gesprekken met allerlei financiële partijen, met 4.06 het hoogst.

Onder deze onduidelijkheid wordt verstaan; Een Ondernemer heeft geen idee waar in het proces hij of zij zich op dat moment bevindt. Er hebben al meerdere gesprekken plaatsgevonden, ook met kantoorgenoten van de investment manager, maar daarna wordt het stil.

Soms lijkt het, ik zeg bewust lijkt het, dat de investeerder om maar in gesprek te blijven en misschien een aantal investeringen tegen elkaar af te wegen om dan nog maar weer eens aanvullende (financiële) informatie bij de Ondernemer op te vragen.
Ik weet, zeker in de hoek van de traditionele financiers dat partijen moeite hebben om NEE te zeggen, het zou mogelijk de relatie kunnen verstoren als wij deze Ondernemer niet gaan financieren!

Maar is het eerlijk naar een Ondernemer toe?…

Uiteraard begrijpt een Ondernemer heel goed dat, voordat er maar € 1,- kan worden overgemaakt aan een (startende) Ondernemer, er eerst het nodige aan onderzoek moet worden gedaan. Geen enkele vorm van onderzoek zou de Ondernemer ook een casinogevoel geven van: Zij steken er € 250 K. in en hopen dan op die 50% kans van een homerun of een write off!

Maar dames en heren investeerders, het kan toch ook niet zo zijn dat u een due diligence onderzoek (laat) gaat uitvoeren dat zou passen bij de overname van een groot concern, maar zeker niet bij een (startende) MKB Ondernemer. U heeft dan wel een goed gevoel bij de deal, of u heeft dat niet! Zoals mijn Mentor altijd zei; The deal is either hot, or it is not! Punt.

Heeft u geen goed gevoel bij de deal? Prima, geen enkel probleem! Zoals ik al in hoofdletters schreef, een Ondernemer kan best omgaan met een afwijzing, want het echte Ondernemerschap is niks anders dan afwijzingen.Offertes die niet worden omgezet in opdrachten. Klanten die na vele jaren van trouwe diensten besluiten om elders een te gaan shoppen en wat te denken van medewerkers die na een voltooide opleiding alsnog elders gaan werken?

De Ondernemer rekent op u!…

Echter, in een behoorlijk aantal gevallen is er de broodnodige liquiditeit,- en daardoor de tijd ook niet meer om een 100 tal investeerders te bezoeken!

Maar, dat is mijn probleem toch niet hoor ik een aantal van u zeggen!

Dat klopt, dat kan en mag u ook niet aangerekend worden. De Ondernemer is daarvoor geheel en alleen verantwoordelijk, maar dempen wij allen niet de put als het kaf verdronken is? De crisis van 2008 heeft toch ook duidelijk laten zien dat veel financiële partijen onvoldoende eigen vermogen hadden opgebouwd.

Het is daarom zuur als door ellenlange financieringstrajecten, de Ondernemer beland in een saneringstraject.Als hij of zij deze periode al overleeft?

Zoals elke persoon, Ondernemer of niet, in een (nood) situatie zich vastgrijpt aan elke strohalm die op dat moment wordt aangereikt, zo doet een Ondernemer dat ook. Interessant, een woord wat te pas en te onpas wordt gebruikt, wordt door partijen op zoek naar geld gezien als, wacht ik krijg hulp aangeboden.
Interessant is voor mij ondertussen een woord geworden, dat een excuus is om het niet te doen!

Een oproep dus aan alle investeerders en financiers van deze wereld.
Wees concreet, neem een besluit, wees duidelijk en eerlijk.
Een NEE is voor een Ondernemer een antwoord waar hij of zij iets mee kan! Verder zoeken dus.

Een duidelijk NEE zal meer respect verkrijgen, hoewel het niet leuk is om te horen dan een maandenlange aanhouding met alsnog een NEE!

Zo snel kom je er niet vanaf Ondernemer!…

Dames en heren Ondernemers, ook aan u de schone taak om doortastend te zijn.
Ik weet dat een deel van de tenenkrommende frustratie weg komt uit de zorgen die jij je maakt over de liquiditeit van je onderneming. Wanneer je nog € 300 K op de bank hebt staan, dan schud je een NEE van een investeerder of financier van je af zoals een eend het water van haar veren schudt!

Helaas is 95% van de Ondernemers, dat zijn onze getallen, te laat met het aanvragen en binnenhalen van een financiering.Wij zien het als een wekelijkse (deel) taak van een Ondernemer van een groeiende onderneming om ook bezig te zijn met de financiering van zijn of haar bedrijf. Een groeiende onderneming heeft altijd geld nodig, dus je moet weten wie de partijen zijn waar jij kunt aankloppen als er weer een ronde van financiering nodig is!

Daarnaast is het ook verstandig om afspraken te maken met potentiële financiers.
Het is nu, zeg maar begin november, zullen wij afspreken dat ik eind november antwoord van u hebt of u ons gaat financieren of niet? Blijf in controle en trek het proces naar je toe!

Uiteraard ga je niet wachten tot eind november, maar zorg dat je met een 4 tal andere partijen in gesprek bent!Ik zocht altijd naar de balans tussen mijn overige werkzaamheden en het lokaliseren van investeerders, hoewel het laatste in een aantal een grotere prioriteit kan kennen!

Je merkt, net zoals met alles in het leven; Waar er 2 ………………………………, hebben er 2…………………..!

Ik merk ondertussen dat de lengte van mijn blog weinig onderdoet voor elk andere blog, dus de 1e zin mag je vergeten!

Ondervindt jij momenteel moeite met het proces om de juiste investeerder aan te trekken, dan wel om concreet tot afspraken te komen, neem dan contact met ons op om jouw hierbij te begeleiden!