Werkstress tips voor een goede werkgever

Zorgplicht weegt steeds zwaarder mee in geval van een calamiteit

Uit precedenten blijkt dat de zorgverplichting steeds belangrijker wordt en zwaarder meeweegt bij calamiteiten. De rechter legt zwaardere verantwoordelijkheidsclaims bij werkgevers die niet kunnen aantonen de zorgplicht naar behoren te hebben ingevuld. Dat laten recente uitspraken nu al zien. Hoe moet je aan die stijgende zorgplicht voldoen? Aan de hand van acht tips biedt dit artikel werkgevers een werkbare tool om werkstress te verminderen.

Tip 1. Maak een “mentale röntgenfoto” van nieuw personeel

Als je nieuwe mensen aanneemt is een gewoon assessment niet goed genoeg om capaciteiten zorgvuldig in te schatten. Het is tegenwoordig mogelijk een kandidaat te testen op honderd competenties (!), op zijn aanleg, intelligentie en zijn innerlijke motivatie. Zo wordt een “mentale röntgenfoto” van iemand gemaakt op het moment van binnenkomst. Zelfs zijn toekomstige leer- en werkprestaties worden duidelijk. Zo is het mogelijk om iemand direct in zijn kracht aan het werk te laten gaan.

Tip 2. Monitor competenties

Eenmaal aan het werk moet het niveau van de competenties van een werknemer getoetst worden aan die voor de functie benodigde competenties. Dit is een voortdurend proces. Monitor dit een jaar lang en stuur periodiek bij.

Tip 3. Maak afspraken over persoonlijke ontwikkeling

Werkgevers en werknemers dienen elk jaar een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) vast te stellen. Beide conformeren zich eraan om zich qua kennis, kunde en vaardigheden het komende jaar door te ontwikkelen en kiezen ook tijdig voor een evaluatiemoment, zodat bijsturing mogelijk is en blijft.

Tip 4. Maak een foto van de veiligheidscultuur binnen het bedrijf

Voor een goede zorgplicht moet een safety culture scan worden gemaakt: een periodieke opname om vast te stellen hoe het met de veiligheidscultuur van het bedrijf gesteld is en hoe het veiligheidsbeleid in een bedrijf verankerd is. Maak deze “foto van de veiligheidscultuur” binnen een bedrijf jaarlijks.

Tip 5. Bepaal het veiligheidsrisico per medewerker

De individuele beleving van iemand met betrekking tot zijn eigen veiligheid is vaak gekleurd. Ook zijn handelen voor de veiligheid van anderen of voor de omgeving wordt vaak overschat. In een safety risk scan wordt getest hoe dat werkelijk zit en kan worden afgelezen hoe verantwoord het is om iemand binnen een stressvolle situatie of gevaarlijke omgeving in te zetten.

Tip 6. Vraag medewerkers naar hun tevredenheid

Een medewerkerstevredenheidstest is vaak een subjectieve belevingstest. Test de tevredenheid van de medewerker met betrekking tot zijn beleving en perceptie van zijn eigen werkzaamheden. Daar heb je wat aan.

Tip 7. Bepaal het jaargetijde oftewel de fase waarin een medewerker zich bevindt

Als je een mensenleven ziet als een jaargetijde zou je kunnen zeggen dat iemand tot 20 jaar zich in zijn lente bevindt, tot 40 jaar in zijn zomer, tot 60 in zijn herfst en daarboven in de winter van zijn werkzame leven is aanbeland. Kenmerk van deze fases is dat kwaliteiten en capaciteiten van een werknemer voor een bepaald gedeelte ook leeftijdsgebonden blijken te zijn. Herken deze fases en geef tijdig aan of de werknemer al dan niet op een goede manier in te zetten zal zijn op het moment dat hijzelf en mogelijk ook het bedrijf in een andere fase terecht zullen komen.

Tip 8. Bouw aan een structureel inzicht van de psa binnen een bedrijf aan de hand van 4 “piramides”

In de relatie tussen werkgever en werknemer kan veel scheef gaan. Bepaal de psa, de psycho-sociale arbeidsbelasting optimaal aan de hand van vier piramides. De vier te bouwen piramides gaan over arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties. Maak hiermee zichtbaar waar de eventuele knelpunten zich voordoen in de relatie tussen de medewerker en de werkgever. Een quick scan kan het welbevinden en spanningsniveau ook zichtbaar maken.

Cartoon-banner-3