Duurzaamheid

Ondernemers kunnen veel winst uit duurzaamheid behalen. Door duurzaamheid in uw onderneming een prominente rol te geven, werkt u mee aan de verkrijging van meerwaarde voor uw bedrijf en aan oplossingen voor de problematiek in de maatschappij. Een beter milieu begint bij jezelf. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe pak je dat binnen een bedrijf aan en hoe realiseer je draagvlak binnen de organisatie voor deze veranderingen? Blijf via Xperwise op de hoogte van duurzaamheid en het bedrijfsleven.

Duurzaamheid bedrijven

Duurzaamheid vereist een omslag in beleidsvisie en bedrijfscultuur. Duurzaamheid is noodzakelijk om te komen tot onder meer en nauwere samenwerkingen, tevreden medewerkers en klanten en hogere rendementen. Werk hierin vooral samen. Verduurzaming blijkt in de praktijk een proces dat mensen en bedrijven helpt om de verhouding tussen welzijn en welvaart steeds verder te verbeteren. Duurzaamheid doet u er niet even bij, maar integreert u in uw onderneming om zo uw bedrijf aan te kunnen passen aan de voorwaarden van de huidige tijd. Als duurzaamheid gemeengoed is binnen uw onderneming wordt u voor uw inspanningen beloond. Zorg voor mensen, klimaat en natuur gaat vaak hand in hand met nieuwe verdienmogelijkheden en economische ontwikkeling.

Duurzaamheid en mvo

Pak binnen duurzaamheid ook uw verantwoordelijkheid voor thema’s Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemen (mvo) op. Niet alleen is er vanuit de politiek druk op mvo; ook is er vanuit uw onderneming roep om mvo. Het is overigens ook een middel om talent aan te trekken en uw talenten voor u te behouden.

Duurzaamheid op kantoor

U kunt op vele manieren duurzaamheid op kantoor invoeren. Ga verspilling te lijf door bijvoorbeeld het energieverbruik omlaag te brengen, door aan afvalscheiding te doen en de papierwinkel te digitaliseren. Verduurzaam werkplekken door bijvoorbeeld laptops niet om de twee jaar te vernieuwen, maar om de drie jaar. Lever verouderde laptops, mobiele telefoons en pc’s in bij een organisatie die deze materialen kan hergebruiken. Blijf met Xperwise op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen van duurzaamheid in het bedrijfsleven.


Duurzame arbeid is gezonde winst

Duurzame arbeid, mensen vitaal in het arbeidsproces houden, is gezonde winst voor werknemer en werkgever. Zes arbeidsdeskundige kwamen bij Adaptics bijeen om over het inspirerende onderwerp van gedachten te wisselen.

Marktplaats.nl een digitale innovatie

Via Marktplaats.nl verhandelen Nederlanders voor tien miljard euro per jaar aan goederen en diensten. Het online platform heeft de spreekwoordelijke Hollandse koopmansgeest een enorme stimulans gegeven. Particulieren zijn parttime handelaren geworden, ondernemers hebben er een laagdrempelig instrument bijgekregen. 11% van de omzet van het mkb verloopt reeds via Marktplaats. Olivier van Duijn is daardoor niet alleen algemeen directeur van een uitermate succesvol bedrijf, maar ook de manager van een digitale innovatie die een grote impact op de Nederlandse samenleving heeft gehad.

Nieuwe bijtellingspercentages 2016 bekend

Prinsjesdag heeft voor veel Nederlanders positief uitgepakt. Hoewel de puntjes nog op de i gezet moeten worden, zijn er wel al een aantal zaken waar niet iedereen blij van wordt.

Visie: samen duurzaam sterker

Mensen en bedrijven realiseren de meeste impact met duurzame ontwikkeling als ze samen optrekken, een aandeel nemen in elkaar. Bij die verduurzaming wil de Rabobank klanten en hun omgeving versterken, met financiële diensten en toegang tot kennis en netwerken. Zorg voor mensen, klimaat en natuur gaat vaak hand in hand met nieuwe verdienmogelijkheden en economische ontwikkeling.

prev
next

Samen duurzaam sterker

Mensen en bedrijven realiseren de meeste impact met duurzame ontwikkeling als ze samen optrekken, een aandeel nemen in elkaar. Bij die verduurzaming wil de Rabobank klanten en hun omgeving versterken, met financiële diensten en toegang tot kennis en netwerken. Zorg voor mensen, klimaat en natuur gaat vaak hand in hand met nieuwe verdienmogelijkheden en economische ontwikkeling.

Duurzaam ondernemerschap is een must

Iedereen wil zo duurzaam mogelijk ondernemen. Dit levert op de lange termijn kostenbesparingen op en is beter voor het milieu. Ook de overheid eist energiebesparende maatregelen van ondernemers, maar handelt hierin soms juist contraproductief.

Bijtellingsperikelen rond groene auto

De auto van de zaak houdt veel gemoederen bezig. Inmiddels is wel bekend dat wanneer meer dan 500 kilometer privé wordt gereden de auto moet worden ‘bijgeteld’. Het bijtellingspercentage is vervolgens afhankelijk van de CO2- uitstoot van de auto. De regeling lijkt helder, maar uit een onlangs verschenen uitspraak blijkt maar weer dat er soms verrassende uitkomsten zijn.

Het “Energieakkoord voor duurzame groei”

De mondiale klimaatverandering is een bedreiging voor onze economie en welvaart. Tegelijkertijd is het een enorme kans om onze economie en welvaart een impuls te geven. De uitstoot van CO2 en andere milieubelastende stoffen moet de komende decennia drastisch naar beneden. Een visie met duidelijk beleid is daarvoor noodzakelijk. Het “Energieakkoord voor duurzame groei” is daarom nodig om de haperende energietransitie vlot te trekken. Maar in dit Energieakkoord krijgen innovatieve technische opties die voor de lange termijn nodig zijn nog te weinig impulsen.

prev
next

Afvalscheiding optimaliseren

“Tijdig voorsorteren bij bedrijfsopvolging sorteert effect”. Marcel leest met belangstelling het artikel in de meest recente editie van Het Ondernemersbelang. Ondernemer Marcel is 53 jaar en gehuwd. Hij heeft 3 kinderen in de leeftijd van 16-21 jaar. De oudste werkt bij hem in de zaak, de twee jongste zitten nog op de middelbare school. Na een onverwacht sterfgeval in de familie vindt Marcel het tijd worden om eens goed in kaart te laten brengen wat de fiscale consequenties zijn als hijzelf er plotseling niet meer zou zijn. Ook vraagt hij zijn fiscalist om hem bij te praten over de mogelijkheden om fiscaalvriendelijk zijn onderneming aan zijn kinderen te schenken. Schenking bij leven dus.

Duurzaam bouwen

De maatschappij dat ben jij’. Een spraakmakende campagne van Sire eind jaren negentig. Al weer ruim 15 jaar geleden, maar nog altijd actueel. De boodschap achter deze de campagne was dat het wel erg makkelijk is de maatschappij de schuld te geven, want we vormen immers zelf die maatschappij. En willen we niet allemaal een duurzaam gebouwd Nederland, waar straks onze kinderen en kleinkinderen ook nog van kunnen genieten? Duurzaam bouwen is meer dan alleen energie besparen. Duurzaam bouwen is ook rekening houden met de belasting van het milieu en het welzijn van mensen.

Duurzame inzetbaarheid

Uit het Berenschotonderzoek ‘Ken- en Stuurgetallen voor personeelsmanagement’ is gebleken dat organisaties met een grijzer personeelsbestand minstens zo veel investeren in opleiding en ontwikkeling als organisaties met een jonger personeelsbestand.

Een dashboard voor uw energieverbruik

Energiebesparing wordt vooral door een technische bril bekeken, maar ook zonder investeringen in isolatie en panelen kunnen bedrijven hun rekening voor gas en elektra al fors verlagen. De meest duurzame energie is namelijk de energie de we niet gebruiken. Tien tot twintig procent van de warmte of aandrijfkracht gaat zomaar door de schoorsteen of de uitlaat. Dat verspillende gedrag kunnen we bijsturen, maar enkel als we die verspilling eerst precies in kaart brengen en vervolgens blijven monitoren.

prev
next
  EXPERTS
 • Hans van der Spek

  Hans van der Spek
 • Redactie Xperwise

  Redactie Xperwise
 • Hella Sylva

  Hella Sylva
 • Mayra Smit

  Mayra Smit
GEEF FEEDBACK