Gemakkelijker met een arbeidsbeperkte in zee gaan

“Mensen met arbeidsbeperking ontpoppen zich tot hardwerkende collega’s”

Het Werkbedrijf is een nieuw samenwerkingsverband tussen gemeenten in de regio, het UWV, BREED en instellingen voor arbeidsmatige dagbesteding. Daarmee is het hele landschap van instituties, systemen en regelingen op het gebied van werkvoorziening onder één dak terecht gekomen. Directeur Ina Hol vertelt er bevlogen over.

“Voor ondernemers is het Werkbedrijf een uitkomst”, vindt Ina Hol, “een breed scala aan dienstverlening bevindt zich nu achter één poort. Dat maakt onze dienstverlening duidelijker en toegankelijker voor de ondernemer. We werken toe naar een systeem met vaste contactpersonen, zodat elke ondernemer een duidelijk aanspreekpunt heeft. Bovendien gaan we ons per sector organiseren. Daardoor krijgen onze medewerkers specifieke marktkennis en zijn ze een betere gesprekspartner voor de ondernemer.”

Het Regionale Werkbedrijf is een samenwerking tussen de gemeenten Druten, Wijchen, Beuningen, Heumen, Nijmegen, Ubbergen, Mook en Middelaar, Groesbeek en Millingen aan de Rijn. Met Pluryn, Driestroom, RIBW Nijmegen & Rivierenland, SIZA, Iriszorg en Werkwent zijn contracten afgesloten voor arbeidsmatige dagbesteding. Per 1 januari 2016 treedt ook BREED toe tot het arbeidsbedrijf. “Daarmee bieden we ondernemers maximale mogelijkheden om de werknemer te kiezen die bij ze past”, zegt Ina Hol.

Verrassende oplossingen

Ina Hol sluit haar ogen niet voor de realiteit dat er ondernemers zijn met koudwatervrees om een werknemer in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zitten nu eenmaal mensen in het bestand, die weinig of geen werkervaring hebben of die een gezond arbeidsethos missen. “Als het niet lukt om een werkzoekende naar tevredenheid van de werkgever aan de slag te laten gaan, dan zit er maar één ding op: snel stoppen”, constateert ze nuchter. Ze voegt er meteen aan toe dat het met de meeste plaatsingen gewoon vlot lukt. Een proeftijd is een ideale mogelijkheid voor een werkgever om te bezien of de werkzoekende past. Als hij investeert in de nieuwe werknemer en zorgt voor goede begeleiding op de werkvloer, dan kan hij rekenen op een loyale werknemer. Ina Hol: “Mensen met een SW-indicatie of een arbeidsbeperking zijn dolblij als ze erbij mogen horen. Ze ontpoppen zich tot hardwerkende collega’s. Dat zijn dikwijls verrassende ervaringen voor ondernemers.”

De Participatiewet verplicht bedrijven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Toch zit de ondernemer met zijn verdienmodel. Hij moet winst maken om te kunnen bestaan. Maar mensen met een arbeidsbeperking kunnen meestal niet de maximale arbeidsprestatie leveren. De overheid sluit de ogen niet voor die realiteit. De ondernemer betaalt voor het percentage dat de arbeidsbeperkte inzetbaar is. De rest betaalt de gemeente. Die regeling maakt het gemakkelijker voor een ondernemer om met een arbeidsbeperkte in zee te gaan.

Ina Hol vindt het heel reëel dat ondernemers aandacht vragen voor hun verdienmodel. Ze spreekt ze daar geregeld over, tijdens ondernemerscafé ’s, in netwerkgesprekken en op uitnodiging. “We snappen dat ze geld moeten verdienen en daarom vragen we niks filantropisch van ze. De mensen die via het Werkbedrijf aan de slag gaan, moeten productie leveren. Dat vraagt een inspanning van twee kanten. Ik merk overigens dat ondernemers in de regio daar open voor staan. Daar boffen we mee in deze regio.”

Ondernemersgericht

Niet alleen ondernemers en werkzoekenden moeten een inspanning leveren; het Werkbedrijf kijkt ook naar zichzelf. Ina Hol ziet het als een persoonlijke opdracht om de bureaucratie, die om de hoek komt kijken bij de plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zo veel mogelijk in te dammen. Daar is nog een slag te winnen. Het vraagt volgens haar van gemeenten ‘bestuurlijk lef’ om weerstand te bieden aan de Haagse regelzucht. Creativiteit en flexibiliteit zijn binnen het hele Werkbedrijf geboden. “De inzet van onze professionals moet zijn dat de ondernemer tevreden is over onze dienstverlening. Ondernemersgericht. Ze moeten kunnen verstaan wat de ondernemer wil. Dat is de grote slag die we als Werkbedrijf de komende tijd gaan maken”, vindt Ina Hol. Ze voegt eraan toe dat ze zichzelf daarvoor beperkt tijd heeft gegeven. Spijkers met koppen, is het devies.

Ina Hol vindt het heel bemoedigend dat steeds meer ondernemers de weg naar het Werkbedrijf weten te vinden. Het Werkbedrijf maakt daartoe onder andere gebruik van ambassadeurs. Dat zijn ondernemers die goede ervaringen hebben met het in dienst nemen van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Verkoop van ondernemer tot ondernemer is onze beste marketingstrategie”, zegt ze. Het Werkbedrijf mag wat haar betreft als matchmaker een klein middel zijn om ondernemer en werkzoekende bij elkaar te brengen. Maar dan wel een middel dat excelleert in dienstverlening.

Ambassadeurs

Betrokken ondernemers maken als ambassadeur reclame voor het Werkbedrijf, maar houden het ook een spiegel voor. Op die manier houden ze het Werkbedrijf scherp. Om elkaars taal te leren spreken en resultaat te boeken is de Samenwerking Arbeidsmarkt Rijk van Nijmegen (SAR) opgericht. De SAR is opgericht om de baanafspraak uit het Sociaal Akkoord verder vorm te geven en streeft ook naar een goed functionerende regionale arbeidsmarkt waarin meer werk is voor iedereen. De SAR bestaat uit vertegenwoordigers van: VNO- NCW midden, MKB Midden-Nederland, FNV, CNV, Industriële Kring Nijmegen, Economisch Collectief Nijmegen, Breed, UWV, HAN, ROC Nijmegen«en de zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen.