The Green Internet of Things

Initiatieven en mogelijkheden om te verduurzamen

De laatste 25 jaar hebben we door het ontstaan van het internet grote veranderingen gezien. Op dit moment heeft een groot deel van de wereld toegang tot het internet. Van smartphones tot en met smart meters. En met de snelle ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things kunnen we in de nabije toekomst nog meer connectiviteit verwachten. Deze veranderingen maken dat we in toenemende mate steeds afhankelijker worden van de digitale infrastructuur en de ‘online diensten’ die hiervan gebruikmaken.

The Green Internet of Things

De behoefte om de digitale infrastructuur verder te ontwikkelen met duurzaamheid in gedachten is noodzakelijk: The Green Internet of Things. Hoe efficiënter met energie wordt omgegaan in een datacenter, hoe lager de kosten, hoe groener de sector, hoe beter de concurrentiepositie. Het onderwerp efficiëntie staat dan ook bij datacenters structureel op de agenda.

Ketenbenadering

De volgende stap is verdergaande samenwerking in lijn met de ketenbenadering die we zien op het gebied van ‘green IT’. Er is daarom nieuwe aandacht voor groene software en de rol van clouddiensten. Hier kan innovatieve en duurzame impact gemaakt worden door constructieve samenwerking van datacenters met leveranciers, hosting- en cloudpartijen en eindklanten. Ook de rol van leveranciers van (koeling)infra is cruciaal. Ten slotte vragen ook de nieuwe kansen in de fysieke de omgeving van het datacenter nieuwe vormen van samenwerking op het gebied van de energie-infrastructuur en regionale gebiedsontwikkeling.

Waar de kansen liggen voor de volgende stappen op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie

De sector is gebaat bij een stabiel (inter)nationaal klimaat- en energiebeleid. Het nationale SER Energieakkoord en de MJA3 zijn daarbij leidend. We roepen de datacenters daarom op zich aan te sluiten bij het MJA3-convenant om zo structureel commitment en transparantie te geven over de prestaties van de sector.

Rapport

Er zijn vele ontwikkelingen in onze sector op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie. Om duidelijkheid te brengen hebben wij als Dutch Datacenter Association samen met GreenIT Amsterdam en Nederland ICT het initiatief genomen een constructief rapport uit te brengen dat uitleg geeft over al deze ontwikkelingen. Het rapport heet het Dutch Datacenter Report on Green IT 2015.
Een rapport over wat er al bestaat, welke initiatieven er momenteel lopen en welke nieuwe ontwikkelingen zich aandienen waar de sector zich bij kan aansluiten. Ook waar de kansen in het algemeen liggen voor de volgende stappen op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie. Een overzicht dus voor de sector zelf maar zeker ook voor alle stakeholders daar omheen.

Wij hopen dat deze publicatie een inspirerend overzicht geeft van de vele initiatieven en mogelijkheden om te verduurzamen. Het rapport is dan ook geen eindstation, maar een aanmoediging voor iedereen die wil meewerken aan die verdere verduurzaming van de digitale infrastructuur. Iets wat we als datacentersector actief en constructief zullen blijven doen.