VoIP en UC&C Dossier van Sellair

Nieuwe oplage maart 2016

Het VoIP en UC&C Dossier gaat over de impact en kansen van VoIP en Unified Communications voor IT- en telecomresellers. De redactie zoomt heel specifiek in op onderwerpen voor spelers die er nu en in de toekomst toe doen, trends voor de komende jaren en houdbare verdienmodellen. Uiteindelijk gaat het om de eindklanten die steeds op zoek zijn naar de best passende oplossingen en daarvoor moeten kunnen vertrouwen op ICT-dienstverleners met kennis van zaken. Dat dit best lastig kan zijn, blijkt wel uit het artikel ‘Na 20 jaar vliegt VoIP in de hoogste versnelling’ (pagina 44-45) van Rob Kurver die ingrijpende veranderingen in de telecomsector in de afgelopen twee decennia beschrijft. Er staan de komende jaren meer dan ooit belangrijke uitdagingen voor de deur voor zowel operators en leveranciers als voor distributeurs en resellers van ICT- en telecomdiensten.

Inhoud op hoofdlijnen

Dus, waar gaan we het over hebben? Allereerst willen we de Babylonische spraakverwarring rond terminologie eens goed bespreken; VoIP, IP-telefonie, hosted telefonie, telefonie uit de cloud, virtuele PBX’en en ga zo maar door. Verder zijn op hoofdlijnen de belangrijkste onderwerpen in het Dossier: hosted versus cloudtelefonie, vast-mobielintegratie, security in telecom, visies van hosted-VoIP-aanbieders, nieuwe platformaanbieders, UC en video in dienst van callcenters, internationalisering en innovaties zoals OTT-diensten, bellen via apps en WebRTC. Ook komt de impact van wet- en regelgeving op de telecommarkt aan de orde. En er is ook aandacht voor het aanstaande afscheid van ISDN en de impact hiervan op resellers en hun klanten. Daarnaast is er geen gebrek aan lijstjes. De redactie zal zich inzetten om uitgebreide overzichten te maken van (leveranciers van) diverse producten en diensten: (IP)PBX-centrales, soft PBX’en, VoIP-platformen, UC-platformen, VoIP-operators en -aanbieders, sip-trunking, toestellen en andere nader te bepalen onderwerpen. Natuurlijk presenteren we ook overzichten van de beurzen, congressen, partnerevents en evenementen in 2016.

Transitie oud naar nieuw

Dat het er in de telecombranche bepaald niet eenvoudiger op is geworden, blijkt wel uit de reeks termen en begrippen waarmee de laatste jaren flink wordt geschermd: VoIP, IP-telefonie, hosted telefonie, telefonie uit de cloud, virtuele PBX’en, softphones, multi-tennant, UC-as-a-Service, et cetera. Het dossier gaat die eens goed op een rijtje zetten en de verbanden hiertussen leggen. Daarbij wordt gekeken naar de trends en verschuiving in dit verband en hoe de transitie plaatsvindt van traditionele telefonie naar moderne vormen van communicatie, ofwel van oud naar nieuw.

Vast-mobielintegratie

Vast-mobielintegratie is al ruim tien jaar een van de diensten die maar niet willen doorbreken. Wie herinnert zich niet het begrip sim-boxen. De vraag is overigens of die integratie in de moderne mobiele wereld eigenlijk nog wel relevant is. Er valt namelijk best iets voor te zeggen dat de smartphone als vaste desktoptelefoon ouderwets denken is. De wereld is mobile first en volgens sommigen moeten alle apparaten mobiel zijn. En dat het sponsoren van mobiele toestellen z’n langste tijd heeft gehad, zou blijken uit het feit dat steeds meer abonnementen sim-only zijn. Toch zijn er vooralsnog genoeg organisaties voor wie dit niet geldt en die gewoon werken vanuit een kantoor met een aantal mobiele mensen op de weg. Voor hen is er een aantal manieren om de integratie van vast en mobiel op een goede wijze uit te voeren en die komen aan de orde. Evenals de betekenis van vast-mobiel voor kanaalpartners.

Security in telecom

Security is en blijft altijd een onderwerp. Zeker in de telecomsector en al helemaal als het begrip cloud om de hoek komt kijken. Uit onderzoeken blijkt immers keer op keer dat beveiliging bovenaan de lijst van zorgen van ondernemingen staat als het om cloud gaat. Moet je wel met bijvoorbeeld vast-mobiel aan de slag gaan als je weet dat 98 procent van de Android-telefoons is geïnfecteerd? Wat zijn de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voor ICT- en telecomdienstverleners als het om security gaat? Het Dossier behandelt security in relatie tot misdaad (hacken, phishing, et cetera) in tegenstelling tot zaken als afluisteren en terrorisme.

Hosted VoIP en platforms

Nederland kent wereldwijd gezien de meeste hosted-VoIP-providers per hoofd van de bevolking. Dit statistiekje is meer dan een aardige wijsheid voor de vrijdagmiddagborrel. Nee, het is illustratief voor de manier waarop de telecommarkt is veranderd en nog steeds verandert. De vraag is waarom deze partijen nu nog beginnen aan een dienst waarvan de markt nu al verzadigd lijkt. Wat is hun motivatie? Hierover gaat de redactie in gesprek met een aantal van die leveranciers. Hetzelfde geldt voor de aanbieders van voice-platforms. Deze schieten als paddenstoelen uit de grond, dus ook hier lijkt iets te halen. Maar wat?

Video en callcenters

Voorbij zijn de dagen dat een bedrijf een telefoonnummer was. Klanten willen ‘persoonlijker’ contact met een organisatie en daarin speelt de steeds inniger wordende band tussen callcenters en videocommunicatie een sleutelrol. Het zijn functies waar de strijd om de klant wordt geleverd. Welke nieuwe vormen van UC of UCaaS zijn nodig om dit mogelijk te maken? Klassieke UC versus nieuwe UC in beeld.

WebRTC

In het VoIP en UC&C Dossier zullen innovaties niet ontbreken. Een absolute game changer wordt WebRTC waarvan de ontwikkeling inmiddels in een versnelling raakt. De techniek komt bij de ‘grote jongens’ uit de ICT-wereld vandaan en is bedoeld om communicatie zeer laagdrempelig te maken. Een aantal publieke browsers is al compliant en de rest zal snel volgen. Moet u hiermee de boer op? Nog niet direct. Moet u dit weten? Absoluut, want WebRTC raakt uw telefooncentrale, desktop, werkplek en dus uw UC-oplossing. Bovendien is de dynamiek die WebRTC in de markt kan veroorzaken uiterst belangrijk voor uw business en beïnvloedt het veel van uw keuzes en die van uw klanten.

Internationalisering

Dan een (mogelijk onvoorzien) effect van het succes van UC in de cloud. De internationalisering in de telecomsector die door die cloud immers veel eenvoudiger is geworden. Wereldwijd kunnen aanbieders nu in een vloek en een zucht nieuwe communicatiediensten ontwikkelen en razendsnel en tegen lagen kosten of zelfs gratis via de cloud of online aanbieden. Ook aan uw klanten. Er is een trits buitenlandse UC-providers die zich al enige tijd op Europese en Nederlandse markt begeeft met (best) geavanceerde diensten die klanten voor een appel en een ei kunnen gebruiken. Het VoIP en UC&C Dossier bekijkt de verborgen bedreiging voor Nederlandse ICT- en telecomresellers.