Wat is holacracy?

Krijg inzicht in een nieuwe structuur en ontdek de mogelijkheden

U heeft er als organisatie vast wel een keer over nagedacht: wat is holacracy? En wat kan het voor uw organisatie betekenen? Holacracy staat voor een organisatiestructuur waarbij er géén managers en géén hiërarchie is binnen een organisatie. Maar wat kun je eigenlijk echt met de holacracy?

Binnen middelgrote organisaties is er in de afgelopen jaren gesproken over een verandering van structuur mede door de invoering van moderne digitale middelen, data die centraal is opgeslagen en medewerkers die thuiswerken. Door deze trends zijn er in het afgelopen decennia vele nieuwe managementmodellen opgedoken, één daarvan is holacracy.

Wat is holacracy?

In een organisatie welke is ingericht volgens het holacracy principe, zijn medewerkers gelijk aan elkaar en hebben zij meerdere rollen. Er is géén sprake van een top-down of bottom-up aanpak, maar een samenwerking van teams met managers. In deze teams staan verschillende rollen centraal in plaats van taken of functies van medewerkers.

Afgelopen jaar heeft de Amerikaanse schoenenwinkel Zappos.com voor veel ophef gezorgd rondom holacracy. Deze organisatie – met ruim 1.400 medewerkers – experimenteerde sinds 2013 met dit nieuwe model. Zij geloofde zodanig in dit managementmodel, dat halverwege 2014 een rigoureuze ontslagvergoeding werd geboden aan iedereen die niet wilde werken binnen dit nieuwe model. Het overgrote deel van het personeel is uiteindelijk meegegaan met de nieuwe bedrijfsvoering.

Kernwaarden

Het holacracy model gaat uit van een aantal verschillende kernwaarden:

1. Individuen hebben de competentie om zichzelf te ontwikkelen.
2. Individuen excelleren wanneer een ieder gelijk is aan elkaar.
3. Teams opereren efficiënter wanneer iedereen gelijk is aan elkaar.
4. Autonome teams presteren in algemene zin beter.

Holacracy model

Het model is gebaseerd op cirkels. Deze cirkels vervangen de traditionele top-down of bottom-up structuur van organisaties. Iedere cirkel is daarbij gelijkwaardig:

holacracy

Aan deze cirkel zijn verantwoordelijkheden toegewezen welke door de individuen binnen de cirkel zelfstandig worden uitgevoerd.

Dicipline

Zeker in het begin vraagt holacracy om meer discipline dan de meeste mensen gewend zijn óf dan dat zij zich kunnen voorstellen. Bovendien: wat in meer traditionele manieren van organiseren heel gewenst gedrag is, is in holacracy juist volstrekt contraproductief. Om holacracy te praktiseren vraagt niet alleen veel aanleren, maar ook veel afleren.

Het kost zeker een aantal maanden om te wennen aan het holacracy model en er daadwerkelijk van te profiteren. Wanneer dit gebeurt, geeft het gegarandeerd een enorme impuls aan vertrouwen, daadkracht, helderheid, ondernemerschap en communicatie van je organisatie. Beter gezegd, zó organiseer je inspiratie!

Conclusie

Op de vraag ‘wat is holacracy?’ zijn diverse antwoorden mogelijk. De ene manager ziet het als slechts een werkwijze, terwijl de ander het als de gouden graal voor de moderne organisaties beschouwd.

Hoe Holacracy de wereld zal gaan veroveren en hoe uw organisatie er mee om kan gaan, beschrijven we binnenkort in het tweede deel van onze serie over dit management model.

Dit artikel is het eerste deel in de reeks ‘is Holacracy het nieuwe goud?’.