Zonder connectiviteit ligt alles stil

20 belangrijke punten bij zakelijke connectiviteit

Zonder transport staat alles stil. Dit geldt ook binnen de ICT- en telecomsector. Zonder connectiviteit geen toegang tot internet en social media; zijn apps en cloud diensten niet te gebruiken; kunnen we niet meer bellen en sms’en. Dankzij connectiviteit hebben we overal en altijd toegang tot onze data en programma’s. Connectiviteit is dan ook onze nieuwe nutsvoorziening geworden. Bij de zakelijke inkoop van connectiviteit zijn de volgende twintig punten van belang.

Impact

Om de juiste connectiviteit voor een organisatie vast te kunnen stellen, dienen we eerst de volgende vragen te beantwoorden: Tot welke programma’s willen we toegang hebben en waarom? Wie willen we toegang geven tot welke programma’s en via welke apparaten? Waar en wanneer moet deze toegang beschikbaar zijn en hoe veilig moet deze toegang zijn? En niet te vergeten: hoe belangrijk is connectiviteit voor onze bedrijfsvoering en ons imago?

Vormen

Er zijn vier basisvormen van connectiviteit: vast spraak, vast data, mobiel spraak en mobiel data. Per vorm zijn meerdere technologieën beschikbaar. Hierbij wordt mobiel steeds belangrijker en verliest vast steeds meer terrein. In algemene zin geldt: vast als het moet en mobiel als het kan.

Vast spraak

De oudste vorm van connectiviteit is vast spraak, oftewel telefonie. Vroeger kende men alleen analoge netlijnen. Inmiddels zijn analoog, ISDN2, meervoudig ISDN2, ISDN15/20/30, VoIP over internet en een SIP Trunk de belangrijkste technologieën.

Vast data

Vaste data-connectiviteit werd vroeger vooral gebruikt om informatie van grote mainframe computers te ontsluiten naar ‘domme’ terminals op kantoren. Hiervoor werden huurlijnen gebruikt: speciale koperlijnen gereserveerd in het telefoonnet van KPN om locaties van één organisatie met elkaar te verbinden. Tegenwoordig zijn de belangrijkste technologieën: ADSL (2+), VDSL, kabel/COAX, SDSL, digitale huurlijn, extended ethernet en glasvezel.

Mobiel spraak

Mobiel spraak is een veel jongere vorm van connectiviteit dan vast spraak. Portofonie was jarenlang de enige vorm, tot in de jaren ’80 de eerste mobiele telefoons hun intrede deden. De introductie van GSM in 1996 heeft voor een belangrijke versnelling gezorgd. De belangrijkste technologieën zijn nu: GSM/2G, UMTS/3G, LTE/4G, Tetra (PMR), SatCom, DECT, Voice over WiFi, Private GSM en Private LTE.

Mobiel data

De jongste vorm van connectiviteit en tegelijk de meest revolutionaire. Mobiel werken, toegang tot mobiele apps: het zou allemaal niet mogelijk zijn zonder mobiel data. GPRS/2G, EDGE/2.5G, UMTS/3G, HSDPA/3.5G, LTE/4G, WiMax, WiFi en SatCom zijn de belangrijkste technologieën.

Toepassingen

De toepassingen bepalen in hoge mate de vorm van connectiviteit. Bijvoorbeeld overal en altijd met één apparaat kunnen werken of bedrijfszekerheid. Maar ook multichannel-contactcenters voor het optimaliseren van het contact met klanten. De eisen die toepassingen stellen zijn zeer divers: van een robuust IP VPN-netwerk op basis van glasvezel voor alle bedrijfscommunicatie (spraak, data, email, internet, video) tot een eenvoudige ADSL-verbinding voor surfen op het internet.

Beheer

Beheer is arbeidsintensief en daarmee duur. Daarom kiezen veel organisaties er voor om standaard connectiviteit, zoals internet verbindingen en mobiele abonnementen, zelf te beheren. Bij maatwerk connectiviteit, zoals ethernet verbindingen tussen eigen datacenters en een datanetwerk tussen vestigingen, is de complexiteit veel hoger en wordt het beheer meestal overgelaten aan de provider.

Beschikbaarheid technologieën

Is de meest gewenste technologie in een bepaald gebied niet beschikbaar, dan zal uitgeweken moeten worden naar een alternatief. Als ook die connectiviteit niet voorhanden is, vraagt dat om nog meer concessies. Organisaties worden soms elders gehuisvest om gebruik te kunnen maken van de gewenste technologieën. Bijvoorbeeld op een industrieterrein waar glasvezel wel beschikbaar is. Daarom subsidiëren lokale overheden ook nogal eens zakelijke glasvezel initiatieven.

Kenmerken

Kenmerken bepalen in hoge mate voor welke toepassingen een technologie geschikt is. De belangrijkste zijn: capaciteit, stabiliteit, betrouwbaarheid, schaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, flexibiliteit, toekomstvastheid en robuustheid.

Capaciteit

Hoeveel capaciteit (bandbreedte en overboeking) is nu en in de toekomst noodzakelijk? Iedere technologie kent zijn eigen natuurkundige grenzen. De bandbreedte geeft daarbij aan welke capaciteit maximaal mogelijk is, terwijl overboeking bepaalt in hoeverre deze capaciteit in de praktijk ook gehaald kan worden. Bepaalde toepassingen zijn door hun eisen aan capaciteit logisch verbonden met bepaalde vormen van connectiviteit, zoals videocommunicatie met glasvezel.

Stabiliteit

De stabiliteit wordt vooral bepaald door de gebruikte technologie en daarnaast door de inrichting van deze technologie door de provider. Voor bedrijfskritische toepassingen is een andere stabiliteit nodig dan voor ‘nice-to-have’-toepassingen. Vergelijk IP-VPN netwerken met robuuste verbindingen en zware SLA’s voor toegang tot bedrijfskritische ERP systemen versus zwaar overboekte particuliere ADSL-verbindingen voor surfen op het internet.

Betrouwbaarheid

Zijn bepaalde toepassingen essentieel voor de bedrijfsvoering? Dan dient de betrouwbaarheid hoog te zijn. Deze wordt geborgd door het kiezen van de juiste technologie in combinatie met de juiste service level agreement (SLA) bij een zakelijke provider.

Schaalb2aarheid

Hoe schaalbaar connectiviteit moet zijn, wordt vooral bepaald door de ontwikkeling van de toepassingen binnen een organisatie. Wanneer videocommunicatie zijn intrede doet, zal de capaciteit en de kwaliteit van de connectiviteit omhoog moeten. Connectiviteit dient daarom altijd in nauw overleg met de business ingekocht te worden, met een minimale horizon van drie jaar.

Beschikbaarheid

Hoe bedrijfszeker moet connectiviteit zijn en hoe lang kan een organisatie zonder? Welke alternatieven zijn er als de connectiviteit ergens uitvalt? Kunnen de medewerkers dan op een andere locatie of op een thuiswerkplek terecht? Of is er een uitwijklocatie beschikbaar? Dit soort overwegingen bepalen in grote mate de gestelde eisen aan beschikbaarheid.

Kwaliteit

Indien de kwaliteit van de connectiviteit voldoende is ervaart iedereen dit als vanzelfsprekend. Maar als de kwaliteit achterblijft gaan medewerkers klagen. Bij tijdkritische toepassingen zoals spraak en video worden de hoogste eisen gesteld aan kwaliteit. Een slechte verbinding zorgt dan immers voor hakkelende gesprekken en een verstoring van de beeldkwaliteit bij videocommunicatie. Bij mobiele communicatie is netwerkdekking het belangrijkste kwaliteitscriterium.

Flexibiliteit

In hoeverre is de provider in staat om de capaciteit snel aan te passen aan de wensen en eisen van de organisatie? En wat kost dat dan? Veel providers staan alleen upgrades van hetzelfde type verbinding toe binnen het contract, waardoor het verstandig kan zijn om in te stappen op de minimaal benodigde capaciteit. Om vervolgens snel op te kunnen schakelen als de capaciteitsbehoefte toeneemt.

Toekomstvastheid

Dit geeft aan in hoeverre een bepaalde connectiviteitstechnologie voor langere tijd inzetbaar blijft. Dit wordt vooral bepaald door externe factoren zoals het beleid van overheden, de producten van fabrikanten en de portfolio van providers. Als organisatie is het vooral van belang om geen technologieën toe te passen waarvan de toekomstvastheid ter discussie staat. Denk hierbij aan analoge netlijnen en GSM/2G en in mindere mate aan ISDN.

Robuustheid

Om de robuustheid te verhogen, kunnen per locatie meerdere technologieën gebruikt worden. Hierbij is het belangrijk om de fysieke infrastructuren volledig gescheiden te houden, zodat er bij inbreuk of verstoring van buitenaf minimaal één verbinding actief blijft. Denk aan glasvezel primair en SDSL secundair, maar ook ADSL/VDSL primair en 3G/4G secundair.

Tot slot

Connectiviteit is door de opkomst van mobility en cloud een essentiële voorziening geworden. Het belang van een goede connectiviteit zal de komende jaren dan ook alleen maar verder toenemen. Het is dus zaak om connectiviteit in nauw overleg met de business in te kopen, zodat de organisatie in de toekomst gebruik kan maken van de juiste connectiviteit.