Overweeg een VBI!

Een beleggingsalternatief voor de DGA

“Je zult je bedrijf maar hebben verkocht voor miljoenen en de opbrengst rendeert totaal niet!” De stem van Ronald galmt door het kantoor van zijn fiscalist. Ronald is 60 jaar en heeft onlangs zijn bedrijf verkocht. Om precies te zijn: zijn holding heeft de twee werkmaatschappijen verkocht. De verkoopopbrengst is belastingvrij in zijn holding gevloeid. Ook privé is Ronald meer dan liquide met bijna 2 miljoen aan spaargeld en effecten in box 3. En nu?

Ronald en zijn belastingadviseur buigen zich over zijn totale vermogenspositie. Enige uitgangspunten:

  • box 3 gaat wettelijk op de schop: elke euro aan vermogen boven de 1 miljoen wordt met ingang van 1 januari 2017 effectief belast met 1,65% inkomstenbelasting (nu: 1,2%);
  • de spaarrente is bijzonder laag, veelal onder de 1%;
  • met inachtneming van inflatie, is het rendement op spaargeld in box 3 fors negatief;
  • dat geldt ook voor het rendement op het geld in de holding; het toch al lage rendement is ook nog eens belast met 20% vennootschapsbelasting.

Hoe kan box 3 worden ontlopen?

“Noem mij nou eens in een notendop hoe ik de fiscale rampspoed in box 3 stop. En ik hoop dat je ook nog wat weet te verzinnen voor het vermogen in mijn B.V.” Het leven is soms eenvoudig. Hoe kan box 3 worden ontlopen? Door simpelweg het vermogen te verplaatsen naar box 2 soms? Jazeker. Wanneer spaargeld als kapitaal wordt gestort in de B.V., is het weg uit box 3. Voor een optimaal e ect is een goede timing essentieel. Wanneer het kapitaal definitief weer naar privé wordt gehaald, is een bezoek aan de notaris nodig.  Tot zover box 3. Wat is er zoal mogelijk in box 2? Is het waar dat belastingvrij beleggen binnen de B.V. haalbaar is? Jawel. Sinds enige tijd bestaat het regime voor de vrijgestelde beleggingsinstelling. De VBI. Een VBI is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. Noch aan dividendbelasting. Een reguliere B.V. kan relatief eenvoudig worden omgeturnd tot een VBI. Hiervoor is allereerst een statutenwijziging nodig. Vervolgens moet de Belastingdienst de vrijgestelde status bevestigen via het afgeven van een beschikking.

De belangrijkste spelregels

Allereerst de fiscaliteit. Er is slechts inkomstenbelasting verschuldigd over dividenden en vermogenswinsten (25%). De effectieve jaarlijkse belasting bedraagt ten minste 1% van de waarde in het economische verkeer van de aandelen. Andere kenmerken van een VBI zijn: er mag alleen belegd worden in financiële instrumenten. Een vennootschap met VBI-status mag ook banktegoeden aanhouden. Direct beleggen in onroerende zaken in Nederland of in vorderingen op de DGA is echter niet toegestaan. De VBI mag evenmin optreden als pensioenuitvoerder. Voorts moeten er tenminste twee aandeelhouders zijn, waarvan één met een aandelenbelang van minimaal 10%.

Ronald wil concreet weten of de VBI geschikt is voor zijn situatie. In algemene zin kan een VBI aantrekkelijk zijn voor DGA’s die hun bedrijf hebben verkocht. En vooral geld of effecten aanhouden in hun holding-B.V. Ook nog actieve ondernemers met overtollige liquiditeiten kunnen baat hebben bij een VBI. Via een belastingvrije herstructurering – vaak door middel van een zogenaamde juridische afsplitsing – kunnen de liquiditeiten uit de bestaande holding worden getild en worden ondergebracht in een speciaal daarvoor in het leven geroepen VBI. Vanaf circa EUR 1.000.000 aan beleggingsvermogen is het zinvol om een VBI-structuur te overwegen.

“In jouw situatie kunnen we het belastingbesparende box 3-scenario wellicht combineren met een VBI. Hoe? We gaan precies voor je uitrekenen wat het bespaart wanneer je je box 3 spaargeld onderbrengt in je holding. Daarna kan de holding een VBI worden.”

Bovenstaande scenario’s zijn altijd reken- en maatwerk. Als het besparingen oplevert, kan een dergelijk traject worden ingezet. Als cijfermatig blijkt dat het niet voordelig is, is er in elk geval gemoedsrust over het feit dat er geen fiscale besparingen worden gemist.