Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten.


Flex-bv kan voor ondernemers aantrekkelijk zijn

Het kabinet heeft een aantal maatregelen doorgevoerd waardoor het makkelijker en goedkoper is geworden om een bv op en in te richten. Een van de voordelen van de nieuwe, zogeheten, Flex-bv is de afschaffing van het startkapitaal van 18 duizend euro.

Strafrecht: Interessant asbestverwijdering besluit

Bedrijf A moet twee silo’s slopen. Uit het asbestinventarisatierapport blijkt dat de nieuwste van de twee silo’s asbestvrij was en dat de oudste een chrysotiel bitumencoating had. Nu de nieuwe tegen de oude silo was aangebouwd zat een deel van de coating tussen de silo’s in. De coating was enkel benaderbaar vanaf de binnenzijde van de nieuwe silo.

    EXPERTS
  • Redactie Xperwise

    Redactie Xperwise
  • Pieter Huisman

    Pieter Huisman
GEEF FEEDBACK