Digitaal werken

Digitaal werken en digitaliseren van de werkplek is niet alleen het scannen van papier. Digitaliseren is het digitaal makkelijk bereikbaar maken van documenten en informatie voor uw personeel zodat digitaal werken mogelijk wordt. Denk aan de financiële bedrijfsadministratie, rapporten, werkdocumenten, salarisadministratie, personeelsdossier et cetera. Digitaal werken betekent: flexibele werkplekken, flexibele werktijden en onbeperkte toegang tot documenten.

Digitaal werken: digitaal archief

Digitaal werken en daarbij een digitaal archief bespaart ruimte, kosten en tijd. U klikt een paar maal op de muis en het juiste document verschijnt op het scherm. Altijd de laatste, actuele versie. Geen kasten meer vol papieren dossiers. Het digitaliseren van documenten met de voor uw organisatie juiste documentenscanner stelt u in staat digitaal te werken.

Digitaal werken = 24/7 digitaal werken

Digitaal werken en een digitaal archief betekent vrijheid. U bepaalt zelf wanneer en waar u wilt werken, want uw gedigitaliseerde documenten zijn niet plaats- en tijdsafhankelijk.

Digitaal werken: bedrijfskritische informatie

Digitaal werken en bedrijfskritische informatie is een belangrijk aspect. Als u uw bedrijfskritische informatie in een digitaal archief beschikbaar wilt stellen, is het verstandig een deskundige en ervaren kennispartner in de arm te nemen. Met de professional brengt u in kaart wie en van welke locatie toegang krijgt tot bepaalde informatie.

Digitaal werken en het personeelsdossier

Veel originele documenten in een personeelsdossier zijn voorzien van de handtekening van werkgever en werknemer. Als deze documenten, bijvoorbeeld een waarschuwingsbrief, worden gedigitaliseerd en na het digitaliseren alleen nog maar in digitale vorm zijn vastgelegd is een rechter vrij om aan bewijs (een digitaal document) bewijskracht toe te kennen. De rechter is dus vrij in de wijze waarop hij het bewijsmiddel waardeert. Bewaar daarom documenten die van handtekeningen zijn voorzien ook in een papieren dossier. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen digitaal werken en het digitale archief bij Xperwise. Experts houden u op de hoogte van digitaal werken en de trends.


Implementatie van mobiliteit is niet one size fits all

Bedrijven willen hun medewerkers vrijheid en flexibiliteit geven en aan de andere kant ook de eigen bedrijfsomgeving afschermen. Verder zijn afdelingen vaak silo’s met eigen wensen, medewerkers in de business met klantcontact, IT-beslissers en al de managementlagen ertussen die vaak niet met elkaar communiceren.

Is jouw bedrijfsinformatie veilig en logisch gestructureerd?

Steeds vaker gebeurt het dat bestanden digitaal worden opgeslagen, ontsloten en gedeeld met anderen. Toch hebben veel organisaties hier geen helder beleid voor opgesteld en/of stellen ze niet de juiste tools ter beschikking voor hun werknemers.

De 7 risico’s van consumenten file sync oplossingen

Consumenten file sync oplossingen vormen vele uitdagingen voor bedrijven die geven om controle en zichtbaarheid van bedrijfsdata. Hieronder staan de 7 belangrijkste risico’s die deze oplossingen vormen in een bedrijfsomgeving op een rij:

De vier groeigebieden van security

Van alle ICT-markten is die voor security misschien wel de meest dynamische. De groeiende complexiteit van omgevingen, de opkomst van cloud computing, mobiele platformen, big data en Internet of Things (IoT) heeft grote impact gehad op hoe vraagstukken worden aangepakt. Cybercriminelen krijgen hierdoor immers steeds meer mogelijkheden om hun weg te vinden naar informatie en systemen waar ze bij weg moeten worden gehouden. Dit vergt een enorme innovatiekracht van leveranciers, die hun aandacht constant moeten verleggen naar wat criminelen doen of in de nabije toekomst gaan doen. Voor resellers is het leveren van security mede hierdoor een uitdaging.

Is het tijd om handmatige factuurverwerking uit te zwaaien?

Wist je dat 47 procent van de organisaties geen inzicht heeft in het crediteurenproces? Dat betekent bijvoorbeeld dat zij niet altijd weten waar een factuur gebleven is, waardoor deze niet of te laat betaald wordt. Hierdoor kan de cashflow in gevaar komen. Deze problemen zijn vaak terug te herleiden naar de papieren factuur die van bureau naar bureau reist. Gelukkig is er een positieve trend gaande in het aantal facturen dat digitaal verstuurd en verwerkt wordt. Hoe weet je of je als bedrijf hieraan mee zou moeten of willen doen?

prev
next

Identity management

In de huidige werkomgeving voldoen de traditionele provisioning technieken niet langer. Veel IT-omgevingen gebruiken nog steeds het klassieke rolgebaseerde user account management systeem. Aan dit model kleven talrijke risico’s. Bovendien is het een inefficiënt beheersysteem dat al vaak heeft geleid tot ernstige ‘security breaches’ waarvan meerder factoren de oorzaak zijn.

Productiviteit verhogen met een mobiele strategie

Mobiele toegang tot het bedrijfsnetwerk en- applicaties kan enorm veel voordelen opleveren, zoals hogere productiviteit, grotere medewerkerstevredenheid en innovaties. Tegelijkertijd brengt het risico’s met zich mee voor de netwerkveiligheid en compliancy, van dataverlies tot inbreuken op het netwerk en malware-aanvallen.

Internet of Trouble

The Internet of Things wordt steeds meer alllesomvattend. Het internet dringt steeds dieper onze privésfeer in. Vragen als ‘Hoe veilig is de verbinding waarover alle verzamelde gegevens worden verstuurd?’ ‘Hoe veilig is de cloud waarin deze gegevens worden bewaard?’ ‘Mag de aanbieder mijn gegevens aan derden verkopen?’ en ‘Hoe betrouwbaar is het authenticatiesysteem waarmee de gebruiker zich aanmeldt bij de gegevens?’ dringen zich steeds nadrukkelijker op. Het zijn zaken waarover de meeste ontwikkelaars van smart-apparaten en veel consumenten onvoldoende nadenken.

Efficiënt en effectief werken met workflow automatisering

Processen stroomlijnen en automatiseren staat bij veel organisaties centraal. Deze trend begon tijdens de crisis, maar ook nu de meeste markten weer aantrekken is dit nog steeds een hot topic. Daarbij wordt vaak de hulp van de IT-Manager ingeroepen. Bijvoorbeeld voor nieuwe software om het werk van de business te versoepelen. Slimme bedrijven vragen de IT-Manager eveneens hoe processen gestroomlijnd en geautomatiseerd kunnen worden. Zodat de business meer overzicht krijgt en een snellere time-to-market realiseert. Hoe kunnen IT-Managers workflow automatisering inzetten om de bedrijfsprocessen te optimaliseren?

Change Management cruciaal voor succes nieuw factuurverwerkingsproces

Draagvlak vanuit de organisatie voor het nieuwe factuurverwerkingsproces is cruciaal. Lees in dit whitepaper hoe de IT-Manager dat bereikt.

VoIP en UC&C Dossier van Sellair

Het VoIP en UC&C Dossier gaat over de impact en kansen van VoIP en Unified Communications voor IT- en telecomresellers. De redactie zoomt heel specifiek in op onderwerpen voor spelers die er nu en in de toekomst toe doen, trends voor de komende jaren en houdbare verdienmodellen. Uiteindelijk gaat het om de eindklanten die steeds op zoek zijn naar de best passende oplossingen en daarvoor moeten kunnen vertrouwen op ICT-dienstverleners met kennis van zaken. Dat dit best lastig kan zijn, blijkt wel uit het artikel ‘Na 20 jaar vliegt VoIP in de hoogste versnelling’ (pagina 44-45) van Rob Kurver die ingrijpende veranderingen in de telecomsector in de afgelopen twee decennia beschrijft. Er staan de komende jaren meer dan ooit belangrijke uitdagingen voor de deur voor zowel operators en leveranciers als voor distributeurs en resellers van ICT- en telecomdiensten.

prev
next

Technologische trends 2016

Voor 2016 voorspelt Marc van Ierland, Manager Benelux bij Avnet Technology Solutions, de volgende technologische trends.

De grote onzichtbare reus

Buitenlandse investeringen in Nederland zijn vandaag de dag in groeiende mate tech-gerelateerd. En dan hebben we het niet over start-ups, maar over scale-ups. Scale-ups zijn volwassen bedrijven met grote online datacenterbehoeftes. Het aandeel in de totale buitenlandse investeringen in Nederland, dat direct datacenter-gerelateerd is, is inmiddels een double digit percentage. Dat betekent een enorme economische impact die in de miljarden euro’s loopt.

NAS wordt onontbeerlijk voor IoT

Slimme gebouwen en domotica moeten het steeds meer hebben van Network Attached Storage (NAS). De data die nodig zijn om het Internet of Things effectief in te zetten voor bijvoorbeeld gebouwbeheer moeten niet alleen beschikbaar zijn, maar ook meteen kunnen worden ingezet. Daarnaast genereert een goede oplossing uit zichzelf ook waardevolle data, en ook die moet ergens worden opgeslagen. Het is een trend waar Western Digital het laatste jaar sterk op inspeelt, vooral aan de softwarekant.

IP-storage vereist een eigen netwerk

Het landschap in IP-storage is aan het veranderen is. De vraag naar storagecapaciteit stijgt explosief. De transitie naar bedrijfskritische IP-storage is eveneens gaande. IP-storage werd voorheen gebruikt voor filesharing en homedirectorys en wordt nu meer en meer ingezet voor bedrijfskritische workloads zoals servervirtualisatie, analytics en andere opkomende workloads.

prev
next
  EXPERTS
 • Barber Brinkman

  Barber Brinkman
 • Bram Dons

  Bram Dons
 • Eddy Willems

  Eddy Willems
 • Sander Bakker

  Sander Bakker
 • Giorgio Nebuloni

  Giorgio Nebuloni
 • Redactie Xperwise

  Redactie Xperwise
 • Remko Hoekstra

  Remko Hoekstra
 • Bart Martens

  Bart Martens
 • Mara Zuijderhoudt

  Mara Zuijderhoudt
 • Adri de Roo

  Adri de Roo
 • Florian Malecki

  Florian Malecki
 • Marc van Ierland

  Marc van Ierland
 • Marco van Drogenbroek

  Marco van Drogenbroek
 • Roberto van den Heuvel

  Roberto van den Heuvel
 • Terrence Weltevreden

  Terrence Weltevreden
GEEF FEEDBACK