Past huidig HR-beleid nog wel in uw bedrijf anno nu?

Weer opzoek naar talent binnen uw organisatie

De typische beleidsmedewerker van vandaag houdt van zekerheid, voorspelbaarheid en klampt zich vast aan procedures en protocollen. Ooit door zichzelf in het leven geroepen om de wilde ideeën van de opportunistische ondernemer te reguleren. Een beleid dat bijna altijd vooral van binnen naar buiten is opgesteld. U als bedrijf vond het belangrijk dat iets wel of niet goed was voor uw medewerkers en uw imago en u wilde zo weinig mogelijk risico.

De typische beleidsmedewerker van vandaag houdt van zekerheid, voorspelbaarheid en klampt zich vast aan procedures en protocollen. Ooit door zichzelf in het leven geroepen om de wilde ideeën van de opportunistische ondernemer te reguleren. Een beleid dat bijna altijd vooral van binnen naar buiten is opgesteld. U als bedrijf vond het belangrijk dat iets wel of niet goed was voor uw medewerkers en uw imago en u wilde zo weinig mogelijk risico. En zaten uw medewerkers, klanten en leveranciers daarop te wachten? Wat was het gevolg, werken zij er nog, zijn ze nog uw (trouwe) klant en doet u nog zaken met uw leveranciers of pasten ze niet meer bij uw bedrijf? Interessant is om van de groep te leren waarvan u ongewild afscheid heeft moeten nemen.

In deze turbulente tijd die vele branches op zijn kop zet vraagt de markt weer om ondernemers die opportunistische besluiten durven te nemen en meer vertrouwen op gevoel. Juist in deze tijd die om wendbare organisaties vraagt zitten vele bedrijven vast in een eigen gecreëerd bolwerk van regels en bedrijfsimago.

Hoe belangrijk vindt u innovatie, en werkt u efficiënt of wilt u ook een hoger plan. Hoe verhoudt zich het tot uw personeelsbeleid? Je kunt wel naar een hoger plan willen, maar je kunt niet sneller dan de langzaamste in uw team. En wat als deze groep u belemmert? Strategische personeelsplanning erop los laten? Ik zeg ja en nee. Ja: Als duurzame inzetbaarheid van personeel in de aderen van uw bedrijf stroomt. Je zorgt voor een continue uitstroom van personeel zodat je de medewerkers kunt laten doorgroeien binnen uw bedrijf en er plek ontstaat voor nieuw talent. Nee, omdat het in is, wie heeft het er niet over, en er snel verandering moet komen. Zonder uitstroom geen instroom. Iets wat gemakshalve even wordt vergeten.

U zou weer opnieuw moeten zoeken naar talent binnen uw organisatie, hoe vind je deze, of moet deze van buitenaf worden aangetrokken. Vervolgens goed kijken hoe je dit talent aan je bedrijf verbindt? Want voordat je het weet is het talent weer weg. Goede mensen zijn schaars en kunnen het altijd beter krijgen. Dus hoor je collega, geef hem aandacht en speel in op de behoefte. Het zit hem in de kleine dingen. Als je dit op de juiste wijze doet laat je je talent groeien. Dus u inventariseert de behoefte van uw medewerker (van buiten) en past hierop uw HR-beleid aan (naar binnen). Hoe zit dat bij u?

Bent u geïnteresseerd in een HRM Scan toekomstbestendig en resultaatgericht HR- beleid binnen uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.