Ontwikkeling personeel

Werkgevers die zich inzetten voor de ontwikkeling van hun personeel bevorderen doorstroming, houden talent en kennis binnenboord en versterken hun bedrijfsimago. Bij ontwikkeling personeel denkt u misschien aan opleidingen. Er zijn echter veel andere mogelijkheden om uw personeel (goedkoper) de kans te geven zich te ontplooien en ontwikkelen.

Ontwikkeling personeel en Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Stel een POP op als u personeel wil stimuleren en begeleiden om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Met een POP brengt u de ontwikkelingsbehoeften van uw personeel in kaart. Aan de hand van de POP ziet u de stappen die uw personeel in de komende periode zal willen zetten om zijn bekwaamheden te vergroten. Het regelmatig inplannen van POP-gesprekken kan goed bijdragen aan ontwikkeling personeel.

Ontwikkeling personeel: opleidingen

Reguliere opleidingen vragen vaak om een forse investering in tijd en geld. Als het u aan financiële middelen ontbreekt, hoeft de ontwikkeling van uw personeel niet te stagneren. Steeds vaker zetten werkgevers alternatieve ontwikkelingsinstrumenten in voor hun personeel. Ze zijn effectief en kunnen ook dienen als aanvulling op reguliere opleidingen.

Ontwikkeling personeel: niet-reguliere ontwikkelingsmethoden

U hebt de keuze uit voldoende mogelijkheden om uw personeel te ontwikkelen. Denk aan mentoring van talenten door senior-managers, coaching door zelf opgeleide interne coaches, job-rotatie en het uitzetten van vooraf uitgestippelde loopbaanpaden.

Ontwikkeling personeel en voordelen alternatieve opleidingsmethoden

Het voordeel van deze alternatieven is dat u er goede resultaten mee kunt behalen tegen relatief lage kosten. U maakt daarbij gebruik van de kennis en kunde die u al binnen uw organisatie hebt. Een ander voordeel is dat deze methoden makkelijk toe te passen zijn en dat u snel kunt inspelen inspelen op de laatste ontwikkelingen voor uw personeel. Blijf met Xperwise op de hoogte van de trends en mogelijkheden voor de ontwikkeling van uw personeel.


Werkgeluk bij woningcorporatie

In de case wordt een definitie van werkgeluk gegeven: een mindset die aanzet tot actie om je potentieel te benutten en maximaal te presteren. Alleen al die definitie is intrigerend door de keuzes die daarin worden gemaakt. Geluk is gerelateerd aan ‘potentieel benutten’ en ‘maximaal presteren’. En in die mindset zullen vele elementen meespelen die in het Oxford-onderzoek worden genoemd.

Demografisch drijfzand onder de arbeidsmarkt

Demografie is als een supertanker. Alleen al op Chemelot zijn tussen de dertig en veertig procent van de werknemers in technische beroepen momenteel boven de vijftig. De komende tien jaar verdwijnen die uit het arbeidsproces. Robotisering, uitbesteding en slimmer werken zullen een deel van de verloren capaciteit opvangen maar het leeuwendeel zal door nieuwkomers moeten worden ingevuld. Daarvan zijn er vooralsnog te weinig. Ondernemers, opleiders en overheden zullen alle zeilen moeten bijzetten om de techniek in Limburg boven water te houden.

De arbeidsmarktpositie van (ex) kankerpatiënten verbeteren

Veel van de 40.000 tot 50.000 werknemers per jaar die de diagnose kanker hebben vragen zich af: biedt mijn werk nog wat ik echt wil en kán ik dat nog? Wie helpt mij hierbij? Werkgevers zitten vanuit hun perspectief met een soortgelijke vraag. Dit dilemma moet doorbroken worden.

Verbeterpunten werkelijk tot verbeteringen laten leiden

Naarmate de crisis langer duurt zijn bedrijven gedwongen de kosten te blijven beperken. Maar als reorganisatie op reorganisatie volgt, voelen werknemers zich steeds minder veilig op hun plek. De werkdruk neemt toe en tegelijk daarmee de angst fouten te maken, en dat terwijl het in deze conjunctuur des te belangrijker is dat medewerkers de kans krijgen hun talenten te ontplooien en hun werkwijze te verbeteren om zo hun productiviteit te verhogen. Wat kunnen werkgevers doen om de verkramping te lijf te gaan? Het Ondernemersbelang liet daarover negen HRM specialisten aan het woord.

  EXPERTS
 • Frans de Blocq van Scheltinga

  Frans de Blocq van Scheltinga
 • Redactie Xperwise

  Redactie Xperwise
 • Henk-Peter Dijkema

  Henk-Peter Dijkema
GEEF FEEDBACK