Werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2015 kunt niet langer om de werkkostenregeling (WKR) heen. Tot dan had u nog de keus het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen toe te passen. Nu kunt u 1,2% van uw totale fiscale loon (vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u een eindheffing van 80%. De belangrijkste zaken binnen de werkkostenregeling op een rij:

Werkkostenregeling buiten forfait

U kunt binnen de werkkostenregeling bepaalde zaken nog steeds onbelast vergoeden of verstrekken. Vergoedingen en verstrekkingen die de wetgever met een nihilwaardering en gerichte vrijstellingen aanmerkt, vallen buiten het forfait (vrije ruimte).

Werkkostenregeling: gebruikelijkheidstoets

De op 1 januari 2015 ingevoerde gebruikelijkheidstoets is bedoeld om oneigenlijk en buitensporig gebruik van de werkkostenregeling tegen te gaan. Vergoedingen en verstrekkingen zijn op grond van deze toets alleen werkkosten, voor zover deze vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate hoger zijn dan in voor het overige overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is.

Rekenvoorbeeld werkkostenregeling

Een kilometervergoeding van € 1,80 doorstaat de gebruikelijkheidstoets niet. Dit heeft tot gevolg dat de vergoeding - voor het gedeelte dat in belangrijke mate uitgaat - boven wat gebruikelijk is (€ 0,19) loon voor de werknemer is.

Werkkostenregeling: noodzakelijkheidstoets

Aan de noodzakelijkheidstoets wordt voldaan als de voorziening naar het redelijke oordeel van u nodig is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. U betaalt de voorziening en berekent de kosten niet door aan de werknemer. De werknemer moet de voorziening teruggeven of de restwaarde daarvan betalen als hij deze niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking. Voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur geldt in de werkkostenregeling een gerichte vrijstelling met een noodzakelijkheidstoets. Tip! Werkkostenregeling: Vraag bij twijfel goedkeuring van de Belastingdienst.

Werkkostenregeling en concernregeling

U mag de eindheffing op concernniveau berekenen. Binnen het concern berekent u de vrije ruimte over het totale fiscale loon van het concern. In deze collectieve vrije ruimte kunt u alle door de concernonderdelen aangewezen vergoedingen en verstrekkingen opnemen. Alle vergoedingen en verstrekkingen die de concernonderdelen aanwijzen als eindheffingsloon, zet u uiteindelijk af tegen de totale vrije ruimte van het concern. Het concernonderdeel met het hoogste fiscale loon moet eindheffing betalen over het bedrag dat boven de collectieve vrije ruimte uitkomt.

Let op! Werkkostenregeling: aangifte

U moet uiterlijk bij de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar beslissen of u de concernregeling wilt toepassen. Blijf via Xperwise op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de werkkostenregeling. Onze fiscale experts houden u op de hoogte. Vind en volg relevante werkkostenregeling artikelen bij Xperwise.


Vergroot het pensioenbewustzijn: zeven tips

Dodelijk saai. Onbegrijpelijk. Straks niets meer waard. Zo denken veel werknemers over hun pensioen. En dat terwijl de werkgever flink investeert in een goede pensioenregeling. Wil een organisatie echt profijt hebben van deze kostbare arbeidsvoorwaarde, dan is pensioencommunicatie een must. Zeven communicatietips om de pensioenregeling én de werkgever in het zonnetje te zetten. Stop het pensioenpessimisme!

Eindejaarstips 2015: HR

Er is de komende weken werk aan de winkel als u nog wilt profiteren van de (huidige) wet en regelgevingen. Ga met de tips in dit artikel snel aan de slag, want voor sommige items dringt de tijd.

Belangrijke wijzigingen wet- en regelgeving vanaf 2016

De maximering van de faillissementsuitkering, de Wet flexibel werken en wijzigingen in het ontslagrecht zijn een greep uit belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgevingen en cao’s op het gebied van arbeidsrecht waarmee werkgevers vanaf 1 januari 2016 te maken krijgen.

  EXPERTS
 • Redactie Xperwise

  Redactie Xperwise
 • Ellen Kraft

  Ellen Kraft
 • Marloes van As

  Marloes van As
 • Rene Ravestein

  Rene Ravestein
GEEF FEEDBACK