Herstructureren

Bij het herstructureren van een organisatie wordt de structuur van uw organisatie aangepast. Belangrijke aspecten van herstructureren zijn: Waarom wilt u herstructureren en wat wilt u bereiken? Een reden om te herstructuren kan zijn omdat het fiscaal voordeliger is of uw organisatie wil fuseren, uitbreiden, groeien et cetera. Breng goed in kaart wat u wilt bereiken en wat de voor- en nadelen zijn met het herstructuren van uw organisatie. Is het uw doel om aansprakelijkheid te beperken, structuren te wijzigen of te vereenvoudigen?

Herstructureren en wetgeving

Voordat u daadwerkelijk uw organisatie wilt gaan herstructuren is het belangrijk rekening te houden met de huidige wet- en regelgeving. Voorkom hoge claims en vervelende conflicten en betrek uw juridisch adviseur direct vanaf de start. Zo kan een organisatie besluiten een afdeling te verkopen aan derden. Vaak gaat dit gepaard gaat met overname van personeel. Deze wet- en regelgeving is niet eenvoudig en dient u correct na te leven om misverstanden te voorkomen.

Herstructureren en overname personeel

Als er sprake is van overgang van onderneming in de zin van de wet (7:662 e.v. BW) gaan alle rechten en plichten van het personeel die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst over op de verkrijger. Dit betekent onder andere dat de dienstjaren die de werknemers hebben opgebouwd bij hun werkgever mee over gaan. Ook betekent dit dat de werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden behouden. Niet alleen de schriftelijke, maar ook de mondeling gemaakte afspraken gaan mee over naar de verkrijgende ondernemer. Daarbij zal de werknemer wel moeten kunnen bewijzen dat bepaalde toezeggingen zijn gedaan.

Herstructureren en zwaar weer

Een organisatie die in zwaar weer verkeert heeft verschillende mogelijkheden om te herstructureren. Het is goed mogelijk uw bedrijfsactiviteiten te herstructureren en na te denken over het afstoten van niet renderende bedrijfsonderdelen. Met deze stappen kunt u zich richten op de belangrijkste kernactiviteiten die voor omzet zorgen. Kijk samen met adviseurs of professionals objectief naar uw organisatie en durf risico te nemen om uw organisatie sterkter te maken.

Herstructureren op financieel vlak

Het is ook goed mogelijk te herstructureren op het financiële vlak. Denk aan het wijzigen van uw financiële constructies, betalings- en incasso voorwaarden, contracten opnieuw afsluiten met uw leveranciers, arbeidsovereenkomsten opnieuw bekijken, gaan we personeel outsourcen et cetera. Belangrijke vragen en wijzigingen die kunnen zorgen voor veel besparingen om uw organisatie stabieler te maken. Voorkom een faillissement door het herstructureren van uw financiële plaatje.


Nieuwe resellers met creatieve strategieën

De snelle ontwikkeling van technologie is tegelijk een zegen en een vloek voor resellers. Zakelijke klanten weten veelal precies wat ze willen van een ICT-dienstverlener, maar zijn zich onvoldoende bewust hoe techniek relevant kan zijn voor hun bedrijf. Voor zijn partnerprogramma zoekt marketeer Jeroen Huijbregts van Ricoh voortdurend naar nieuwe resellers met creatieve strategieën die hierin voorzien. ACES Direct is er zo eentje. “Hun unieke strategie, met een verticale marktbenadering die vrijwel uitsluitend kijkt naar behoeftes van klanten, past naadloos in onze filosofie.”

Herstructureren van afdeling Personeelsmanagement

Vier jaar geleden startte gemeentesecretaris Klaas Dekker een reorganisatie van de diensten van de gemeente Apeldoorn. Terwijl de meeste begin 2009 op de rit stonden, bleef Personeel en Organisatie – onderdeel van de dienst Middelen – een zorgenkindje. “Het was hard nodig om daar een verbeterslag te maken, de afdeling had een slechte pers. P&O was een fikse gecentraliseerde afdeling met 33 fte’s, maar er kwam niet uit wat we wilden en we konden er bovendien niet achterkomen waarom dat zo was.”

Brandveiligheid in Nederland moet beter

Vuur verspreidt zich razendsnel. Nederland brandveilig maken is dan ook de ambitie van BAM Techniek – Fire Protection. De brandveiligheid van kantoorgebouwen, woningen, zorginstellingen en tunnels kan en moet beter.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

De toepasselijkheid van goede leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen een kennelijk onvermijdelijke rechtsgang stroomlijnen en de kosten beperken. In algemene voorwaarden of branchevoorwaarden kunnen specifieke clausules worden opgenomen om in het kader van de procedure onnodige kosten en tijd te vermijden. Een strakke regeling van klachten en garanties stroomlijnt de (op)levering en voorkomt eindeloze inhoudelijke verweren over de kwaliteit van het product. De keuze voor arbitrage of civiele rechter afhankelijk van de aard van de zaak kan de gerechtelijke afwikkeling bespoedigen, terwijl de plaats van het gerecht en het toepasselijke recht – zeker in internationale kwesties – een niet onbelangrijke kostenfactor kan zijn. Daarnaast kunnen buitengerechtelijke kosten een welkome aanvulling vormen op de kosten van invordering. Dergelijke standaardbedingen moeten evenwel uitdrukkelijk door partijen worden overeengekomen bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst.

Passieve brandpreventie

Branden dienen geblust te worden en liefst voorkomen, maar ze moeten vooral ook beheersbaar zijn. Passieve brandpreventie is bedoeld om te voorkomen dat de brand overslaat of het pand instort. Brandwerende deuren, plafonds en wanden kunnen de groei van een vuurhaard vertragen en de schade sterk beperken. Toch is er bij de brandweer en de bouwers veel te weinig aandacht voor passieve brandpreventie. Ten onrechte wordt aangenomen dat de maatregelen duur en onnodig zijn. In werkelijkheid is de prijs die we ervoor betalen bij een onbeheersbare brand onnodig hoog.

prev
next
  EXPERTS
 • Hans van der Spek

  Hans van der Spek
 • Jeroen Huijbregts

  Jeroen Huijbregts
 • Redactie Xperwise

  Redactie Xperwise
GEEF FEEDBACK