Het model ontwerp
 van huisvestingsstrategie


Bedrijven die slim omgaan met vastgoed doen hier hun voordeel mee

Als ondernemer heb je vragen over huisvesting huren of kopen? Zelf bouwen? Waar, wanneer en wat, moet ik kopen, huren of ontwikkelen?

Elke organisatie maakt het moment mee, dat er voor het eerst of opnieuw nagedacht moet gaan worden over de huisvesting. De reden hiervoor is sterk uiteenlopend. De organisatie heeft een groei meegemaakt; de gemeente komt met een bestemmingsplanwijziging i.v.m. nieuwe ontwikkelingen; de huidige huisvesting past niet meer bij de organisatie of er moet bezuinigd en efficiënter met het vastgoed omgegaan worden.

Op basis van het ‘Ontwerp van Huisvestingsstrategie’ model, wordt er samen met de opdrachtgever bepaald wat de huidige en toekomstige situatie zal zijn. Met deze informatie kan de toekomstige huisvestingswens beschreven worden. Als ondernemer is het vaak lastig in de toekomst kijken, vooral als het gaat om huisvesting, waar langjarige huurcontracten vanzelfsprekend zijn.

Na het vaststellen van het programma
van eisen, wordt er gezocht naar een passend pand of stuk grond. Hiervoor is een een groot regionaal netwerk met warme contacten binnen de verschillende gemeentes nodig. Wij hebben de expertise om locatiescans, volumestudies, bestemmingsplananalyses stichtingskostenbegrotingen te maken en ontwerpen te realiseren.

Door de gefaseerde aanpak en tussentijdse rapportage blijft de opdrachtgever optimaal geïnformeerd. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke stappen de opdrachtgever zelf zal uitvoeren en bij welke hij graag ondersteuning ontvangt. Deze aanpak zorgt voor rust binnen de organisatie van de opdrachtgever.

Het toepassen van het model Ontwerp 
van Huisvestingsstrategie

Het ontwerp van Huisvestingsstrategie model zorgt voor een bewustwording van een gefundeerd huisvestingstrategie. In het model kan er middels de onderwerpen huidige vraag, toekomstige vraag, huidig aanbod en toekomstig aanbod een eerste opzet van de strategie gemaakt worden. De toekomstige vraag is breder dan alleen een vierkantemeter behoefte. Onder andere de elementen locatie, ICT en uitstraling zijn noodzakelijk voor een volledige analyse.

Indien deze onderwerpen inzichtelijk zijn gemaakt kunnen de subhoofdstukken ingevuld worden. De subhoofdstukken bestaan uit, bepaal de huidige match, bepaal de toekomstige match, weeg alternatieven af en selecteer en tot slot het stappenplan. Met alle gegevens en gemaakte analyses moet er een toekomstvisie gemaakt worden die past bij de veranderingen van het bedrijf. Een toekomstvisie is gericht op tien jaar of langer.