Project model compliance management

Handvatten om de juiste acties te nemen op het juiste moment

Projecten kunnen allerhande uitkomsten ten doel hebben namelijk technisch, organisatorisch of gedragsmatig. In deze whitepaper gaan we in op technische projecten. Het resultaat van een technisch project is een object, bijvoorbeeld een nieuwbouw fabriek, -installatie, -machine of -productielijn. Een project kan ook zijn een modificatie of uitbreiding op een bestaande installatie of machine. Projecten zijn vaak gekoppeld aan een MoC (Management of change) procedure.

De projectmanagement aanpak voor grote technische projecten (denk aan defensie- of vliegtuigbouw) wordt ook wel Systems Engineering genoemd. Compliance management is in dat geval onderdeel van Systems Engineering.

Meerdere projecten in samenhang noemen we een programma. Projectmanagement voor een programma noemen we programma-management. Het niveau hierboven (hoogste niveau) is strategische planning. Op het niveau van strategische planning wordt de complete portfolio van alle projecten en programma’s beheerd.

Een projectteam is gedurende het complete project verantwoordelijk voor aansturing en bewaking, met andere woorden voor het proces en deliverables. Documenten zoals een projectbrief, een detailplanning, projectplan, wijzigingsverzoeken of een communicatieplan worden door het projectteam goedgekeurd. Iedere afgeronde projectfase wordt formeel door het projectteam goedgekeurd. Het projectteam stelt de speelruimte in planning en deliverables vast en bepaalt in voorkomend geval de te volgen weg bij afwijkingen. Afwijkingen zijn bijvoorbeeld wijzigingsvoorstellen, afwijkingen in de specificaties of andere project issues. Na afloop van een project sluit het projectteam een project formeel af.

Het is van belang om een classificatie van projecten af te spreken zodat onderstaand uitgebreide stappenplan niet voor kleine wijzigingen in zijn geheel doorlopen behoeft te worden. Voor kleine projecten kan een light proces worden vastgesteld. Een risicobeoordeling is altijd van belang voor ieder project of wijziging, hoe klein ook. Als eerste stellen we een uniform projectmodel op met een aantal stappen.

  1. Projectbrief
  2. Start project
  3. Basis ontwerp
  4. Detail ontwerp
  5. Uitvoering
  6. Ingebruikname, oplevering
  7. Evaluatie
  8. Bedrijfsfase

In het kader van een samengestelde machine (bijvoorbeeld een productielijn) zijn stappen als een risicobeoordeling, een technisch dossier en een gebruiksaanwijzing nodig voor deel machines (toeleverancier) maar ook voor het samenstel (opdrachtgever).

Download de volledige whitepaper via de knop download bijlage

Health-en-Saffety-jaarcongres