Schending relatiebeding via social media

Door bericht op sociale media tijdens non-actiefstelling

Met de opkomst van social media is er een nieuwe dimensie toegevoegd aan het schenden van een relatiebeding. Hoe vormt de rechtspraak zich om deze ontwikkeling? Inmiddels zijn er heel wat zaken de revue gepasseerd. Tijd om recente uitspraken eens op een rij te zetten.

Schending relatiebeding

Schending relatiebeding door bericht op LinkedIn tijdens non-actiefstelling

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat een werknemer zijn relatiebeding niet had overtreden. De tekst van het relatiebeding verbood namelijk activiteiten van de werknemer na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De werknemer had het bericht in kwestie echter tijdens een non-actiefstelling op zijn LinkedIn geplaatst en dit was volgens het Hof tijdens het dienstverband. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 juni 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:4690

Schending relatiebeding door
 oproep via twitter?

In een kwestie bij het Gerechtshof
’s-Gravenhage kwam de vraag aan de orde of het concurrentiebeding rechtsgeldig was en de vraag of de werknemer zijn relatiebeding had overtreden door het plaatsen van berichten op Twitter. In de berichten op Twitter geeft de werknemer aan op zoek te zijn naar zzp’ers op het gebied van finance. Volgens het Hof begaf de werknemer zich hier op glad ijs, maar was er geen sprake van het ‘onderhouden van zakelijke contacten’ en dus geen schending van het relatiebeding. Bij Twitter is het ‘volgen’ van een account een eenzijdige actie, wat volgens het Hof weer anders is dan persoonlijke accounts zoals Facebook of LinkedIn waarbij de connectie bevestigd moet worden van beide zijden. Gerechtshof ’s-Gravenhage 21 februari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0090

Schending relatiebeding door 
contact via social media

In een andere kwestie kwam de vraag aan de orde of een ex-werknemer die een eigen dansschool is begonnen zijn relatiebeding had overtreden. De ex- werknemer had met diverse leden/leerlingen van de ex-werkgever contact via Facebook en Twitter. Om te beginnen was het relatiebeding volgens de kantonrechter te breed geformuleerd; ieder contact met (toekomstig) relaties, leden, leerlingen en/of opdrachtgevers van de ex-werkgever was zo ongeveer verboden.

Conversaties via Twitter, Facebook, WhatsApp etc. moeten in beginsel worden beschouwd als privé conversaties, tenzij daaruit een duidelijk en ondubbelzinnig zakelijk karakter blijkt. Om het relatiebeding daadwerkelijk te overtreden had de ex-werknemer aan de leden/leerlingen moeten vragen om over te stappen. Enkel en alleen contact is niet voldoende voor overtreding van het beding. In deze zaak was er dus geen sprake van schending van het relatiebeding. Kantonrechter Sittard 8 februari 2012, ECLI:NL:RBMAA:2012:BV3122

Schending relatiebeding door
 contact via LinkedIn

In een uitspraak van de Rechtbank Arnhem
heeft de voorzieningenrechter een werknemer veroordeeld tot het betalen van een boete
van €10.000,- wegens het schenden van
zijn relatiebeding via LinkedIn. In de vaststellingsovereenkomst hadden de werknemer en de werkgever afgesproken dat de werknemer gedurende een jaar na het einde van het dienstverband geen contacten zou onderhouden met een vijftal met naam genoemde relaties van het softwarebedrijf van de werkgever. De inmiddels ex-werkgever kwam er via het LinkedIn-profiel
van de ex-werknemer achter dat op 8 september 2010 een van de werknemers van diezelfde partij als contact is toegevoegd aan de contactenlijst
van de ex-werknemer en dat daarna contact is geweest via LinkedIn. De voorzieningenrechter stelt vast dat uit het overgelegde print-screen van het LinkedIn-profiel van de ex-werknemer blijkt dat in september 2010 er een eerste contact tot stand gekomen is om vervolgens ook via LinkedIn contact te onderhouden tussen de ex-werknemer en een werknemer van een van de partijen waar
hij op grond van het relatiebeding géén contacten mocht onderhouden. Daarmee heeft de ex- werknemer volgens de voorzieningenrechter het relatiebeding geschonden.
Rechtbank Oost-Nederland 8 maart 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BP8592

Conclusie

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de omschrijving van het relatiebeding belangrijk is om eventueel boetes te claimen bij een werknemer die via social media (LinkedIn, Twitter en/of Facebook) relaties van een werkgever (direct dan wel indirect) gaat benaderen. Daarnaast kan het zinvol zijn om de ‘wegen’ van een werknemer te volgen om te bekijken of de werknemer zijn/haar relatiebeding overtreedt.