Te hoge werkdruk wordt aangepakt

Inspectie SZW onderzoekt klachten bij werknemers

HANDHAVING – De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Dat zijn komend jaar enkele van de speerpunten van de Inspectie SZW, zo is te lezen in haar Jaarplan 2016. Het plan is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Hoge werkdruk onder PSA

De Inspectie schaart zaken als hoge werkdruk en discriminatie onder de noemer psycho-sociale arbeidsbelasting (psa). Meer dan een derde deel van het ziekteverzuim heeft hiermee te maken. Met werkdruk en werkstress zijn jaarlijks zes miljoen verzuimdagen gemoeid. In 2016 controleert de Inspectie of werkgevers genoeg doen aan het voorkomen van psychische klachten bij werknemers.

Sectoren

De Inspectie SZW inspecteert in 2016:

  • De bouw en dan met name valgevaar, kankerverwekkende stoffen en arbeidsuitbuiting.
  • De detailhandel ligt het accent volgend jaar op onder meer onderbetaling en te lange werktijden.
  • Bedrijven die werken met verontreinigde grond. Zijn werknemers goed beschermd?
  • Bij de aanleg van wegen wordt gecontroleerd en dan met name op aanrijdgevaar van wegwerkers.
  • De tuinbouw richt de Inspectie zich op gezonde werkomstandigheden en bestrijding van illegale arbeid. Daarnaast vinden verkenningen plaats in de viskweek, aquacultuur en hoveniers.
  • De schoonmaakbranche waar de focus ligt op het werk van schoonmakers bij grotere hotelketens, openbaar vervoer, vakantieparken en de voedselindustrie.
  • Uitzendkrachten en zzp’ers. Uitzendkrachten zijn veel vaker slachtoffer van ongevallen dan vaste werknemers. Ook ziet de Inspectie dat gevaarlijke klussen op bouwlocaties steeds vaker door zzp’ers worden gedaan.

Openbaar maken

In 2014 is de Inspectie SZW gestart met het openbaar maken van de uitkomsten van inspecties bij asbest saneringswerkzaamheden en Brzo-bedrijven, die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Op basis van de Wet aanpak schijnconstructies zal de Inspectie in 2016 fasegewijs alle inspectiebevindingen openbaar maken.

Keuzes

Steeds vaker vechten bedrijven Brzo maatregelen, die vanuit het toezicht van de Inspectie zijn opgelegd, juridisch aan. Hierdoor onstaat extra werk voor inspecteurs en zet het aantal inspecties dat de Inspectie in 2016 op dit terrein kan programmeren onder druk. Inspecteurs zijn h meer tijd kwijt aan het verzamelen van informatie in verband met bezwaarschriften en beroepszaken. Met een teruglopend personeelsbestand moet de Inspectie scherpe keuzes maken.

Ongevalsonderzoek

Ook wil de de Inspectie  in 2016 significant meer tijd inplannen voor ongevalsonderzoek. Dit is volgens de Inspectie nodig omdat de behandeltijd per onderzoek toeneemt. De ongevalsonderzoeken leveren informatie over potentiële misstanden in het veld en zijn ook een belangrijke bron van informatie voor de risicoanalyse. De extra onderzoekstijd is daarmee een goede investering.

Health-en-Saffety-jaarcongres