Bedrijfsovername

Bij bedrijfsovername moet u niet over één nacht ijs gaan. Of het nu verkopen of overname betreft, bedrijfsovername is geen gemakkelijke materie. Het is een ingewikkeld lang proces dat voorbereiding vereist en met stappen moet worden doorlopen. Laat u voorafgaan goed informeren door adviseurs en financiële experts. Xperwise is jouw kennisplatform. Laat u hier goed informeren door experts op het gebied van bedrijfsovername, fuseren en overnemen. Zij delen graag hun kennis en ervaring met u. Vind en volg relevante kennis die u verder helpt.

Bedrijfsovername financieren

Aan de basis van een bedrijfsovername ligt een goed ondernemingsplan waarin u een bruikbaar onderbouwd financieringsplan hebt opgenomen. Het regelen van de financiering van uw plannen is vaak moeilijker dan u denkt. Er zijn diverse financieringsmogelijkheden. Denk aan banking, investeerders en eigen vermogen en ook aanvullende financiering kan u speelruimte geven. Bijvoorbeeld een lening van de verkoper zelf. Een variatie van financieringen is tegenwoordig niet ongebruikelijk.

Bedrijfsovername en fiscale aspecten

In verband met de fiscaal aspecten van een bedrijfsovername is een nauwkeurig werkplan/planning een harde vereiste. Het fiscaal recht kent namelijk voor zowel de verkopers als de koper veel regels en tegemoetkomingen die uiterst belangrijk zijn bij bedrijfsovername.

Bedrijfsovername arbeidscontracten

Bij een bedrijfsovername blijven arbeidsovereenkomsten in stand. Bij een bedrijfsovername mogen werknemers niet ontslagen worden. De nieuwe werkgever dient de door de vorige werkgever gemaakte afspraken over de arbeidsvoorwaarden te respecteren (artikel 7:663BW). Het is belangrijk - om u voorafgaand aan de bedrijfsovername - de nieuwe arbeidsvoorwaarden door te nemen en in kaart te brengen.

Bedrijfsovername gevolgen personeel

Het uitgangspunt is dat er voor de overgenomen werknemers niets wijzigt. Het gevolg is dat als de overnemer van het bedrijf al personeel in dienst heeft, er verschillen in arbeidsvoorwaarden kunnen ontstaan. Overigens is de oude werkgever één jaar mede verantwoordelijk voor de naleving van de arbeidsovereenkomsten. Of je nu een bedrijf koopt of verkoopt, er is veel te geregeld betreffende de financiering, waardebepaling en regelgeving. Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen over bedrijfsovernames via Xperwise.


De toekomst tijdig in familiebedrijf brengen

Dat er veel behoefte is aan informatie over de organisatie rond familiebedrijven bleek uit de grote animo. Twee groepen van ongeveer veertig deelnemers werden bij BDO accountants gastvrij ontvangen. “Ik heb wel wat te doen.” Was één van de reacties van de deelnemers na afloop van de masterclass bij BDO accountants over familiebedrijven. Een beeld van herkenning was er bij de deelnemers over de problemen die kunnen ontstaan als de harmonie binnen het familiebedrijf ontbreekt.

Werk áán je bedrijf

Als ondernemer je zaak op orde hebben is meer dan alleen zorgen dat je operationele bedrijfsprocessen goed draaien. Het multimediale platform Brookz helpt ondernemers om bedrijfsovernames en andere strategische mutatiemomenten tot een succes te maken.

Goed rendement is de enige basis voor verkopen

Wat is de waarde van mijn bedrijf en hoe wordt deze bepaald? Zal ik gelijktijdig mijn onroerend goed verkopen? Hoe lang moet ik voor een bedrijfsovername uittrekken? Bedrijfsovername roept veel vragen op. Het is een complex proces, ondervonden ook de deelnemers aan de Masterclass bedrijfsovername.

Due diligence onderzoek bij bedrijfsovername

Voorafgaand aan de effectuering van een overname is meestal sprake van een zogenoemd ‘due diligence-onderzoek’. De uitvoering ervan vindt veelal plaats na het tekenen van een ‘letter of intent’ en vóór het tekenen van de definitieve koopovereenkomst door de betrokken partijen.

Hoe vind ik nu een koper voor mijn bedrijf?

Veel Ondernemers die al een tijdje rondliepen met het plan om hun bedrijf van de hand te doen, hebben de afgelopen 7 jaar weinig tot geen voortgang kunnen boeken om dit plan handen en voeten te geven.

prev
next

3 tips voor een geslaagde bedrijfsovername

In het midden- en kleinbedrijf is de ondernemer/DGA zelf meestal degene die de strategie uitzet en de drijvende kracht achter de ontwikkeling en resultaten van het bedrijf. Alhoewel veel ondernemers de afgelopen jaren de handen vol hebben gehad aan het ‘overleven in crisistijd’, is en blijft het zaak om ook voortdurend oog te hebben voor de strategische koers van de onderneming. Heeft u, zeker nu de economie zich lijkt te herstellen, voldoende oog voor waar de kansen liggen en hoe die te verzilveren?

Tijdig voorsorteren bij bedrijfsopvolging

“Tijdig voorsorteren bij bedrijfsopvolging sorteert effect”. Marcel leest met belangstelling het artikel in de meest recente editie van Het Ondernemersbelang. Ondernemer Marcel is 53 jaar en gehuwd. Hij heeft 3 kinderen in de leeftijd van 16-21 jaar. De oudste werkt bij hem in de zaak, de twee jongste zitten nog op de middelbare school. Na een onverwacht sterfgeval in de familie vindt Marcel het tijd worden om eens goed in kaart te laten brengen wat de fiscale consequenties zijn als hijzelf er plotseling niet meer zou zijn. Ook vraagt hij zijn fiscalist om hem bij te praten over de mogelijkheden om fiscaalvriendelijk zijn onderneming aan zijn kinderen te schenken. Schenking bij leven dus.

Een bedrijfsovername is geen alledaags werk

Iedere ondernemer wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd: een bedrijfsovername. Vaak wordt er te gemakkelijk over gedacht, zeker als het in de familiekring is. Er verandert toch niet echt iets? Nou, ik kan u vertellen er verandert veel en ook het overnameproces vraagt veel en gedegen aandacht. Waarom? Als ondernemer houden we van snelle beslissingen en uitvoering. Een bedrijfsovername is echter een bijzondere (des-)investering, een van grote strategische waarde, zakelijk gezien, maar vaak ook een die met veel persoonlijke emotie gepaard gaat.

Overgang van onderneming

Overgang van onderneming Als een werkgever zijn onderneming, of een gedeelte daarvan, overdraagt aan een ander, gaan door deze overgang de werknemers (en hun rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst) automatisch over op de verkrijger van de onderneming. De ervaring leert dat de verkrijger van de onderneming niet altijd zit te wachten op het personeel dat meekomt met de onderneming en de door hen opgebouwde rechten (denk bijvoorbeeld aan de anciënniteit).

Bedrijfsovername? Weet wat je koopt!

Bij het maken van de afspraken ga je uit van de informatie die de verkoper aan je heeft gegeven. De vraag is of die informatie helemaal juist is. Je kunt er als koper voor kiezen om zelf onderzoek te doen naar deze gegevens voordat je de koopovereenkomst sluit, een zogeheten due diligence onderzoek.

Tevreden met de overnamesom voor je bedrijf!

Te hoge prijsverwachtingen remmen het herstel van de overnamemarkt in het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers krijgen minder voor hun bedrijf dan ze nodig hebben voor hun pensioen en blijven om die reden zitten.

prev
next

Moet ik de overname van mijn eigen bedrijf financieren?

Voor een behoorlijk aantal Ondernemers is er geen andere keus dan in de financiering een rol te spelen bij de overname van zijn of haar bedrijf. Uiteraard betekent dat dan niet dat u dan maar klakkeloos een (behoorlijk) deel van de overnamesom laat zitten en dat deel daarmee automatisch achterstelt aan alle andere partijen die (ook) in het proces een rol spelen.

Fiscale besparing bij bedrijfsopvolgingsregeling

“Tijdig voorsorteren bij bedrijfsopvolging sorteert effect”. Marcel leest met belangstelling het artikel in de meest recente editie van Het Ondernemersbelang. Ondernemer Marcel is 53 jaar en gehuwd. Hij heeft 3 kinderen in de leeftijd van 16-21 jaar. De oudste werkt bij hem in de zaak, de twee jongste zitten nog op de middelbare school. Na een onverwacht sterfgeval in de familie vindt Marcel het tijd worden om eens goed in kaart te laten brengen wat de fiscale consequenties zijn als hijzelf er plotseling niet meer zou zijn. Ook vraagt hij zijn fiscalist om hem bij te praten over de mogelijkheden om fiscaalvriendelijk zijn onderneming aan zijn kinderen te schenken. Schenking bij leven dus.

Bedrijfsovername financiering - verslag masterclass

Wat komt er allemaal kijken bij een bedrijfsovername? Welke vormen van financiering zijn er allemaal beschikbaar? En waar beoordelen banken nu precies een kredietaanvraag op? In vergaderlocatie Soester Duinen in Soest organiseert Hét Ondernemersbelang de Masterclass Bedrijfsovername & Financiering.

prev
next
  EXPERTS
 • Frits Meester

  Frits Meester
 • Gerard Hofmeijer

  Gerard Hofmeijer
 • Michael Kristel

  Michael Kristel
 • Redactie Xperwise

  Redactie Xperwise
 • Marloes van As

  Marloes van As
GEEF FEEDBACK