Talentmanagement

Talentmanagement is binnen HR een opkomend fenomeen. Met talentmanagement identificeert en ontwikkelt u talenten binnen uw organisatie. Zodanig dat u deze talenten nu en later optimaal kunt inzetten in en voor uw organisatie. Hiervoor hoeven ondernemers niet direct dure trainingen te ontwikkelen om dit talent te managen, mensen kunnen veel leren van elkaar, dus ook van het werk zelf.

Talentmanagement: investeren in personeel

U kunt talentmanagement inzetten voor alleen sleutelfunctionarissen of voor alle medewerkers binnen uw organisatie. Met een organisatiebrede aanpak identificeert en ontwikkelt u ook de talenten (kwaliteiten en ambities) van al uw medewerkers. Zo kan eventueel een functie worden gezocht waarin die talenten tot uiting kunnen komen. De investering (tijd, energie en kosten) in talentmanagement verdient u dubbel en dwars terug Tip! Creëer omstandigheden om de talenten tot ontplooiing te laten komen en laat mensen van elkaar leren.

Voordelen talentmanagement

Met talentmanagement kunt u de talenten binnen uw organisaties aan u binden. Ze lopen immers niet snel weg als ze elders beter af kunnen zijn. En nemen ze toch afscheid van u, dan nemen ze uw imago als goed werkgever mee, waarmee u nieuw talent kunt binnenhalen.

Talentmanagement: Persoonlijk ontwikkelingsplan

Met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) komt u met uw werknemer een ontwikkelingscontract overeen. Daarin wordt onder meer vastgelegd wat de werknemer wil leren, naar welke functie hij zou willen doorgroeien en welke loopbaankansen u hem kunt bieden. Met een POP krijgt de medewerker de kans zich verder te ontplooien en kunt u uw organisatiedoelen en de aspiraties van uw medewerker op elkaar afstemmen. Let op! Talentmanagement is alleen succesvol als het zich vooral richt op mensen, functies, rollen en contexten die er echt toe doen.

Strategisch talentmanagement

Strategisch talentmanagement houdt in dat u uw visie op talentmanagement ophangt aan de bedrijfsstrategie. De uitvoering van talentmanagement moet op die manier maximaal bijdragen aan die strategie – en dus aan de bedrijfsresultaten. Ook aan de slag met strategisch talentmanagement? Blijf met Xperwise op de hoogte van de trends en ontwikkelingen.


Tips voor loopbaanbegeleiding van jonge vluchteling

Als loopbaancoach moet je de jonge vluchteling proberen te begrijpen en waarderen en jezelf aanleren telkens weer holistisch naar de positie van de coachee te kijken.

De paradox van diversiteit

Chronisch tekort aan goed geschoold IT-personeel Diverse teams presteren beter en zijn innovatiever. Veel Nederlandse IT-bedrijven weten dit en hebben diversiteit hoog op de agenda staan. Maar Nederland heeft een chronisch tekort aan goed geschoold IT-personeel, en helemaal aan technische vrouwen. Daar ligt een belangrijke rol voor de overheid en het onderwijs, vindt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “Informatica moet worden verankerd in het Nederlandse onderwijs.”

Met respect creëert u effectievere teams

Communicatie, Leiderschap en Samenwerken werken beter als er sprake is van onderling respect. Het zorgt voor een hecht en effectief team. Daarom is het belangrijk om onderling respect te stimuleren als u een hecht en goed functionerend team wilt creëren.

  EXPERTS
 • Frans de Blocq van Scheltinga

  Frans de Blocq van Scheltinga
 • Jacqueline de Nood-Paree

  Jacqueline de Nood-Paree
 • Lotte de Bruijn

  Lotte de Bruijn
GEEF FEEDBACK