Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden en loon leggen werkgever en werknemer vast in een arbeidsovereenkomst. Belangrijke primaire arbeidsvoorwaarden zijn loon, werktijden, vakantietoeslag, vakantiedagen, overwerken, pensioen en kostenvergoedingen. Goede arbeidsvoorwaarden zijn essentieel om goed personeel aan te trekken en te behouden. Zij zetten vaak aan tot betere prestaties. Een hoog salaris is daarbij niet altijd de beste beloning. Zowel de hoogte als de vorm van de beloning moeten passen bij uw bedrijf en hoe u zich als werkgever wilt positioneren. Vind en volg relevante informatie over arbeidsvoorwaarden en loon via Xperwise, uw B2B kennisplatform.

Arbeidsvoorwaarden vastleggen

U spreekt met uw werknemer de arbeidsvoorwaarden af en legt deze vast in de arbeidsovereenkomst. Het maakt niet uit of die overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur is. Arbeidsduur, salaris en vakantiedagen zijn de meest bekende primaire arbeidsvoorwaarden. In een cao staan vaak ook arbeidsvoorwaarden en dat geldt ook voor sommige wetten en regels op het terrein van arbeidsvoorwaarden.Flexibele arbeidsvoorwaarden: meer betrokkenheid

Flexibele arbeidsvoorwaarden nemen toe. Personeel heeft zo meer zeggenschap over de eigen loopbaan, arbeidsvoorwaarden en werktijden. Flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen daarnaast ook zorgen voor fiscale voordelen. Dit vraagt voor werkgevers om daadkracht.

Loon in geld

Loon is alles wat uw werknemer van u ontvangt op grond van zijn functie. Het betreft niet alleen loon in geld, maar ook loon in natura, kostenvergoedingen en aanspraken. U hebt de plicht u te houden aan de wettelijke regels over de hoogte van het minimumloon en doorbetaling van loon tijdens ziekte en vakantie. Een hoger loon dan het wettelijk minimumloon mag natuurlijk ook.

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Afspraken die u met uw personeel maakt over onder meer loon en arbeidstijden legt u vast in de primaire arbeidsovereenkomst. Daarnaast kunt u secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden. Denk aan een auto van de zaak, verlofdagen, bijdrage aan het pensioen of een fiets. Iedere onderneming kan in onder meer een reglement tertiaire arbeidsvoorwaarden vaststellen. Deze arbeidsvoorwaarden zijn meer gericht op het welzijn van de werknemer dan op financieel gebied. Voorbeelden zijn studiereizen en fitnessfaciliteiten. Blijf met Xperwise op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de arbeidsvoorwaarden.


Wijziging arbowet vergroot de betrokkenheid

Per 1 januari 2017 wijzigt de Arbowet. De komende aanpassing raakt ook veiligheidskundigen. Samenwerking met de preventiemedewerker wordt een must. Dat lijkt voor sommige kerndeskundigen een omwenteling. Wat moet er en kan er met deze arbowetswijzigign? Initiatief van veiligheidskundigen is onmisbaar, stelt Ton van Oostrum. In dit artikel bespreekt en becommentarieert hij de voorgestelde wijzigingen.

Veiligheidsregels onvoldoende nageleefd bij chemiebedrijf

Een werknemer van het chemiebedrijf Erca in Moerdijk liep ernstige brandwoorden op bij onderhoudswerkzaamheden. Daarbij kwam een beperkte hoeveelheid vloeibare ethyleenoxide vrij. Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat het bedrijf onvoldoende maatregelen had genomen om dit ongeluk te voorkomen of de gevolgen te beperken. De risico’s van de werkzaamheden waren onvoldoende ingeschat, de veiligheidsregels werden onvoldoende nageleefd en ook waren niet de juiste beschermingsmiddelen aan de werknemer gegeven. Het chemiebedrijf heeft een boete van 75.000 euro geaccepteerd.

Forse boete bij niet naleven beleidsregels

Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelige persoonsgegevens. In verschillende wetten zijn regels opgenomen over de zorgvuldige omgang met deze gegevens, niet alleen binnen de gezondheidszorg maar ook binnen de arbeidsrelatie. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 21 april de nieuwe versie van de beleidsregels “De zieke werknemer” gepubliceerd. Wat moet je als werkgever registreren en wat mag zeker niet? En wat kost het als je niet juist registreert? Een overzicht.

Commissarissen ontevreden over bestuurdersbeloning

Gemiddeld is 51% van de commissarissen tevreden over de vergoeding in relatie tot de toezichtfunctie, dit is de voorzetting van een dalende trend in 2014 (57%) en 2013 (2014: 58%). Het meest tevreden met de vergoeding zijn de commissarissen bij familiebedrijven en bij beursondernemingen (61% is tevreden). In de publieke sector geven de commissarissen het meest vaak aan dat de vergoeding te laag of veel te laag is, meer dan de helft van de commissarissen bij onderwijsinstellingen en zorginstellingen vindt dit.

Einde arbeidsovereenkomst per WhatsApp aangeven

Mag de werkgever per WhatsApp de werknemer aanzeggen of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wenst te verlengen?

Ziekteverzuim verminderen? Start met HRM-beleid!

Iedere werknemer kan ziek worden. Over het algemeen is een werknemer snel weer aan het werk. Soms niet. Dan lopen kosten snel op.
Wie belt en betaalt u om uw verzuim te managen? Uw salarisadviseur, verzekeringsadviseur, verzekeraar, arbodienst, UWV, HRM-adviseur, bedrijfsarts of allemaal?

prev
next
  EXPERTS
 • Redactie Xperwise

  Redactie Xperwise
 • redactie Safety Magazine

  redactie Safety Magazine
 • Auke de Bos

  Auke de Bos
GEEF FEEDBACK