Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Werknemers eisen zekerheid

Stel, u gaat fuseren, stoot een bedrijfsonderdeel af of neemt juist een activiteit over. Of misschien gaat uw organisatie in een andere markt opereren en komt hier nieuwe concurrenten tegen.

De kans is heel groot dat u dan te maken krijgt met medewerkers met verschillende arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Soms is het niet wenselijk om verschillen te laten bestaan, bijvoorbeeld omdat de medewerkers binnen één groep functioneren. In dat geval wilt u de arbeidsvoorwaardenpakketten met elkaar in overeenstemming brengen.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Dit zogenoemde harmoniseren van arbeidsvoorwaarden is niet eenvoudig. U krijgt te maken met opgebouwde rechten van medewerkers, verplichtingen uit een CAO of met wettelijke bepalingen. Werknemers eisen zekerheid en willen voorkomen dat zij rechten verliezen. En natuurlijk wilt u geen onnodig kostbare regelingen. Berenschot helpt u arbeidsvoorwaarden op een voor alle partijen zo acceptabel mogelijke manier te harmoniseren.

Dit houdt in:

  • het analyseren van het totale arbeidsvoorwaardenpakket
  • het benchmarken van arbeidsvoorwaardelijke regelingen met de markt
  • het ontwikkelen van verschillende wijzigingsscenario’s
  • de communicatie met belanghebbenden zoals ondernemingsraad en vakbonden.

Misrekeningen en verkeerde inschattingen bij een harmonisatie kosten al snel heel veel geld of zorgen voor onrust bij uw personeel. Zoek daarom deskundige ondersteuning om uitglijders te voorkomen. Berenschot biedt u deze ondersteuning!