Anders organiseren

Organiseert u al anders? Stuurt u op verantwoordelijkheid, zodat uw medewerkers meer verantwoordelijkheden krijgen? Anders organiseren bereikt u door uw medewerkers de ruimte te geven hun werk in te richten zoals zij dat het beste vinden en er vervolgens voor zorgen dat resultaten behaald worden. Deze aanpak wordt ook wel zelforganisatie genoemd.

Anders organiseren: zelforganisatie

Het klassieke beeld van een organisatie bestaat uit een leider die een doel kiest. Daarachter komen de volgers die precies doen wat van hen wordt verwacht om naar het gestelde doel toe te werken. Zelforganisatie - anders organiseren - is een organisatievorm waarbij uw medewerkers hun werk zelf organiseren zonder aansturing van bovenaf. Een van de belangrijke principes van anders organiseren is een gezamenlijke doel waaraan iedereen ‘wil’ bijdragen in plaats van ‘moet’ bijdragen.

Anders organiseren: individueel zelfsturen

De competenties die medewerkers nodig hebben voor anders organiseren zijn: initiatieven en risico's nemen, kansen creëren en benutten, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren en presteren, samenwerken en communiceren. Het zijn competenties die ieder mens in zich heeft en die nu volledig tot hun recht/ontwikkeld kunnen worden. Gezamenlijk worden deze competenties ook wel met 'individueel zelfsturen' aangeduid, waarmee de maximale energie van iedere medewerker wordt geactiveerd. Met anders organiseren stimuleert u individueel zelfsturen.

Anders organiseren: geen vrijblijvendheid

Ondanks de speelruimte is er bij anders organiseren geen sprake van vrijblijvendheid. U houdt uw medewerkers immers verantwoordelijk voor het bereiken van resultaten. U focust met anders organiseren de sturing op de output en niet op de werkprocessen. Zorg ervoor dat uw sturing de (nieuwe) opgelegde verantwoordelijkheid ondersteunt.

Anders organiseren: leidersrol

Uw organisatie moet zich voortdurend aanpassen aan veranderingen en dus anders organiseren. Van uw medewerkers verwacht u dat zij creatief, innovatief en probleemoplossend werken. Het geven van meer ruimte betekent niet dat leidinggevenden niet meer verantwoordelijk zijn en zich geen omkijken naar hun medewerkers kunnen veroorloven. Bij anders organiseren is uw nieuwe rol: coachen, faciliteren (opleidingen) en stimuleren bij het gebruik van de verkregen ruimte. Blijf via Xperwise op de hoogte van de trends en ontwikkelingen binnen anders organiseren.


Zorgaanbieders bundelen vaker hun krachten

Zorgcoöperaties werden aanvankelijk opgericht vanuit de wens van particuliere zorgafnemers om voor het zelfstandig wonen noodzakelijke zorgverlening veilig te stellen. In 2005 werd de eerste zorgcoöperatie van Nederland opgericht in Hoogeloon, gemeente Bladel. Met de oprichting van deze zorgcoöperatie werd beoogd om ouderen en inwoners van Hoogeloon met een beperking te ondersteunen om in het dorp te blijven wonen. Sindsdien is dit initiatief in dorpen in verscheidene provincies succesvol opgevolgd.

    EXPERTS
  • Redactie Xperwise

    Redactie Xperwise
GEEF FEEDBACK