Reorganiseren

Bij reorganiseren onderscheiden we verschillende fasen: hoe verder de reorganisatie vordert, hoe persoonlijker het wordt en hoe meer u moet gaan communiceren. In de beginfase van het reorganiseren kunt u communiceren via algemene informatiebijeenkomsten maar in een later stadium is het belangrijk een persoonlijk gesprek te houden met uw werknemers.

Reorganiseren en communiceren

Goede reorganiseren start met een goede voorbereiding. Denk aan het abc-principe: aandacht, betrokkenheid en communicatie. Geef tijdens het reorganiseren aandacht aan uw onzekere medewerkers. Informeer ze op tijd over de duur van de WW-uitkering en dat ze op tijd zijn aangemeld bij het UWV. Dit kunnen ze allemaal online regelen met behulp van de DigiD-code.

Tip! Werknemers zijn uw ambassadeurs

Blijf u realiseren dat tijdens het reorganiseren van uw organisatie uw werknemers uw ambassadeurs zijn in de buitenwereld, niet alleen als het goed gaat met uw organisatie maar juist in mindere tijden.

Reorganiseren en miscommunicatie

Probeer miscommunicatie te voorkomen bij het reorganiseren van uw organisatie: onrust over boventalligheid, hoeveel ontslagen gaan er vallen et cetera. Duidelijkheid gaat boven alles. Informeer uw werknemers bij wie zij voor informatie terecht kunnen over het reorganiseren. Laat de informatieverstrekking niet alleen aan leidinggevenden over, maar laat uw gezicht zien bij de informatiebijeenkomsten.

Reorganiseren en verhuizen

Het kan voorkomen dat bij het reorganiseren van uw organisatie verhuizen noodzakelijk is. Neem dan een specifieke regeling hiervoor op: verhuiskostenregeling. In deze regeling neemt u kosten op als: verhuiskosten van de inboedel, (tijdelijke) dubbele huur van woonruimte, verruiming van de reiskosten et cetera.

Reorganiseren en Wet werk en zekerheid

Met de invoering van Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 moet u rekening houden met de regels bij reorganiseren. Dit is drastisch gewijzigd doordat een deel van het arbeidsrecht is aangepast. Bij reorganiseren is het belangrijk rekening te houden met de wijzigingen voor o.a.: • Ontslagrecht en transitievergoeding • Verbod op proeftijd- en concurrentiebeding bij flexibele contracten • Wijzigingen in de aanzegplicht • Ontslag van zieke medewerkers en wederzijds goedvinden Blijf met Xperwise op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving voor reorganiseren.


De nieuwe boekhandelaar

Verkopers van boeken hebben het moeilijk. Al heel lang. De internetcon- sument heeft geen tijd meer om een boek te lezen. De branche leek dan ook op sterven na dood. Zeker toen de verkoopketen Selexyz in zwaar weer terecht kwam. Een fusie met De Slegte in 2012 bracht geen redding; onder de nieuwe, merkwaardige naam Polare ging het bedrijf vorig jaar failliet.

Is tussentijdse opzegging mogelijk?

Weet u wel dat er voor u een groot financieel belang kan bestaan om in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de mogelijkheid van tussentijdse opzegging op te nemen? Ingeval u een dergelijke mogelijkheid van tussentijdse opzegging namelijk niet heeft opgenomen en u wilt toch tussentijds afscheid nemen van de werknemer, dan is het uitgangspunt dat u de restant loonsom (vanaf datum einde dienstverband tot aan de oorspronkelijke overeengekomen einddatum) als vergoeding uitbetaalt. Hebt u de mogelijkheid van tussentijdse opzegging wel in die arbeidsovereenkomst opgenomen, dan wordt volgens de kantonrechtersregels in beginsel een vergoeding toegekend volgens de kantonrechtersformule.

Het model ontwerp
 van huisvestingsstrategie


Als ondernemer heb je vragen over huisvesting huren of kopen? Zelf bouwen? Waar, wanneer en wat, moet ik kopen, huren of ontwikkelen?

Medezeggenschap in de zorg: de cliëntenraad

De medezeggenschap van cliënten of patiënten van een zorginstelling is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Op grond van de WMCZ dienen instellingen voor gezondheidszorg, maatschappelijke zorg of verslavingszorg een cliëntenraad te hebben. Hieronder volgt een aantal uitgangspunten met betrekking tot de cliëntenraad.

Verzekeringen tijdens een bouwproces

. Bij een gebouw in de (aan)bouwfase is behalve schade door brand, storm en andere van buitenkomende onheilen, er bijvoorbeeld ook een grote kans op diefstal of vandalisme. Omdat de bouwplaats relatief gemakkelijk toegankelijk
is. Ook is er meer kans op regen- of stormschade zolang de constructie nog open en minder stabiel is.

    EXPERTS
  • Redactie Xperwise

    Redactie Xperwise
GEEF FEEDBACK