Positieve sectorprognoses 2016

Breed herstel bij uitdagende marktomstandigheden voor ondernemers

Het herstel van de Nederlandse economie ligt onverminderd op koers en krijgt een steeds bredere basis. Zowel export, private investeringen als particuliere consumptie nemen toe. Het volume in alle sectoren zal in 2016 groeien.

Ontwikkelingen per sector

Vooral de zakelijke dienstverlening profiteert van de aantrekkende economie en de toegenomen bedrijvigheid die daar het gevolg van is. Daarnaast zorgen digitalisering van bedrijfsprocessen en flexibilisering ervoor dat met name dienstverleners in outsourcing en ICT- oplossingen goede zaken doen. Ook de bouw profiteert volop, nu de consument weer durft te investeren in nieuwe woningen.

Toch is alertheid geboden. De marktomstandigheden zijn uitdagend. Volumegroei leidt nog niet overal tot prijsherstel. Daarnaast kunnen nieuwe technologieën ‘game-changers’ worden, waardoor concurrentieverhoudingen snel kunnen wijzigen. Ook internationale kwesties kunnen opspelen. Meer dan ooit wordt daarom van de ondernemers strategisch management gevraagd. De ‘flexibiliteit’ van de individuele onderneming staat daarin centraal.

Zakelijke dienstverlening: flexibiliseren essentieel

Ook de zakelijke dienstverleners profiteren van de aantrekkende private investeringen, waardoor de sector komend jaar verder zal groeien met 4,5%. Toch blijft het voor dienstverleners noodzaak om continu te innoveren vanwege de intense concurrentie.

Technologische ontwikkelingen zorgen voor een snel veranderend speelveld, met nieuwe toetreders en verdienmodellen. Daarnaast verandert de klantvraag voortdurend. Om als dienstverlener hierop in te spelen, is flexibiliteit essentieel, in verdien-, business- en organisatiemodel. Flexibiliteit en wendbaarheid kunnen bijvoorbeeld worden verkregen door slimmer gebruik van ICT. Bijkomend voordeel is dat veel ICT-oplossingen ‘as-a-service’ beschikbaar zijn. Op deze manier kan nieuwe technologie worden gebruikt zonder hoge eigen investeringen.

Technologie maakt het mogelijk om te differentiëren in benadering van klantgroepen en verdienmodellen. Nu de arbeidsmarkt steeds meer flexibiliseert, biedt dit voor ondernemingen kansen om mensen met de juiste kennis en competenties in huis te halen. Door de inzet van een flexibele schil en zelfsturende teams, groeit de wendbaarheid van de organisatie. Een open organisatie is hiervoor wel een randvoorwaarde. Sterk hiërarchische organisatievormen, zoals een partnermodel, kunnen flexibiliteit in de weg staan.

Kansen en bedreigingen zakelijke dienstverlening

  • De prijzen en marges staan onder druk. 
Van zakelijke dienstverleners wordt verwacht dat ze daadwerkelijk hun rol pakken als strategisch partner van de klant en meer toegevoegde waarde bieden;
  • Er ontstaan nieuwe verdienmodellen. Zoals het as-a-service model, dit is een abonnementsvorm waarbij de klant periodiek een vast bedrag betaald of het prestatiegericht belonen waarbij de factuur afhankelijk is van het behaalde resultaat. Het traditionele uurtje-factuurtje verdwijnt steeds meer;
  • Dienstverleners moeten inspelen op de verdergaande digitalisering van de maatschappij;
  • Upgrading van werkzaamheden door digitalisering. Competenties worden belangrijker;
  • Samenwerking leidt tot een betere marktpositie. Co-creatie dan wel gezamenlijk aanbesteden biedt kansen voor kleinere partijen;
  • Inspelen op de vraag om meer transparantie bijvoorbeeld door de klant alleen te laten betalen voor het behaalde resultaat;
  • Enerzijds verbreden bedrijven hun dienstverlening, anderzijds is er sprake van verdere specialisatie;

Het bedrijfsleven blijft streven naar flexibilisering. Dit biedt kansen voor met name de uitzendbranche, de detacheringsbedrijven en de facilitaire dienstverleners.