Werkgevers moeten aan verplichtingen Participatiewet voldoen

Naderende verantwoordelijkheid heeft veel impact

Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari onder de Participatiewet. Het doel is om arbeidsgehandicapten, zoals Wajongers, duurzaam te kunnen plaatsen bij bedrijven en hen dus actief te laten deelnemen op de arbeidsmarkt. Voor ondernemers die nu 25 of méér medewerkers in dienst hebben, heeft deze wet grote gevolgen. Men heeft de verantwoordelijkheid én de verplichting om arbeidsgehandicapten aan te nemen. Eerst nog vrijwillig. “Maar als blijkt dat het niet werkt, dan komt er een quotum,” zegt Beatrijs Wijnberg, landelijk manager Werkgeversdiensten bij het UWV.

Vragen over de Participatiewet

Wijnberg begrijpt dat de Participatiewet veel vragen oproept bij ondernemers. “Zo horen we dat bedrijven willen weten wat je feitelijk voor taken en opdrachten kunt geven aan deze arbeidsgehandicapten. Met andere woorden: welke rol is er voor hen in te passen? Wie zijn die arbeidsgehandicapten eigenlijk? Maar ook: wat voor regelingen zijn er? Ondernemers willen weten of er subsidies of dispensaties zijn. En niet onbelangrijk: hoe motiveer je je eigen personeel om succesvol te zullen samenwerken met de in dienst getreden arbeidsgehandicapten?”

Het is dé modus om optimaal te profiteren van alle talenten die we in Nederland hebben

Volgens Wijnberg groeit de belangstelling voor de Participatiewet en begrijpt men de naderende verantwoordelijkheid goed. “Helder is dat we met deze wet een stukje duurzaamheid op de arbeidsmarkt creëren. Daar kun je uiteraard niet tegen zijn. En dat we méér dan ooit uit gaan van het talent dat mensen hebben. Dat geldt dus ook voor de arbeidsgehandicapten die op bepaalde aspecten wel degelijk begeleiding en ondersteuning nodig hebben, maar uiteraard ook inspirerende competenties bezitten waar bedrijven simpelweg van kunnen profiteren. Nee, je moet er als bedrijf niet te makkelijk tegenaan kijken; daar moeten we eerlijk in zijn. Ook wij – bij het UWV – realiseren ons dat het wel degelijk impact heeft op het organiserende reilen en zeilen van de afdeling waar deze mensen worden geplaatst, maar kansen zijn er!”

Talenten

Wijnberg legt uit dat er op dit moment vanuit het UWV intensief wordt gecommuniceerd met werkgevers over deze vraagstukken. “We proberen we convenanten af te spreken, elk jaar organiseren wij een stakeholdersbijeenkomst maar ook spreken we op seminars en congressen. Vanzelfsprekend delen we daar ook de succesverhalen. Want er zijn ook Wajongers die succesvol uitstromen naar een volwaardige functie in het bedrijfsleven. Ook zien we dat grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld AH en Post.NL eigen initiatieven nemen. Dat is een goede zaak en het past ook precies in deze tijdgeest; we gaan steeds meer uit van wat mensen kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Het is dé modus om optimaal te profiteren van alle talenten die we in Nederland hebben. Het is de enige route naar nog meer duurzaamheid én succes op de arbeidsmarkt.”

Hét probleem van de markt

Er is weliswaar in de media veel aandacht voor de mensen van de Sociale Werkplaatsen en de Wajongers, maar ondernemers en werkgevers weten vaak niet hoe ze – om verdere (bedrijfs)economische groei te genereren – deze mensen succesvol kunnen inzetten. Waar moet je aan voldoen? Hoe pak je deze maatschappelijke uitdaging effectief op?

Onze visie

Werkgevers en ondernemers hebben het al druk genoeg; eigenlijk moeten ze zo min mogelijk ‘last hebben’ van vraagstukken die spelen op de arbeidsmarkt. Ze moeten de focus kunnen houden op waar ze goed in zijn; succesvol ondernemen. Wij bieden vanuit het UWV, samen met gemeenten en andere partijen op de arbeidsmarkt, vooral praktische oplossingen voor deze vraagstukken. Zo kunnen wij een analyse maken, de Inclusieve Arbeidsanalyse, van de organisatie en adviseren over de wijze waarop men aan de naderende verplichtingen kan voldoen. Ook zorgen we er voor dat ondernemers niet vervallen in allerlei onnodig papierwerk. Wij begeleiden en leiden.