Wantrouw de ‘hulp’ van bijzonder beheer

Banken zijn er niet om je te helpen!

Een paar jaar geleden heeft je bank jou als MKB’er een ‘rentederivaat’ geadviseerd. In plaats van een vaste rente op je leningen ben jij op hun advies ingegaan. Omdat je hun vertrouwde en je de door de bank geschetste risico’s van rentestijgingen wilde voorkomen. Maar ook omdat jouw bank hun rentederivaat als goedkoopste en flexibelere oplossing presenteerde. Véél gunstiger dan de gewone vaste rente op leningen. Inmiddels is gebleken dat ‘renteswaps’ helemaal geen vaste rente inhielden en dat ze je (rente)risico’s juist hebben vergroot. Want wat gebeurde. De markrente daalde maar de te betalen rente steeg toch. En toen je er tussentijds vanaf wilde bleek je rentederivaat plots een negatieve waarde van tienduizenden tot vele honderdduizenden euro’s te hebben. Die jij moet betalen. Maar gelukkig………, je bank biedt wel hun ‘helpende hand’ bij het oplossen daarvan. Of toch niet?

In mijn normale dagelijks adviespraktijk ondersteun ik ondernemers die in financiële problemen raken. Daar komt meer dan 30 jaar ervaring als zakelijk bankier prima bij van pas. Financieren is weliswaar geen rocket science, het is wel een vak. Voor ondernemers die de degens moeten kruisen met bankiers die vooral hun eigen agenda nastreven – zoals altijd het geval is bij Bijzonder Beheer- blijkt onafhankelijke expertise en ondersteuning van levensbelang.

Zo werd ik ingeschakeld door een bedrijf wat in behoorlijk zwaar weer terecht gekomen was. De ondernemer kon met heel veel moeite nog nét aan zijn lopende verplichtingen voldoen maar Bijzonder Beheer was al wel ingeschakeld. Zij hadden meteen éxtra zekerheden bedongen en de kosten verhoogd. Het enige doel van de bank: verlagen van hun risico. Niet het meewerken aan het veel belangrijkere verbeteren van het rendement en de cashflow. In tegendeel. Ze probeerden een snelle vermindering van het uitstaande zakelijke financieringen saldo te bereiken door verkoop van onroerend goed af te dwingen. Dat bleek echter extra lastig omdat er voor de financiering daarvan ook een, door die bank zelf geadviseerde, renteswap ‘onder water’ stond.

De bank bood deze ondernemer op de volgende wijze hun ‘hulp’ aan. Zij stelden voor om eerst maar even die renteswap te beëindigen. De negatieve waarde zouden ze wel via een lening aan de ondernemer wegwerken. Een éxtra lening met nog meer lasten! Te verstrekken nádat die bank dus wel éérst even wel haar eigen positie verbeterd had via extra zekerheden. Een lening waarvan de rente en de aflossingen nog meer druk zouden leggen op de toch al tekortschietende cashflow. Eén keer raden wat daarvan een logisch gevolg zou zijn. Het niet meer kunnen nakomen van de rente en aflossingen op alle verplichtingen. En laat dát nou eens juist een opzeggingsgrond voor een bank zijn…….

De moraal van dit verhaal? Banken zij er niet om je te helpen! Schakel expertise in en lees hoe je zoiets op tijd beter kunt aanpakken ook in mijn boek ‘ROTBANKEN: ook de financiers van uw toekomst’.