Het nieuwe ontslagrecht, zegen of vloek?

Gaat het nieuwe ontslagrecht u als ondernemer ook verder helpen?


Het is zover. Vanaf 1 juli is het nieuwe ontslagrecht een feit. Het wordt allemaal eenvoudiger, goedkoper en eerlijker. Volgens de regering althans. Gaat het u als ondernemer ook verder helpen?


Een voorbeeld: uw werknemer functioneert niet goed. U heeft hem er al een paar keer op aangesproken. U heeft het druk en legt niet alle gesprekken schriftelijk vast. De onderlinge verhoudingen zijn inmiddels niet meer optimaal. U besluit om afscheid te nemen en u gaat het gesprek aan. Echter, uw werknemer wil niet meewerken aan een beëindigingsovereenkomst.

Wat nu? Per 1 juli zult u naar de kantonrechter moeten stappen. Dat klinkt bekend. Bovendien is die beëindigingsvergoeding inmiddels toch flink verlaagd?

Dat laatste klopt, maar u zult tijdens de zitting merken dat de rechter veel minder bewegingsruimte heeft om uw zaak te beoordelen. Dat komt omdat de ontslaggronden en toetsingsregels voor de rechter tot in detail in de wet zijn vastgelegd. De rechter zal daarom uw dossier-opbouw heel formeel (moeten) toetsen.

Bij de beoordeling zal de rechter niet alleen toetsen wat u heeft vastgelegd over het functioneren, maar ook wat ú heeft gedaan om tot verbetering te komen. Daarnaast moet de rechter nagaan of u geprobeerd heeft de werknemer te herplaatsen en of u hem verplichte scholing heeft aangeboden.

Ook bij het bepalen van de vergoeding heeft de rechter nauwelijks nog speelruimte, omdat de hoogte van de transitievergoeding als norm vaststaat. Vóór 1 juli kon de rechter bij een “dun” dossier toch tot ontbinding besluiten en dan bijvoorbeeld een hogere vergoeding toekennen.

De kans dat de rechter op basis van een mager dossier een ontbindingsverzoek toewijst is dan ook klein. Bij toewijzing kan de werknemer bovendien in hoger beroep, met alle onzekerheid en financiële gevolgen voor u van dien.

Kortom, eenvoudiger en goedkoper wordt het op deze manier niet. Het is daarom essentieel dat u op het goede moment de juiste (strategische) keuzes maakt. Hoe legt u zaken vast? Wanneer heeft u voldoende dossier opgebouwd? Wat is het geschikte moment om een beëindigingsvoorstel te doen? Onder welke voorwaarden mag u gemaakte kosten in mindering brengen op de vergoeding? Wat is het nut van het treffen van voorzieningen?

Met onze expertise en ervaring kunnen wij u praktisch adviseren, zodat u ook vanaf 1 juli niet voor verrassingen komt te staan.