Goed opdrachtnemerschap en de wet DBA

Verwachtingen en randvoorwaarden voor een succesvol verloop van de opdracht

Over goed opdrachtgeverschap en het spanningsveld met de wet DBA is veel gepubliceerd de afgelopen tijd. Men is bang dat de zelfstandigheid van de zzp’er als interim-professional in het geding komt. Maar hoe zit het eigenlijk met goed opdrachtnemerschap? Voor Immens Interim Management & Finance was de invoering van de Wet DBA een goed moment om hier weer eens bij stil te staan.

Immens is voortgekomen uit Ernst & Young Interim Management en al 12,5 jaar als zelfstandig intermediair actief op het gebied van Finance en Control. We werken alleen met zzp’ers, zodat we altijd de beste kandidaat op een opdracht kunnen zetten. Voeg daar aan toe de branche specifieke kennis van de medewerkers van ons bureau, op het gebied van werving en uitvoering van opdrachten, en je hebt een paar mooie ingrediënten te pakken voor een stevige DBA-discussie.

Wie is de opdrachtnemer?

Voordat we ingaan op wat we bij Immens belangrijk vinden in het kader van goed opdrachtnemerschap, is misschien wel de belangrijkste vraag: ‘Wie is de opdrachtnemer?’
Bij het beantwoorden van die vraag is het van belang onderscheid te maken tussen de zzp’er die rechtstreeks met de opdrachtgever contracteert en de zzp’er die gebruik maakt van een intermediair. Dankzij onze jarenlange ervaring met het inzetten van zzp’ers – ook vóór de komst van de Wet DBA gold immers dat een effectieve dienstbetrekking vermeden diende te worden – hebben we bij Immens snel kunnen overschakelen naar een werkwijze met modelovereenkomsten. Een van de belangrijkste aspecten die daarbij in acht moest worden genomen was het vermijden van termen als ‘schaduw- management’, ’counseling’ of ‘opdrachtmanagement’.

Feit is echter dat zowel het bureau als de zzp’er belang hebben bij een tevreden opdrachtgever. Hoe kunnen zij daar – binnen de kaders van de Wet DBA – invulling aan geven?

Goed opdrachtnemerschap is gericht op klanttevredenheid

Wat zijn de ingrediënten voor een succesvolle interim-opdracht? Uit onderzoek blijkt dat de kans op een succesvol project vele malen groter is wanneer er een goede relatie bestaat tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en intermediair. Bij Immens focussen we ons daarom, gedurende een opdracht, op twee aspecten:

  • Relatie
  • Inhoudelijke kwaliteit

Dat begint al in de offerte-fase. Voor ons als intermediair met een goede inhoudelijke achtergrond op het gebied van Finance en Control én specifieke branches biedt deze fase dé mogelijkheid om te laten zien dat we zowel de probleemstelling als de doelstellingen hebben begrepen. Kernvragen in deze fase zijn: ‘Wat is het te behalen resultaat?’ en ‘Begrijpen en vertrouwen we elkaar voldoende om dit op de juiste manier te bereiken?’ Tijdens de selectie van interim-professionals kijken we, naast expertise en ervaring, naar (gedrags)competenties: welke heeft de interim-professional nodig om de klus te kunnen klaren? Die competenties zijn tevens belangrijk voor de motivatie richting de klant; we hebben maar één kans om de interim-professional aan tafel te krijgen!

Download het volledige artikel via de knop download bijlage