Besturingssystemen zijn het kloppend hart van goed werkende zonwering

Automatische besturingssystemen voor zonwering toegepast binnen de utiliteit.

De diversiteit aan bestaande besturingssystemen is enorm groot. Bij onderhoud wordt de installatie of sensoren soms afgekeurd met een advies om over te gaan op vervanging. Een goede rekensom maakt inzichtelijk dat het juist kostenbesparend werkt.

De kennis die bij de meeste zonweringsspecialisten aanwezig is omtrent automatische besturing van zonwering, heeft meestal betrekking op de installaties in de particuliere sector. Bij projecten in de utiliteit echter wordt er om andere kennis gevraagd, omdat de besturing van zonwering daar vaak onderdeel is van een gebouwbeheersysteem en het aantal zonweringen en gevels dat aansturing behoeft groter is vele malen groter is. Zelfs voor doorgewinterde projectzonweringsbedrijven vormt het installeren, inregelen en onderhouden van projectbesturing een terugkerende uitdaging.

“Gelukkig is er hulp vanuit professionele hoek!”

 “We opereren in een niche-markt”, opent Jan Smit, Business Manager bij Driekleur-Besturingen het gesprek. “We zijn een relatief nieuwe speler binnen de utiliteit en leveren als diensten het adviseren, installeren, technisch beheren en onderhouden van (vol)automatische besturingssystemen voor zonwering.” Een mond vol, maar de vlag dekt de lading volledig. Door de toenemende complexiteit van zonweringbesturing en gebouwenbeheer kan een zonweringsleverancier letterlijk ‘stuk lopen’ op de materie. “Wanneer je eenmaal in de problemen zit, dan duik je vaak een neerwaartse spiraal in. Voorkomen is beter dan genezen”.

“Driekleur-Besturingen werkt altijd in opdracht van zonwerings- of installatiebedrijven”.

Driekleur-Besturingen werkt met gecertificeerde E-installateurs en monteurs die hun wortels hebben in de zonweringswereld. “Wij nemen de scheiding weg tussen elektrotechniek, ICT en zonweringstechniek, door goed samen te werken. Dat werkt sneller, efficiënter en uitermate doeltreffend. Tijd is immers ook geld. Bij een complexe besturingsinstallatie is het voor het zonweringsbedrijf fijn dat het ‘first time right’ percentage hoog ligt en er geen kopzorgen over zijn. Daarom komt Driekleur-Besturingen in beeld, niet als concurrent van het leverende zonweringsbedrijf, maar als volwaardig partner. Die gebundelde kracht zorgt voor succes op alle fronten. We leveren dan ook nooit rechtstreeks bij de eindklant, maar treden alleen maar in commissie op.”

Ook hardware wordt geleverd

Naast het bieden van bovengenoemde diensten, levert Driekleur-Besturingen desgevraagd ook de benodigde hardware. Het mooie daarbij is dat Smit en zijn team niet merkgebonden zijn. Smit: “Zo hebben we onder andere een zeer goede relatie met Somfy en Tedsen, maar we kunnen veel meer leveren zoals Elero en Becker. Ons netwerk in de wereld van de zonweringsmotorisering en -besturing is groot. Wij opereren volledig merkonafhankelijk en kunnen om die reden ook een onpartijdig advies uitbrengen wanneer een installatie niet werkt of wanneer men vraagt om advies voor een nieuwe installatie. Daar ligt nog een ijzersterk punt van Driekleur-Besturingen, we ontwerpen ook installaties. Dat kunnen we doen omdat onze technische kennis verder strekt dan wat er binnen de zonweringswereld gebeurt. Je ziet dat er op het gebied van gebouwbeheersystemen een verschuiving heeft plaatsgevonden naar pure ICT. Dankzij onze expertise kunnen we ICT-matig denken binnen de kaders van projectzonwering. Wij leveren de benodigde hardware en knowhow, we verzorgen de koppeling met het gebouwbeheersysteem en het inregelen wordt gedaan door daartoe bevoegde bedrijven. Om goede communicatie te hebben met andere betrokken partijen binnen de opzet van het gebouwbeheersysteem, moet je hun taal spreken. Dat doen we.”

Onderhoud en Storing

De diversiteit aan bestaande besturingssystemen is enorm groot. Driekleur-Besturingen is om die reden uniek in de gehanteerde werkwijze, ieder merk en type besturing wordt geaccepteerd. Smit: “Zo’n 90% van het werk dat we verrichten betreft onderhoud en het oplossen van storingen. Bij onderhoud keuren we soms een installatie af en adviseren we om over te gaan op vervanging. Met een goede rekensom maken we dan inzichtelijk dat dat juist kostenbesparend werkt. Sowieso kunnen klanten ons bellen om ergens een situatie in kaart te brengen. De zogenaamde ‘Opname 0-meting’ doen we tegen een zeer aantrekkelijk tarief, om de drempel laag te houden. We brengen daarna een conditie- en adviesrapport uit, zodat men exact weet wat de stand van zaken is. Indien er motoren vervangen moeten worden of er moet bekabeling aangelegd worden, dan melden we dat terug aan respectievelijk de zonweringsspecialist of de E-installateur.”

Vaak werkt het ook omgekeerd, dan wordt Driekleur-Besturingen door een E-installateur ingeschakeld. “Dat is het mooie van werken in partnerschap, je bent elkaars ambassadeur, met een en hetzelfde doel: een goed werkende zonwering achterlaten, die probleemloos aangestuurd wordt”, zegt Smit tot besluit.

Bronvermelding: Interview Jan Smit, gepubliceerd in Z&R nr 7 2019
Auteur : Jan Mol, Draeckensteijn Media

Klik op de afbeelding om met ons in contact te komen