Met respect creëert u effectievere teams

Het recept R.E.S.P.E.C.T.

Communicatie, Leiderschap en Samenwerken werken beter als er sprake is van onderling respect. Het zorgt voor een hecht en effectief team. Daarom is het belangrijk om onderling respect te stimuleren als u een hecht en goed functionerend team wilt creëren.

Maar hoe ziet respect er dan eigenlijk uit?

Hieronder neem ik u graag mee naar wat de letters van R.E.S.P.E.C.T nu eigenlijk precies inhouden.

R = Rustig

In de bouw zijn er heel wat mensen met een kort lontje. Als er iemand aangesproken wordt is het vaak ‘van dik hout zaagt men planken’. Of ‘met de botte bijl’. Die cultuur is al jaren zo. Dat zijn ze zo gewend. Veel beter zou het zijn zaken op een rustige manier bespreekbaar te maken.

E = met Eerbied

Respect betekent ook dat men met eerbied met elkaar omgaat. Dat betekent dat men elkaar erkent en waardeert. Weten dat een ander anders is dan uzelf en dat ook accepteren. Iedereen is verschillend en dat is oké.

S = Samen (in gesprek zijn)

Respect betekent ook dat men niet achter de rug van een ander om kletst, roddelt, klaagt, kwaadspreekt. Als er iets is wat niet goed gaat, dan gaat men met elkaar in gesprek. Om het samen op te lossen.

P = Persoonlijk

Als u in gesprek gaat, dan doet u dat persoonlijk en niet waar iedereen bij zit. Het wordt als respectloos ervaren als iemand in het bijzijn van de groep op fouten wordt aangesproken. Dat voelt als vernedering, een afgang. En dat vindt niemand fijn.

E = Eerlijk

Respectvol met elkaar omgaan betekent ook dat er sprake is van eerlijkheid. Eerlijk vertellen wat u er van vindt, hoe u zich er bij voelt. Dan is er sprake van openheid.

C = Constructief, opbouwend

Respectvol elkaar aanspreken is ook constructief; het heeft geen zin elkaar in figuurlijke zin neer te sabelen. Vertel liever wat iemand anders of beter kan doen om zichzelf (en het team) te verbeteren.

T = Tactvol

Tact is ook belangrijk bij respectvol met elkaar omgaan. Zonder tact worden er negatieve gevoelens gewekt, en die hebben op zich ook al nadelige gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan minder werktevredenheid.

Uiteraard mag u best eens laten merken dat de maat vol is. Maar ook dat kan met respect gebeuren, zonder te vloeken en te tieren.