Het vitaliteitsprogramma van VIP

Vitaal in de praktijk

Een leven lang gezond en gelukkig werken. Is het mogelijk? Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn gangbare begrippen geworden. De tijden zijn voorbij dat beroepsziekten een geaccepteerd bij-effect van werken waren. De tijden zijn ook voorbij dat beroepszieke medewerkers opgelapt werden. Zelfs preventie van ziekte is tegenwoordig een verouderd begrip. De teneur is de laatste jaren om niet zozeer ziekte te voorkomen, als wel om gezondheid optimaal te bevorderen. Dat is een positievere kijk. Niet gericht op ziekte, maar op vitaliteit.

Een blik gericht op een vitale toekomst voor zowel bedrijven als medewerkers. Want die twee zijn onlosmakelijk verbonden. De laatste jaren investeren bedrijven daarom volop in het optimaliseren van de vitaliteit van hun personeel. Dat is een keuze voor langdurig behoud van lichamelijke en mentale fitheid en daarmee voor goede prestaties: productiviteit, creativiteit, betere samenwerking en duurzame inzetbaarheid.

Een uniek en langlopend onderzoeksprogramma met maar liefst vijf wetenschappelijke promotietrajecten werd opgetuigd

Helaas is er nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor de juistheid van die keuzes. Er is een leemte in kennis over factoren die duurzame inzetbaarheid beïnvloeden. Dat is de reden dat VU Medisch Centrum en TNO zes jaar geleden de onderzoekshanden ineen sloegen. Een uniek en langlopend onderzoeksprogramma met maar liefst vijf wetenschappelijke promotietrajecten werd opgetuigd.

Vitaal in Praktijk

We doopten het VIP: Vitaal in Praktijk. Het ‘zeer belangrijke praktische’ doel van VIP is om programma’s te ontwikkelen die mensen en organisaties vitaler maken en houden, en die te toetsen op effectiviteit. Maar mooie doelen kosten vaak geld. En zulke hooggestemde doelen kosten veel geld. VIP is mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Fonds NutsOhra en door support van Delta Lloyd en Ohra.

Het Fonds biedt financiële ondersteuning aan projecten die ‘ertoe doen’ en die bij voorkeur een vliegwieleffect hebben op gezondheidsbevordering. Het Fonds zag in VIP zo’n project. We denken dat we die verwachting hebben ingelost. Maar oordeelt u zelf.

Het vitaliteitsprogramma

U heeft de samenvatting in handen van een dikke stapel wetenschappelijke publicaties die Vitaal In Praktijk heeft opgeleverd. We denken en hopen dat duizenden bedrijven en tienduizenden medewerkers ermee geholpen worden om vitaler te worden en te blijven.

De volledige samenvatting kan worden gelezen via de downloadfunctie, boven en onderaan deze pagina.

Health-en-Saffety-jaarcongres