Social media en het relatiebeding

Een steeds grotere rol voor social media in het arbeidsrecht

Wat als werknemer en werkgever een relatiebeding zijn overeengekomen, er dan ontslag volgt en na het ontslag door de werknemer via LinkedIn relaties van de voormalig werkgever worden benaderd of als er op Facebook door een ex-werknemer aandacht wordt gevraagd voor een door hem/haar opgezette concurrerende onderneming terwijl er een relatiebeding geldt?

In een uitspraak van medio 2012 van de Rechtbank Arnhem is bepaald dat de werknemer door het benaderen van relaties van de voormalig werkgever op LinkedIn- het relatiebeding werd geschonden. In het relatiebeding was opgenomen dat de werknemer geen relaties mocht hebben en/of onderhouden met relaties van de voormalig werkgever. Van belang is volgens de rechter wel dat het relatiebeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst tussen partijen overeen is gekomen. Het relatiebeding is dus gemaakt op een moment dat partijen bekend waren met alle relevante omstandigheden. Dat is een heel andere situatie dan die waarbij een relatie- of enig ander beding wordt afgesproken op het moment van de indiensttreding, aldus de rechter. De rechtbank Rotterdam kwam eind 2012 tot het oordeel dat het plaatsen van berichten op Facebook door een werknemer over een door hem opgezette concurrerende onderneming ook een schending van het relatiebeding was. In het relatiebeding stond dat de werknemer geen contacten met klanten en personeel van de voormalig werkgever mocht opnemen. Omdat de ex-werknemer op Facebook zakelijke berichten had geplaatst was er sprake van een schending van het beding.
We zien dat social media in het arbeidsrecht een steeds grotere rol gaat spelen. Ook via social media kan een werknemer een relatiebeding schenden. Werkgevers die op social media constateren dat een ex-werknemer zakelijke relaties onderhoudt met zijn klanten terwijl dat in een relatiebeding is verboden, kunnen in bepaalde gevallen ook dan (rechts) maatregelen tegen de voormalige werknemer treffen.

Overtreding van het relatiebeding op social media

Ik denk dat realisme het toverwoord is dat ervoor zorgt dat wij gemiddeld meer woningen verkopen dan onze collega’s. Jeroen van Stralen wil bij het in de markt zetten van woningen niet te hoge verwachtingen wekken. “Wij zetten geen huis te koop maar wij verkopen een huis”, vult zijn collega Frans van der Voort aan. Jeroen is daar ook helder in. “Het gaat om een realistisch advies voor de aan- of verkoop van een woning. Ik ben midden in de bankencrisis gestart. Ik moest tegen de stroom inzwemmen. Dat betekent dat je in de huizenmarkt meerwaarde moet bieden. Klanten moeten zien dat onze aanpak echt werkt. Door een hoge inzet en door risico’s te dragen weten wij het vertrouwen van veel kopers en verkopers te winnen. Lukt het ons bijvoorbeeld niet om een woning van boven de € 200.000,- binnen zes maanden te verkopen, dan gaat er van elke maand dat die woning langer te koop staat 5% van de courtage af! Als wij ons werk niet goed doen, verdienen wij minder.” Het gaat ook om betrokkenheid bij de klant en een zeer persoonlijke benadering. “Ik ben vaak in de avonduren nog aan het bellen”.