Flexibel personeel

Naar verwachting zet de trend van flexibel personeel binnen organisaties zich voorlopig voort. Binnen een groot aantal sectoren is er grote behoefte om medewerkers flexibel in te zetten. Zo vraagt de sector zorg om flexibel personeel als gevolg van onder meer aangepaste wetgeving, oprukkende marktwerving en een krimpende arbeidsmarkt.

Flexibel personeel inhuren

Het inzetten van flexibel personeel heeft als voordeel dat medewerkers niet in dienst van de inlener komen werken. De uitlener is de feitelijke werkgever en is verantwoordelijk voor de afdracht van loonheffingen en loondoorbetaling bij ziekte. Toch rust er ook op u een verantwoordelijkheid. Als u niet met een bonafide uitlener in zee gaat, kan de Belastingdienst u alsnog de niet door de uitlener afgedragen loonheffingen bij u claimen. Verdiep u goed in de wetgeving van flexibel personeel.

Flexibel personeel: zzp’ers

Mits u ervoor zorgt geen gezagsverhouding met de zzp’er te hebben, is het inzetten van een zzp’er een goede optie voor flexibel personeel. De Belastingdienst wil weten of de zzp’er als ‘werknemer in loondienst’ of als ‘ondernemer’ kwalificeert. Alleen de VAR-wuo en de VAR-dga geven u zekerheid bij flexibel personeel. Vanaf 1 januari 2016 wordt de VAR door een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vervangen. Zij bieden vooraf zekerheid over de gevolgen van loonheffingen.

Flexibel personeel plannen

Flexibel personeel en de personeelsplanning is een lastig element. U heeft er vast dagelijks mee te maken. Met de planning vindt u de juiste balans tussen personeelsbeschikbaarheid en personeelsbehoefte. De praktijk wijst uit dat flexibel personeel niet gemakkelijk is in te plannen. Een systeem kan soelaas bieden.

Vast personeel flexibel inzetten

Steeds vaker wordt vast personeel flexibel ingezet. Het flexibiliseren van vast personeel kan op diverse wijze worden toegepast. Met een ‘mee-ademend contract’ bijvoorbeeld. Afhankelijk van de drukte gaat een werknemer minder of meer werken. Of met functieruil of – roulatie. Daarmee stimuleert u uw vaste werknemers van tijd tot tijd van werkplek te veranderen. Blijft op de hoogte van de wet- en regelgeving van flexibel personeel via Xperwise.


Belangrijke wijzigingen wet- en regelgeving vanaf 2016

De maximering van de faillissementsuitkering, de Wet flexibel werken en wijzigingen in het ontslagrecht zijn een greep uit belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgevingen en cao’s op het gebied van arbeidsrecht waarmee werkgevers vanaf 1 januari 2016 te maken krijgen.

Flexwerkers minder flexibel dan gedacht?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) zijn de toekenningen van WIA- uitkeringen met 70% toegenomen. Meer dan de helft van deze toekenningen betreffen flexwerkers.

    EXPERTS
  • Redactie Xperwise

    Redactie Xperwise
  • Marloes van As

    Marloes van As
GEEF FEEDBACK