Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat.


Na CO2 nu ook uw NOx footprint verlagen

Het verlagen van de CO2-footprint van het wagenpark is voor menig bedrijf allang geen vrijblijvende zaak meer. Het thema luchtkwaliteit (NOx en fijnstof) komt daar nu bij. Dieselgate maakt het actueel en straks moet er rekening gehouden worden met de nieuwe Europese tests die auto’s op daadwerkelijke uitstoot meten.

Top 10 zuinige auto’s met werkelijk verbruik

Meerdere malen per jaar ververst ANWB en Natuur & Milieu de lijst met de top10’s van zuinige auto’s. Vanaf dit jaar wordt de lijst opgesteld volgens het werkelijke praktijkverbruik. Dus niet meer volgens het normverbruik zoals vermeldt in de glimmende brochures van de autofabrikanten. Het verschil is fors.

Elektrische auto’s in het wagenpark: hoogste tijd voor beleid!

Een plug-in hybride (stekkerhybride of PHEV) of een volledig elektrische auto (EV) opnemen in het wagenpark? Dan is de besparing van brandstof zeker niet het belangrijkste motief, blijkt uit onderzoek. Wel de gunstige fiscale regelingen (voor de werknemer). Hoogste tijd voor beter beleid.

    EXPERTS
  • Bart Luteijn

    Bart Luteijn
GEEF FEEDBACK