Leiderschap

Een belangrijke kwaliteit van een goede leider is het ontwikkelen van zelfinzicht en deze continu te verbeteren. Breng hiervoor bijvoorbeeld in kaart waar u goed in bent, waar u kwaliteiten liggen en wat uw uitdagingen zijn? Neem tijdens deze stappen de tijd om in gesprek te gaan met collega's om feedback te vragen voor het vergroten van uw zelfkennis. Heeft u als leider beter zicht op uw eigen talenten en minder ontwikkelde vaardigheden, dan bent u makkelijker in staat tevreden en trots te zijn op wat u heeft gedaan. Zo groeit uw zelfkennis. Vanaf het moment dat u meer waardering van uw omgeving kunt opvangen, neemt uw zelfvertrouwen automatisch toe.

Leiderschap: processen en taken

Leiderschap is onder te verdelen in drie verschillende processen:
 • Richten: visie, missie en strategie ontwikkelen.
 • Inrichten: processen inrichten.
 • Verrichten: het uitvoeren.
Binnen deze leiderschapsprocessen kunnen we grofweg vier soorten leiderschapstaken onderscheiden die een goede leider moet kunnen beheersen. Taakgericht leiderschap:

1. Het nemen van beslissingen en eventuele problemen goed kunnen oplossen. 2. Het aanbieden van goede informatie naar medewerkers.

Mensgericht leiderschap:

3. Het ontwikkelen van relaties. 4. Het beïnvloedden van mensen.

Situationeel leiderschap

Hersey en Blanchard introduceerden eind jaren tachtig hun model van situationeel leiderschap. Zij leggen een relatie tussen de stijl van leiderschap en het competentieniveau van werknemers. De kern van hun betoog is dat de effectiviteit van de leiderschapsstijlen verschilt per situatie. Zo is één stijl is in de ene situatie effectiever dan in een andere. Hersey en Blanchard koppelen het competentieniveau van werknemers aan vier leiderschapsstijlen:
 1. instrueren,
 2. begeleiden,
 3. motiveren en
 4. delegeren.
Welke leiderschapsstijl het meest effectief is, wordt mede bepaald door het competentieniveau. Het is belangrijk dat de stijl van leidinggeven wordt afgestemd op het competentieniveau van uw werknemers. Bron: Hersey en Blanchard, www.123management.nl, situationeel leiderschap. Blijf via Xperwise op de hoogte van de trends binnen leiderschap. Ervaren experts delen graag hun kennis met u!


Heeft veiligheid een speciale vorm van leiderschap nodig?

Bij het lezen van de werktitel van de essaywedstrijd dacht ik: heeft veiligheid dan een speciale vorm van leiderschap nodig? Ik had ook meteen al mijn antwoord klaar: volgens mij niet. Waarom niet? Ik ben van mening dat goed leiderschap doet volgen, ongeacht het thema. Wat ik wel denk te zien is dat er binnen de veiligheid tegenwoordig te veel managers zijn. Mijn vertrekpunt als adviseur is in de meeste gevallen een gesprek met een manager. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: goede managers zijn niet per definitie goede leiders.

Opvoeden van pubers vs Verandermanagement

Wat is het verband tussen het opvoeden van pubers en het doorlopen van een organisatie verandertraject? Wat zijn de paralellen en wat kunnen we van elkaar leren? Hoe diep moet je soms gaan om eea voor elkaar te krijgen? Hoe flexibel ben je zelf eigenlijk als opvoeder of veranderaar? Lees en huiver ….

  EXPERTS
 • Geert-Jan de Steur

  Geert-Jan de Steur
 • redactie Safety Magazine

  redactie Safety Magazine
 • Leike van Oss

  Leike van Oss
GEEF FEEDBACK