Opleidingen zijn ze het geld ook echt waard?

Kansen op rendementsverbetering

Het gedrag van een medewerker heeft direct invloed op de effectiviteit van zijn activiteiten. Als een ondernemer hier geen rekening mee houdt, laat hij kansen op een beter rendement van zijn bedrijf liggen. Opleiding, training en coaching zijn belangrijke instrumenten om het rendement van individuele medewerkers te vergroten. Maar deze instrumenten geven wel een extra druk op de toch al hoge personeelskosten. We krijgen vaak de vraag: ‘Hoe weet ik of een opleiding het geld waard is?’.

Je kunt alleen beoordelen of investeren Opleidingen en rendement waar kosten en rendementen zitten. De in de ontwikkeling van medewerkers het geld waard is, als je inzicht hebt in:

  1. de kosten van de opleiding
(inclusief studie-uren, kosten voor monitoring/evaluatie, reiskosten et cetera);
  2. het rendement dat je nu misloopt (door een inefficiënte uitvoering van de werkzaamheden).

Als je de kosten en het gemiste rendement tegen elkaar afzet, wordt duidelijk of de totale investering in een opleiding opweegt tegen de opbrengsten.

Beroepschauffeurs anders leren rijden

‘Het Nieuwe Rijden’ (HNR) kan het brand-stofverbruik tot 10% terugdringen. Een pakketvervoerder zag dat het rendement van hun bedrijf behoorlijk beïnvloed werd door hoge brandstofkosten. Het bedrijf verplichtte alle chauffeurs daarom tot het volgen van een HNR-training. In de maan- den na de training daalde het brandstofverbruik. Het effect bleef wel achter op de 10%, maar desondanks was de enorme investering in no-time terugverdiend.

Opleidingen en rendement

Het maakt niet uit of chauffeurs anders leren rijden, managers anders leren communiceren, procesoperators efficiënter leren werken of secretaresses assertiever leren optreden. Bij iedere afweging over investeren in een opleiding, zou het beoogde effect op uw rendement een cruciale rol moeten spelen. Ook is het belangrijk dat u de persoonlijke resultaten van uw medewerker en de procesresultaten in uw bedrijf monitort tijdens en na de trainingsperiode. Dit stelt u in staat bij te sturen en maximale rendementswinst te boeken uit uw investering. Het monitoren en meten van kosten en effecten rondom investeringen in medewerkers brengt nog een ander voordeel met zich mee. Als werkgever bent u veel preciezer in staat te bepalen wat uw werkelijke kosten per medewerker zijn. Een gedetailleerde loonadministratie is daarbij een belangrijke informatiebron.

Kansen op rendementsverbetering

Bol Adviseurs gebruikt een zelf ontwikkelde en beproefde methode om ondernemers inzicht te geven in kansen om meer rendement te halen uit het bedrijf. Deze laat zien methode gaat ook heel concreet in op het type en het aantal medewerkers dat u nodig heeft voor uw bedrijfsvoering.